Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Για την πρωινή και βραδυνή επανάληψη:
1. (93) Το φως και η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου.

2Είμαι το σπίτι του φωτός και, της χαράς και της ειρήνης. 3Καλωσορίζω αυτά τα δώρα στο σπίτι που μοιράζομαι με το Θεό, επειδή είμαι μέρος Του.
2 (94) Είμαι όπως με Δημιούργησε ο Θεός.
2Θα παραμείνω για πάντα όπως ήμουν δημιουργημένος από Τον Αμετάβλητο όπως ο Εαυτός Του. 3Και είμαι ένα με Αυτόν, και Αυτός με μένα.
3. Στην αρχή της κάθε ώρας:
2Το φως και η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου.

3Μισή ώρα αργότερα:
4Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

Share