Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη:
1 (97) Είμαι πνεύμα.

2Είμαι ο Υιός του Θεού. 3Κανένα σώμα δεν μπορεί να περιέχει το πνεύμα μου. ούτε και να μου επιβάλλει κάποιο περιορισμό που ο Θεός δε δημιούργησε.
2. (98) Θα αποδεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.

2Τι μπορεί να είναι η αποστολή μου παρά το να δεχθώ το Λόγο του Θεού, ο Οποίος με έχει δημιουργήσει λόγω του τι είμαι και θα είμαι για πάντα.
3. Στην αρχή της κάθε ώρας:
2Είμαι πνεύμα.

3Μισή ώρα αργότερα:
4Θα αποδεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.

Share