Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1) Η σημερινή ιδέα είναι ένα άλλο βήμα στο να μάθεις ότι οι σκέψεις οι οποίες προκαλούν αυτό που βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήμαντες. 2Επίσης τονίζει ιδιαίτερα την ιδέα ότι οι νόες είναι ενωμένοι. 3Σε αυτή την ιδέα θα δοθεί ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση αργότερα.
2) Η σημερινή ιδέα δεν αναφέρεται τόσο πολύ στο τι βλέπεις, όσο στο πώς το βλέπεις. 2Επομένως, οι σημερινές ασκήσεις τονίζουν ιδιαίτερα αυτή την πλευρά της αντίληψης σου. 3Οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι εξάσκησης οι οποίες συνιστώνται πρέπει να γίνονται ως ακολούθως:
3) Κοίταξε γύρω σου, διαλέγοντας αντικείμενα για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας όσο πιο τυχαία, και όσο είναι δυνατό, κρατώντας το βλέμμα σου στο καθένα απ αυτά για αρκετό χρόνο έτσι ώστε να προλάβεις να πεις:

2Δεν είμαι, ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα του τρόπου με τον οποίο βλέπω.
3Τέλειωνε την κάθε περίοδο εξάσκησης με το να επαναλαμβάνεις την πιο γενική δήλωση:
4Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασης μου.
5Ένα περίπου λεπτό, ή κι ακόμα λιγότερο, θα είναι αρκετό για την κάθε περίοδο εξάσκησης.

Share