Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1) Η σημερινή ιδέα δεν περιγράφει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου τώρα. 2Περιγράφει όμως αυτό που θα σου δείξει η όραση. 3Είναι δύσκολο για οποιονδή ποτε που νομίζει ότι βρίσκεται σε αυτό τον κόσμο να το πιστέψει αυτό για τον εαυτό του.4Ομως ο λόγος για τον οποίο νομίζει ότι βρίσκεται σε αυτό τον κόσμο είναι ότι δεν πιστεύει ότι είναι πολύ άγιος.
2) Θα πιστέψεις ότι είσαι ένα μέρος του κόσμου στον οποίο νομίζεις ότι βρίσκεσαι. 2Ο λόγος για αυτό είναι ότι περιβάλλεις τον εαυτό σου με το περιβάλλον που θέλεις. 3Και θέλεις αυτό το περιβάλλον να προστατεύσει την εικόνα του εαυτού σου που έχεις φτιάξει. 4Η εικόνα του εαυτού σου είναι μέρος του περιβάλλοντος. 5Κι εφ όσον πιστεύεις ότι υπάρχεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον ό,τι βλέπεις, βλέπεται μέσα από τα μάτια της εικόνας. 6Αυτό δεν είναι όραση. 7Οι εικόνες δεν μπορούν να δουν.
3) Η σημερινή ιδέα παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική άποψη του εαυτού σου. 2Με το να αναγνωρίζεις την Πηγή σου εδραιώνεις την Ταυτότητα σου, κι αυτή σε περιγράφει όπως πραγματικά πρέπει να είσαι στ αλήθεια. 3Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κάπως διαφορετικό είδος εφαρμογής για τη σημερι­νή ιδέα επειδή η έμφαση σήμερα είναι σε αυτόν που αντιλαμβάνεται, παρά στο τι αυτός αντιλαμβάνεται.
4) Για καθεμιά από τις τρεις πεντάλεπτες περιόδους εξάσκησης σήμερα, άρχισε με το να επαναλαμβάνεις την ιδέα στον εαυτό σου και μετά κλείσε τα μάτια σου και ερεύνησε το νου σου για τους διαφόρους περιγραφικούς όρους με τους οποίους αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. 2Συμπεριέλαβε όλα τα χαρακτηριστικά που είναι βασισμένα στο εγώ και τα οποία τα αποδίδεις στον εαυτό σου, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, επιθυμητά ή ανεπιθύμητα, μεγαλομανή ή υποτιμητικά. 3Όλα τους είναι το ίδιο ψεύτικα επειδή δε βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια της αγιοσύνης.
5) Στην αρχή της περιόδου έρευνας του νου σου, είναι πιθανό ότι θα τονίσεις ιδιαίτερα αυτά που θεωρείς ότι είναι οι πιο αρνητικές πλευρές της αντίληψης του εαυτού σου. 2Προς το τέλος της άσκησης όμως είναι πιθανό ότι πιο μεγαλομανείς όροι θα έρθουν στο νου σου. 3Προσπάθησε να αναγνωρίσεις ότι η κατεύθυνση που παίρνουν οι φαντασιώσεις σου για τον εαυτό σου δεν έχουν σημασία. 4Οι ψευδαισθήσεις δεν έχουν κατεύθυνση στην πραγματικότητα. 5Απλώς δεν είναι αληθινές.
6) Τα παρακάτω είναι διάφορα τυχαία παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η σημερινή ιδέα θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατάλληλα:

2Βλέπω τον εαυτό μου σαν καταπιεσμένο.
3Βλέπω τον εαυτό μου σαν θλιμμένο.
4Βλέπω τον εαυτό μου σαν αποτυχημένο.
5Βλέπω τον εαυτό μου σαν απειλούμενο.
6Βλέπω τον εαυτό μου σαν ανήμπορο.
7Βλέπω τον εαυτό μου σαν νικητή.
8Βλέπω τον εαυτό μου σαν χαμένο.
9Βλέπω τον εαυτό μου σαν φιλάνθρωπο.
10Βλέπω τον εαυτό μου σαν ενάρετο.
7) Δεν πρέπει να σκεφτείς αυτούς τους όρους αφηρημένα. 2Θα έρθουν στο νου σου, καθώς διάφορες καταστάσεις πρόσωπα και γεγονότα στα οποία πήρες μέρος θα περάσουν από το νου σου. 3Βρες μια οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση που περνά από το νου σου, προσδιόρισε τον περιγραφικό όρο ή όρους που πιστεύεις ότι χαρακτηρίζουν τις αντιδράσεις σου σε αυτή την κατάσταση και χρησιμοποίησε τους στην εφαρμογή της σημερινής ιδέας. 4Αφού αναφέρεις τον καθένα απ αυτούς, πρόσθεσε:

5Αλλά όμως ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. 6Είμαι πολύ Άγιος.
8) Κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων περιόδων εξάσκησης, είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν διαστήματα στα οποία τίποτα συγκεκριμένο δε θα έρθει στο νου σου. 2Μην πιέζεσαι να σκεφτείς συγκεκριμένα πράγματα με τα οποία να γεμίσεις αυτό το διάστημα, αλλά απλώς χαλάρωσε κι επανέλαβε αργά τη σημερινή ιδέα μέχρι να έρθει κάτι στο νου σου. 3Τίποτα απ ό,τι έρχεται στο νου σου δεν πρέπει να παραλειφθεί από τις ασκήσεις, αλλά ούτε και πρέπει να ανασκαφτεί με προσπάθεια. 40ύτε καταναγκασμός, ούτε διακρίσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
9) Όσο το δυνατό πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, βρες ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδεις στον εαυτό σου εκείνη την ώρα κι εφάρμοσε πάνω τους τη σημερινή ιδέα, προσθέτον­τας στο καθένα από αυτά την ιδέα όπως διατυπώθηκε παραπάνω. 2Αν τίποτα συγκεκριμένο δεν έρχεται στο νου σου, απλώς επανέλαβε την ιδέα στον εαυτό σου με τα μάτια κλειστά.

Share