Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Η σημερινή ιδέα επεκτείνει τη χθεσινή ιδέα από αυτόν που αντιλαμβά­νεται σε αυτό που γίνεται αντιληπτό. 2Είσαι άγιος επειδή ο νους σου είναι μέρος του Θεού. 3Κι επειδή είσαι άγιος, η όραση σου πρέπει να είναι άγια επίσης. 4«Αναμάρτητος» σημαίνει χωρίς αμάρτημα. 5Δεν μπορείς να είσαι λίγο αναμάρτητος. 6Ή είσαι αναμάρτητος ή δεν είσαι. 7Αν ο νους σου είναι μέρος του Νου του Θεού πρέπει να είσαι αναμάρτητος, γιατί διαφορετικά ένα μέρος του Νου Του θα ήταν αμαρτωλό. 8Η όραση σου σχετίζεται με την αγιοσύνη Του, όχι με το εγώ σου κι επομένως όχι με το σώμα σου.
2. Τέσσερις περίοδοι εξάσκησης διαρκείας τριών έως πέντε λεπτών χρειάζονται σήμερα. 2Προσπάθησε να τις μοιράσεις αρκετά ομοιόμορφα και να κάνεις συχνά τις πιο σύντομες εφαρμογές για να διαφυλάξεις την προστασία σου κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. 3Οι μεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης πρέπει να πάρουν την εξής μορφή:
3. Πρώτα κλείσε τα μάτια σου κι επανέλαβε αργά τη σημερινή ιδέα αρκετές φορές. 2Μετά άνοιξε τα μάτια σου και κοίταξε γύρω σου αργά και ξένοιαστα εφαρμόζοντας την ιδέα συγκεκριμένα σε οτιδήποτε παρατηρείς. 3Π.χ θα μπορούσες να πεις τα εξής:
4Η αγιοσύνη μου περιβάλλει αυτό το χαλί.
5Η αγιοσύνη μου περιβάλλει αυτό τον τοίχο.
6Η αγιοσύνη μου περιβάλλει αυτά τα δάχτυλα.
7Η αγιοσύνη μου περιβάλλει αυτή την καρέκλα.
8Η αγιοσύνη μου περιβάλλει αυτό το σώμα.
9Η αγιοσύνη μου περιβάλλει αυτό το στυλό.

10Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων εξάσκησης, κλείσε τα μάτια σου κι επανάλαβε την ιδέα στον εαυτό σου. 11Μετά άνοιξε τα μάτια σου και συνέχισε όπως πριν.
4.Για τις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, κλείσε τα μάτια σου κι επανάλαβε την ιδέα. 2Μετά κοίταξε γύρω σου καθώς την επαναλαμβάνεις ξανά, και τελικά επανάλαβέ την ακόμα μία φορά με τα μάτια σου κλειστά. 3Φυσικά όλες οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται αργά, όσο το δυνατό πιο άκοπα και χωρίς βιασύνη.

Share