Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1) Αυτή η ιδέα, όπως και η προηγούμενη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσωπο, κατάσταση, ή γεγονός που νομίζετε ότι σας πονάει. 2Εφαρμόστε την συγκεκριμένα στο καθετί που πιστεύετε ότι είναι η αιτία της ταραχής σας, χρησιμοποιώντας την περιγραφή του συναισθήματος που σας φαίνεται σωστή. 3Η ταραχή μπορεί να φαίνεται ότι είναι φόβος, ανησυχία, κατάθλιψη, άγχος, θυμός, μίσος, ζήλια, ή να έχει κάποια άλλη μορφή. Θα αντιληφθείτε όλες αυτές τις μορφές σαν να είναι διαφορετικές. 4Αυτό δεν είναι αλήθεια. 5Ωστόσο μέχρι να μάθετε ότι η μορφή δεν έχει σημασία, κάθε μορφή γίνεται ένα κατάλληλο αντικείμενο για τις ασκήσεις της ημέρας. 6Η εφαρμογή της ίδιας ιδέας στην κάθε μορφή ξεχωριστά είναι το πρώτο βήμα προς την τελική αναγνώριση ότι όλες οι μορφές είναι το ίδιο.
2) Όταν εφαρμόζετε τη σημερινή ιδέα στο ένα συγκεκριμένο πράγμα που αντιλαμβάνεστε ότι είναι η αιτία οποιασδήποτε μορφής ταραχής, χρησιμοποιήστε και το όνομα της μορφής που έχει πάρει η ταραχή σας και την αιτία στην οποία αποδίδετε. 2Για παράδειγμα:

3Δεν είμαι θυμωμένος με ………… για το λόγο που νομίζω.
4Δε φοβάμαι τον …………. για το λόγο που νομίζω.
3) Αλλά όπως και στο προηγούμενο μάθημα, αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις περιόδους άσκησης κατά τις οποίες πρώτα ψάχνετε το νου σας για τις αιτίες ταραχής στις οποίες πιστεύετε, και μορφές ταραχής που νομίζετε ότι είναι το αποτέλεσμα αυτών των αιτιών.
4) Σ αυτές τις ασκήσεις (πιο πολύ και από τις προηγούμενες) μπορεί να σας είναι δύσκολο να μην κάνετε διακρίσεις και να μη δώσετε σε μερικά θέματα περισσότερο βάρος απ ό,τι σε άλλα. 2Μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε τις ασκήσεις με αυτά τα λόγια:

3Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές. 4 Όλες είναί το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μου.
5) Μετά εξετάστε το νου σας για οτιδήποτε σας στενοχωρεί, ανεξάρτητα του πόσο πολύ ή λίγο σας στενοχωρεί.
6) Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι ο εαυτός σας είναι λιγότερο πρόθυμος να εφαρμόσει τη σημερινή ιδέα σε μερικές αντιληπτικές αιτίες ταραχής
απ ό,τι σε άλλες. 2Εάν αυτό συμβεί, σκέψου πρώτα αυτό:
3Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ταραχήςκαι να απελευθερωθώ από τις άλλες.

4Επομένως για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων θα τις θεωρήσω όλες το ίδιο.
7) Μετά ερευνήστε το νου σας για ένα περίπου λεπτό (όχι περισσότερο) και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε μερικές διαφορετικές μορφές ταραχής που σας ενοχλούν, ανεξαρτήτως της σχετικής σημασίας που μπορεί να τους δίνετε.
2Εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα σε καθεμιά απ αυτές, χρησιμοποιών­τας το όνομα και της πηγής της ταραχής όπως την αντιλαμβάνεσαι και του
συναισθήματος όπως το βιώνεις. 3Άλλα παραδείγματα είναι:

4Δεν ανησυχώ για …………. για το λόγο που νομίζω.
5Δεν είμαι λυπημένος με………… για το λόγο που νομίζω.
6Τρεις η τέσσερις φορές την ημέρα είναι αρκετό.

Share