Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Οι ακόλουθες ιδέες θα επανεξεταστούν σήμερα:
1. (41) Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε πάω.

2Πώς μπορώ να είμαι μόνος μου όταν ο Θεός έρχεται πάντοτε μαζί μου; 3Πώς μπορώ να έχω αμφιβολίες για τον εαυτό μου και να αισθάνομαι ανασφαλής όταν η τέλεια σιγουριά κατοικεί σε Αυτόν; 4Πώς μπορώ να ενοχληθώ από οτιδήποτε όταν Αυτός αναπαύεται μέσα μου σε απόλυτη ειρήνη; 5Πώς μπορώ να υποφέρω όταν η αγάπη και η χαρά με περιβάλλουν μέσω Αυτού; 6Ας μην τρέφω ψευδαισθήσεις για τον εαυτό μου. Είμαι τέλειος επειδή ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε Εγώ πάω.
2. (42) Ο Θεός είναι η Δύναμη μου. Η Όραση είναι το δώρο Του.

2Ας μη βασιστώ στα δικά μου μάτια για να δω σήμερα. 3Ας είμαι πρόθυμος να ανταλλάξω την αξιολύπητη ψευδαίσθηση της όρασης μου για την όραση που δίνεται από το Θεό. 4Η όραση του Χριστού είναι το δώρο Του και μου το έχει δώσει. 5Ας επικαλεστώ αυτό το δώρο σήμερα, έτσι ώστε η σημερινή μέρα να με βοηθήσει να καταλάβω την αιωνιότητα.
3. (43) Ο Θεός είναι η Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν.

2Μπορώ να δω ό,τι ο Θεός θέλει να δω. 3Δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. 4Πέρα από το θέλημα Του υπάρχουν μόνο ψευδαισθήσεις. 5Είναι αυτές που διαλέγω όταν σκέφτομαι ότι μπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν. 6Είναι αυτές που διαλέγω όταν προσπαθώ να δω μέσα από τα μάτια του σώματος. 7Η όραση του Χριστού όμως μου έχει δοθεί για να τις αντικαταστήσει. 8Είναι μέσω αυτής της όρασης που διαλέγω να δω.
4. (44) Ο Θεός είναι το Φως στο οποίο βλέπω.

2Δεν μπορώ να δω στο σκοτάδι. 3Ο Θεός είναι το μόνο φως. 4Επομένως, αν πρόκειται να δω, πρέπει να δω μέσα από Αυτόν. 5Έχω προσπαθήσει να ορίσω τι είναι η όραση κι έχω κάνει λάθος. 6Τώρα μου δίνεται να καταλάβω ότι ο Θεός είναι το Φως στο οποίο βλέπω. 7Ας καλωσορίσω την όραση και τον ευτυχισμένο κόσμο που θα μου δείξει.
5. (45) Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι.

2Δεν έχω σκέψεις που δε μοιράζομαι με το Θεό. 3Δεν έχω σκέψεις ξέχωρα από Αυτόν επειδή ο νους μου δεν είναι ξεχωριστός από το Δικό Του. 4Σαν μέρος του Νου Του, οι σκέψεις μου είναι δικές Του και οι σκέψεις Του είναι δικές μου.

Share