Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1) Οι ασκήσεις με αυτή την ιδέα είναι πολύ παρόμοιες με τις προηγούμε­νες. 2Και πάλι είναι αναγκαίο να ονομάζεις πολύ συγκεκριμένα και τη μορφή της ταραχής (θυμό, φόβο, ανησυχία, θλίψη, κ,τ.λ.) και την πηγή της (ό­πως την αντιλαμβάνεσαι) κάθε φορά που εφαρμόζεις την ιδέα. 3Για παράδειγμα:
4Είμαι θυμωμένος με ………… . επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.
5Ανησυχώ για …………. επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.
2) Η σημερινή ιδέα είναι χρήσιμη για εφαρμογή σε οποιοδήποτε πράγμα που φαίνεται να σε ταράζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επωφελώς κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας γι αυτό το σκοπό. 2Οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι ασκήσεων που απαιτούνται πρέπει όμως να προηγούνται (όπως και προηγουμένως) από ένα περίπου λεπτό έρευνας του νου και την εφαρμογή της ιδέας στην κάθε ενοχλητική σκέψη που αποκαλύπτεται σ αυτή την έρευνα.
3) Και πάλι, εάν αντιστέκεσαι στην εφαρμογή της ιδέας σε μερικές ενοχλητικές σκέψεις περισσότερο απ ότι σε άλλες, υπενθύμισε στον εαυτό σου τις δύο προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο μάθημα:

2Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές, είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μου.
4 Και
5Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ταραχής και να απελευθερωθώ από τις άλλες.
6Επομένως, για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων θα τις θεωρήσω όλες το ίδιο.

Share