Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1) Η σημερινή ιδέα είναι μια πλήρης και ακριβής δήλωση του ποιος είσαι. 2Αυτός είναι ο λόγος που είσαι το φως του κόσμου. 3Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός σε διόρισε σαν το σωτήρα του κόσμου. 4Αυτός είναι ο λόγος που ο Υιός του Θεού βασίζεται σε σένα για τη σωτηρία του. 5Αυτός σώζεται εξαιτίας του ποιος είσαι. 6Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια σήμερα να φτάσουμε αυτή την αλήθεια για το ποιος είσαι, και να συνειδητοποιήσουμε πλήρως, έστω και για μία μόνο στιγμή, ό,τι είναι η αλήθεια.
2) Στην πιο μεγάλη περίοδο εξάσκησης θα συλλογιστούμε την αλήθεια για το ποιος είσαι και την απόλυτα αμετάβλητη και αναλλοίωτη φύση της. 2Θα αρχίσουμε επαναλαμβάνοντας αυτή την αλήθεια για το ποιος είσαι, και μετά θα αφιερώσουμε μερικά λεπτά στο να προσθέσουμε μερικές παρόμοι­ες σκέψεις όπως οι εξής:

3Η αγιοσύνη με δημιούργησε άγιο.
4Η καλοσύνη με δημιούργησε καλό.
5Η εξυπηρετικότητα με δημιούργησε εξυπηρετικό.
6Η τελειότητα με δημιούργησε τέλειο.
7Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που ταιριάζει στο Θεό, όπως Αυτός ορίζει τον εαυτό Του, είναι κατάλληλο για αυτή τη χρήση. 8Σήμερα προσπαθούμε να εξουδετερώσουμε το δικό σου ορισμό του Θεού και να τον αντικαταστή­σουμε με το Δικό Του. 9Προσπαθούμε επίσης να τονίσουμε ότι αποτελείς μέρος του ορισμού του Εαυτού Του.
3) Αφού καλύψεις αρκετές από αυτές τις παρόμοιες σκέψεις, προσπάθη­σε για μια σύντομη προπαρασκευαστική περίοδο να αφήσεις όλες τις σκέψεις να φύγουν και μετά προσπάθησε να προχωρήσεις πέρα από όλες τις αντιλήψεις και προκαταλήψεις που έχεις για τον εαυτό σου και να φτάσεις στην αλήθεια που είναι μέσα σου. 2Αν η Αγάπη σε δημιούργησε όπως είναι ο Εαυτός της, αυτός ο Εαυτός πρέπει να είναι μέσα σου. 3Και κάπου μέσα στο νου σου υπάρχει αυτός ο Εαυτός και είναι εκεί για να Τον βρεις.
4) Μπορεί να το βρεις αναγκαίο να επαναλαμβάνεις τη σημερινή ιδέα κάθε λίγο για να αντικαθιστάς τις σκέψεις που διασπούν την προσοχή σου. 2Μπορεί επίσης να βρεις ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ότι χρειάζεσαι να συνεχίσεις να προσθέτεις άλλες παρόμοιες σκέψεις για το ποιος είσαι. 3Ισως,όμως θα πετύχεις στο να προχωρήσεις πέρα από αυτό το στάδιο και μέσω του διαστήματος στο οποίο όλες οι σκέψεις έχουν σταματήσει να φτάσεις στην επίγνωση ενός λαμπρού φωτός στο οποίο αναγνωρίζεις τον εαυτό σου όπως η Αγάπη σε δημιούργησε. 4Να είσαι σίγουρος σήμερα ότι θα κάνεις μεγάλη πρόοδο στο να έρθεις πιο κοντά σε αυτή την επίγνωση, είτε αισθάνεσαι ότι έχεις πετύχει είτε όχι.
5) Θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο σήμερα να εξασκηθείς με τη σημερινή ιδέα όσο πιο συχνά μπορείς. 2Χρειάζεσαι να ακούς την αλήθεια για τον εαυτό σου όσο το δυνατό πιο συχνά, επειδή ο νους σου είναι πάρα πολύ απορροφημένος με ψευδείς αντιλήψεις για τον εαυτό σου. 3Τέσσερις ή πέντε φορές την ώρα και ίσως ακόμα περισσότερο, θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι η Αγάπη σε δημιούργησε όπως είναι ο εαυτός της. 4Άκουγε την αλήθεια για τον εαυτό σου σε αυτή τη δήλωση.
6) Στις μικρότερες περιόδους εξάσκησης, προσπάθησε να συνειδητοποι­ήσεις ότι αυτή δεν είναι η μικρή μοναχική φωνή που σου το λέει αυτό. 2Αυτή είναι η Φωνή του Θεού, που σου υπενθυμίζει τον Πατέρα σου και τον Εαυτό σου. 3Αυτή είναι η Φωνή της αλήθειας που αντικαθιστά το καθετί που το εγώ σου λέει για τον εαυτό σου με την απλή αλήθεια για τον Υιό του Θεού. 4Η Αγάπη σε δημιούργησε όπως είναι ο Εαυτός της.

Share