Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1) Η σημερινή ιδέα μπορεί να θεωρηθεί σαν κεντρική σκέψη προς την οποία όλες οι ασκήσεις μας κατευθύνονται. 2Η Βούληση του Θεού είναι η μόνη Βούληση. 3Όταν το αναγνωρίσεις αυτό, θα έχεις αναγνωρίσει ότι η βούληση σου είναι η Δική Του. 4Η πεποίθηση ότι είναι δυνατό να υπάρχει διαμάχη θα έχει εγκαταλειφθεί. 5Η ειρήνη θα έχει αντικαταστήσει την παράξενη ιδέα ότι αντιμετωπίζεις ένα οδυνηρό δίλημμα μεταξύ συγκρουό­μενων σκοπών. 6Σαν μια έκφραση της Βούλησης του Θεού, δεν έχεις κανένα σκοπό παρά το Δικό Του.
2) Υπάρχει μεγάλη ειρήνη στη σημερινή ιδέα και οι ασκήσεις για σήμερα δείχνουν το δρόμο προς την ανεύρεση της. 2Η ιδέα η ίδια είναι εντελώς αληθινή. 3Επομένως δεν μπορεί να προξενήσει ψευδαισθήσεις. 4Χωρίς ψευδαισθήσεις δεν μπορεί να υπάρχει διαμάχη. 5Ας προσπαθήσουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό σήμερα κι ας ζήσουμε την ειρήνη που φέρνει αυτή η αναγνώριση.
3) Άρχισε τις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τις παρακάτω σκέψεις και κάνοντας το αυτό αργό και με μια σταθερή αποφασιστικότητα να καταλάβεις τι εννοούν και να τις κρατήσεις στο νου σου:

2Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από τον Θεού. 3Δεν μπορεί να έχω ψυχολογικές συγκρούσεις.

4Μετά αφιέρωσε αρκετά λεπτά στο να προσθέσεις μερικές σκέψεις, όπως οι εξής:

5Είμαι εν ειρήνη.
6Τίποτα δεν μπορεί να με ταράξει.
7Το θέλημα μου είναι το θέλημα του Θεού.
8Το θέλημα μου και το θέλημα του Θεού είναι ένα.
9Ο Θεός θέλει ειρήνη για τον Υιό Του.
°Κατά τη διάρκεια αυτής της εισαγωγικής φάσης, πρόσεξε να αντιμετωπί­ζεις γρήγορα οποιεσδήποτε σκέψεις διαμάχης που μπορεί να περάσουν από το νου σου. 11Πες στον εαυτό σου αμέσως:

12Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 13Αυτές οι αντιμαχόμενες σκέψεις δεν έχουν νόημα.
4) Αν υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο έχεις συγκρουόμενες σκέψεις και το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το επιλύσεις, ξεχώρισε το για ειδική εξέταση. 2Σκέψου το για λίγο, αλλά πολύ συγκεκριμένα, προσδιό­ρισε το συγκεκριμένο άτομο ή άτομα και τις σχετικές καταστάσεις και πες στον εαυτό σου:

3Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από τού Θεού, 4Τη μοιράζομαι με Αυτόν.
5Οί ψυχολογικές μου συγκρούσεις για…………………δεν μπορεί να είναι πραγματικές.
5) Αφού καθαρίσεις το νου σου με αυτό τον τρόπο, κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να βιώσεις την ειρήνη που σου επιτρέπει η πραγματικότη­τα σου. 2Βυθίσου μέσα της και νιώσε ότι σε περιβάλλει από παντού. 3Μπορεί να υπάρξει κάποιος πειρασμός να παρερμηνεύσεις αυτές τις προσπάθειες σαν μια απόπειρα να αποτραβηχτείς, αλλά η διαφορά εντοπί­ζεται εύκολα. 4Αν τις πετύχεις θα αισθανθείς μια βαθιά αίσθηση χαράς, και μια αυξημένη ζωηρότητα, παρά ένα αίσθημα υπνηλίας και αποχαύνωσης.
6) Η χαρά χαρακτηρίζει την ειρήνη. 2Από αυτή την εμπειρία θα αναγνωρί­σεις ότι την έχεις φτάσει. 3Αν αισθανθείς ότι γλιστράς σε υπνηλία και νωθρότητα, επανέλαβε αμέσως τη σημερινή ιδέα και προσπάθησε ξανά. 4Κάνε το αυτό όσο συχνά είναι αναγκαίο. 5Υπάρχει σαφές όφελος στο να αρνηθείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να αποτραβηχτεί, έστω κι αν δε βιώσεις την ειρήνη που αναζητάς.
7) Στις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, οι οποίες πρέπει να επιχει­ρούνται σε τακτικά και προκαθορισμένα διαστήματα σήμερα, λέγε στον εαυτό σου τα εξής:

2Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 3Αναζητώ την ειρήνη Του σήμερα.

4Μετά προσπάθησε να βρεις αυτό που αναζητάς. 5Θα ήταν καλό να αφιερώσεις για αυτές τις ασκήσεις ένα ή δύο λεπτό κάθε μισή ώρα με τα μάτια σου κλειστό αν είναι δυνατό.

Share