Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Οι ιδέες μας για τη σημερινή επανάληψη είναι οι εξής:
1. (61) Είμαι το Φως του κόσμου.

2Πόσο άγιος είμαι που μου έχει δοθεί η αποστολή να φωτίσω τον κόσμο! 3Ας είμαι ακίνητος μπροστά στην αγιοσύνη μου. 4Όλες οι ψυχολογικές μου συγκρούσεις ας εξαφανιστούν μέσα στο ήρεμο φως της. 5Και μέσα στην ειρήνη της ας θυμηθώ ποιος είμαι.
2) Μερικές συγκεκριμένες μορφές για την εφαρμογή αυτής της ιδέας, όταν ιδιαίτερες δυσκολίες φαίνονται να προκύπτουν, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

2Ας μην κρύψω το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα μου.
3Το φως του κόσμου ας λάμψει μέσω αυτής της εξωτερικής εμφάνισης.
4Αυτό το σκοτάδι θα εξαφανιστεί μπροστά στο φως.
3. (62) Η συγχώρεση είναι η αποστολή μου σαν το φως τον κόσμου,

2Είναι μέσω της αποδοχής της αποστολής μου που θα δω το φως μέσα μου. 3Και μέσα σε αυτό το φως η αποστολή μου θα είναι ξεκάθαρη κι εντελώς μπροστά στην όραση μου. 4Η αποδοχή μου δε βασίζεται στο να αναγνωρίσω πρώτα ποια είναι η αποστολή μου, γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνω τη συγχώρεση. 5Θα είμαι βέβαιος όμως ότι στο φως θα τη δω όπως πραγματι­κά είναι.
4) Συγκεκριμένες μορφές για τη χρήση αυτής της ιδέας θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τα εξής:

2Ας με βοηθήσει αυτό να μάθω τι σημαίνει η συγχώρεση.
3Ας μη διαχωρίσω την αποστολή μου από τη θέλησή μου.
4Δε θα το χρησιμοποιήσω αυτό για ξένο σκοπό.

Share