Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Σήμερα θα επανεξετάσουμε τις εξής ιδέες:
1. (75) Το φως έχει έρθει.

2 Όταν διαλέγω τη σωτηρία παρά την επίθεση, απλώς διαλέγω να αναγνωρί­σω αυτό που ήδη υπάρχει. 3Η σωτηρία είναι μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί. 4Η επίθεση και τα παράπονα δεν υπάρχουν για να τα διαλέξω. 5Αυτός είναι ο λόγος που πάντοτε διαλέγω μεταξύ της αλήθειας και των ψευδαισθήσεων, μεταξύ αυτού που υπάρχει και αυτού που δεν υπάρχει. 6Το φως έχει έρθει. 7Δεν μπορώ παρά να διαλέξω το φως επειδή δεν υπάρχει άλλη εκλογή. 8Το φως έχει αντικαταστήσει το σκοτάδι και το σκοτάδι έχει φύγει.
2) Τα παρακάτω θα αποδεχτούν χρήσιμες μορφές για τις συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας:

2Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να μου δείξει το σκοτάδι γιατί το φως έχει έρθει.
3Το φως σου είναι το μόνο πράγμα που θα ήθελα να δω…………………….
[ανέφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου]. 4Θα ήθελα να δω σε αυτό μόνο ό,τι υπάρχει.
3. (76) Δεν υπάγομαι σε κανένα νόμο, εκτός αυτών του Θεού.

2Εδώ είναι η τέλεια δήλωση της ελευθερίας μου. 3Δε βρίσκομαι υπό την επιρροή άλλων νόμων εκτός των νόμων του Θεού. 4Μπαίνω συνεχώς στον πειρασμό να επινοώ άλλους νόμους και να τους δίνω τη δύναμη να με εξουσιάζουν. 5Υποφέρω μόνο και μόνο επειδή πιστεύω σ αυτούς. 6Δεν έχουν καμιά πραγματική επίδραση πάνω μου. 7Είμαι τελείως ελεύθερος από τις συνέπειες όλων των νόμων εκτός των νόμων του Θεού. 8Και οι δικοί Του νόμοι είναι οι νόμοι της ελευθερίας.
4) Τα παρακάτω μπορεί να σου φανούν χρήσιμα σαν συγκεκριμένες μορφές για την εφαρμογή αυτής της ιδέας:

2Η αντίληψη που έχω για αυτό μου δείχνει ότι πιστεύω σε νόμους που δεν υπάρχουν.
3Βλέπω μόνο τους νόμους του Θεού να διευθύνουν αυτή την κατάσταση. 4Ας αφήσω τους νόμους του Θεού και όχι τους δικούς μου να το διευθύνουν αυτό.

Share