Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Οι ιδέες μας για επανάληψη σήμερα είναι οι εξής:
1. (77) Τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά.

2Τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά επειδή δε βρίσκομαι υπό την επιρροή άλλων νόμων εκτός των νόμων του Θεού. 30ι νόμοι Του με απελευθερώνουν από όλα τα παράπονα με θαύματα. 4Και θα ήθελα να αποδεχτώ τα θαύματα στη θέση των παραπόνων, τα οποία δεν είναι παρά ψευδαισθήσεις που κρύβουν τα θαύματα που βρίσκονται πέρα από αυτά. 5Τώρα θα ήθελα να αποδεχτώ μόνο ό,τι δικαιώματα μου δίνουν οι νόμοι του Θεού, ώστε να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω για λογαριασμό της αποστο­λής που Αυτός μου έχει δώσει.
2) Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω υποδείξεις για τις συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας:

2Πίσω από αυτό υπάρχει ένα θαύμα, το οποίο μου ανήκει δικαιωματικά.
3Ας μην έχω ένα παράπονο από σένα, ………………
[ανέφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου],
αλλά αντί για αυτό ας σου προσφέρω το θαύμα που σου ανήκει. 4Αυτή η κατάσταση μου προσφέρει ένα θαύμα αν τη δω αληθινά.
3. (78) Τα θαύματα ας αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα.

2Με αυτή την ιδέα ενώνω τη βούληση μου με τη βούληση του Αγίου Πνεύματος και τις αντιλαμβάνομαι σαν ένα. 3Με αυτή την ιδέα αποδέχομαι την απελευθέρωση μου από την κόλαση. 4Με αυτή την ιδέα εκφράζω την προθυμία μου να αντικατασταθούν όλες μου οι ψευδαισθήσεις από την αλήθεια, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μου. 5Δε θα ήθελα να κάνω εξαιρέσεις ούτε και να επινοήσω αντικατάστατα. 6Θέλω όλη τη Βασιλεία του Ουρανού και μόνο τη Βασιλεία του Ουρανού, την οποία και ο Θεός θέλει να έχω.
4) Χρήσιμες συγκεκριμένες μορφές για την εφαρμογή αυτής της ιδέας είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

2Δε θα ήθελα να κρατήσω αυτό το παράπονο ξέχωρα από τη σωτηρία μου.
3Τα παράπονα μου ας αντικατασταθούν από θαύματα ……………………
[ανέφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου].
4Πέρα από αυτό είναι το θαύμα με το οποίο
όλα τα παράπονα μας αντικαθίστανται.

Share