Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Indigo

12,00

Περιγραφή

(Metamusic®) Για ενίσχυση των νοητικών δραστηριοτήτων, συγκέντρωση της προσοχής, μελέτη, αφομοίωση, βοηθητικό δια δυσλεξία. Οι ειδικές  συχνότητες Hemi-Sync® οι οποίες ενισχύουν την εστίαση της προσοχής και τη μάθηση συνδυάζονται  με την ηλεκτρονική μουσική του J.S. Epperson  διευκολύνοντας με έναν ευχάριστο τρόπο κάθε διανοητική εργασία.