Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
Αποκαλύπτοντας επιστημονικά την διασύνδεση όλων τών ζώντων οργανισμών τού πλανήτη μας.

Η Noosfera Center, ως κέντρο έρευνας στην ψυχολογία, συμμετέχει σε αυτήν την παγκόσμια έρευνα συνειδητότητας, έχοντας ήδη εγκαταστήσει συσκευή παραγωγής τυχαίων αριθμών.
Τα δεδομένα της συσκευής συλλέγονται από το κένρο ερευνών τού Ινστιτούτου HM όπου γίνεται η επεξεργασία τους.
Αυτή η έρευνα έδωσε πειστικά στοιχεία ότι η ανθρώπινη συνειδητότητα, ιδίως συναισθήματα αγάπης και συμπόνοιας, πράγματι διαμορφώνουν το παγκόσμιο ενεργειακό πεδίο.

“Επεκτείνοντας αυτά τα ευρήματα, ελπίζουμε να εμπνευστούν και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, κατανοώντας πόσο ευεργετούνται όταν λειτουργούν από την καρδιά συνεισφέροντας στην ανύψωση της παγκόσμιας συλλογικής συνειδητότητας“, HeartMath Institute.

Πρόκειται για συνεργασία τού Ινστιτούτου HeartMath με κορυφαίους επιστήμονες και πολίτες.
Αρχικά, τo Παγκόσμιο πρόγραμμα  Συνειδητότητας, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο γεννητριών τυχαίων αριθμών, είχε ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο Princeton με τον Dr Roger Nelson.

Δείτε το video:

Share