Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Τα πέντε βιβλία που ακολουθούν είναι μετάφραση, από τα αγγλικά στα ελληνικά, των βιβλίων του Kenneth Wapnick, Ph.D. :

1. The Fifty Miracle Principles of “A Course in Miracles” (Τα 50 Αξιώματα των Θαυμάτων),
2. Ending Our Resistance to Love (Τερματίζοντας την αντίστασή μας στην αγάπη)
3. The Journey Home: “The Obstacles to Peace” (Το Ταξίδι της Επιστροφής στο Σπίτι Α’ Μέρος),
4. The Journey Home: “The Obstacles to Peace” (Το Ταξίδι της Επιστροφής στο Σπίτι Β’ Μέρος)
5. “A Vast Illusion: Time According to A Course in Miracles” (Μια τεράστια ψευδαίσθηση. Ο χρόνος σύμφωνα με τα  Μαθήματα Θαυμάτων.

Για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην μετάφραση, επιμέλεια-διορθώσεις, διαμόρφωση σχεδιαγραμμάτων, editing, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στις:

Χαρούλα Κάττουλα – Κουντουριώτη
Καίτη Κουρελάκου – Ζαφειροπούλου
Άννα Παπανικολάου

Η χρήση των αρχείων που ακολουθούν, προορίζεται αποκλειστικά για τις ομάδες μελέτης και εφαρμογής των Μαθημάτων Θαυμάτων.
Μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν, πατώντας πάνω στον τίτλο.

Τα 50 Αξιώματα των Θαυμάτων


Τερματίζοντας την αντίστασή μας στην αγάπη


Το Ταξίδι της Επιστροφής στο Σπίτι_Α’ Μέρος


Το ταξίδι της επιστροφή στο Σπίτι_Β΄Μέρος


Ο Χρόνος σύμφωνα με τα Μαθήματα Θαυμάτων

Share