Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Τα δύο βιβλία που ακολουθούν είναι μετάφραση των βιβλίων του Kenneth Wapnick, Ph.D., The Fifty Miracle Principles of “A Course in Miracles” (Τα 50 Αξιώματα των Θαυμάτων) και Ending Our Resistance to Love (Τερματίζοντας την αντίστασή μας στην αγάπη). Η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά για τις ομάδες μελέτης και εφαρμογής των Μαθημάτων Θαυμάτων.

 

Τα 50 Αξιώματα των Θαυμάτων


Τερματίζοντας την αντίστασή μας στην αγάπη

Share