Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Τα τρία βιβλία που ακολουθούν είναι μετάφραση των βιβλίων του Kenneth Wapnick, Ph.D., The Fifty Miracle Principles of “A Course in Miracles” (Τα 50 Αξιώματα των Θαυμάτων), το Ending Our Resistance to Love (Τερματίζοντας την αντίστασή μας στην αγάπη) και το The Journey Home: “The Obstacles to Peace” (Το Ταξίδι της Επιστροφής στο Σπίτι Α’ Μέρος).
Η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά για τις ομάδες μελέτης και εφαρμογής των Μαθημάτων Θαυμάτων.

Για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην μετάφραση, επιμέλεια-διορθώσεις, διαμόρφωση σχεδιαγραμμάτων, editing, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στις:

Χαρούλα Κάττουλα – Κουντουριώτη
Καίτη Κουρελάκου – Ζαφειροπούλου
Άννα Παπανικολάου

Τα 50 Αξιώματα των Θαυμάτων


Τερματίζοντας την αντίστασή μας στην αγάπη


Το Ταξίδι της Επιστροφής στο Σπίτι_Α’ Μέρος


Το ταξίδι της επιστροφή στο Σπίτι_Β΄Μέρος

Share