Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

F.Holmes Atwater

Εισαγωγή:

Μάθε να ελέγχεις το άγχος και ν’αναπτύσσεις την διαίσθησή σου με ήχους Hemi-Sync®

Ο Robert Monroe ανέπτυξε και κατοχύρωσε την τεχνολογία αμφιωτικών παλμών που ονομάστηκε ακουστικό-καθοδηγητικό σύστημα  Hemi-Sync®. Το Ινστιτούτο Monroe, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την έρευνα και την εκπαίδευση, χρησιμοποιεί το σύστημα Hemi-Sync® ως εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα άτομα ακούν ένα συνδυασμό πολλαπλών αμφιωτικών παλμών, μουσικής, ροζ θορύβου ή και τον φυσικό ήχο ωκεάνιων κυμμάτων.Η διέγερση με αμφιωτικούς παλμούς συνδυασμένη με την δράση των άλλων συστατικών της διαδικασίας Hemi-Sync®, διευκολύνει την πρόσβαση σε καταστάσεις συνείδησης όπως υψηλή εστίαση του νου, διαλογισμό και εγρήγορση.                                                                                                                                                                                                                                

Headphones-AtwaterΑρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποίησαν την φυσική δύναμη του ήχου και της μουσικής για να επηρεάσουν με ασφάλεια καταστάσεις συνείδησης σε θρησκευτικές τελετές και να προάγουν την ψυχολογική και σωματική υγεία. Σήμερα, η ιδέα ότι ακουστικά ερεθίσματα μπορούν να επηρεάσουν την συνειδητότητα είναι ευρέως αποδεκτή (Poole 1993).Το Hemi-Sync® αντιπροσωπεύει μια κατεξοχήν τεχνική εφαρμογής της φυσικής δύναμης του ήχου κι έχει μία ποικιλία ευεργετικών εφαρμογών. Μελέτες έχουν δείξει βελτίωση στην χαλάρωση, στον διαλογισμό, στην μείωση του άγχους, στην διαχείριση του πόνου, στον ύπνο (Wilson 1990; Rhodes 1993) και την σωματική υγεία (Carter 1993).Περαιτέρω μελέτες έδειξαν αποτελεσματικότητα στην προσέγγιση ανωμάλων καταστάσεων συνείδησης (Atwater 1997), αναφορές πνευματικών εμπειριών (Masluk 1998; 1999), επίτευξη αναλγησίας κατά την διάρκεια αναισθησίας (Kliempt et al. 1999) και την θεραπεία άγχους (Le Scouamec et al. 2001).Το Hemi-Sync® απεδείχθη επίσης αποτελεσματικό στην μάθηση, στην ενδυνάμωση της μνήμης (Kennerly 1994), στη βελτίωση της δημιουργικότητας (Hiew 1995), στην αύξηση της διαίσθησης, στην αύξηση επιτυχίας στην όραση από απόσταση (McMoneagle 1993), στην τηλεπάθεια και στις εξωσωματικές εμπειρίες. Η αποτελεσματικότητα του Hemi-Sync® πηγαίνει πέρα από την απλή γνώση της φυσικής δύναμης του ήχου και συμπεριλαμβάνει την ελεγχόμενη αναπνοή, την προοδευτική χαλάρωση ,τις θετικές επιβεβαιώσεις και τον οραματισμό.
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το μοντέλο εγκέφαλος-νους,  την σχέση των εγκεφαλικών κυμάτων με τις καταστάσεις συνείδησης, τον ρόλο του Δικτυωτού Σχηματισμού (Δ.Σ.) στην εξισορρόπηση των εγκεφαλικών κυμάτων, τις ευεργετικές κοινωνικο-ψυχολογικές συνθήκες  και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αμφιωτικοί Παλμοί και η Φυσιολογία του Εγκεφάλου

Οι αμφιωτικοί παλμοί ανακαλύφθηκαν το 1839 από τον γερμανό πειραματιστή H.W.Dove. Η ανθρώπινη ικανότητα να “ακούει” αμφιωτικούς παλμούς φαίνεται πώς είναι το αποτέλεσμα της εξελικτικής προσαρμογής. Πολλά εξελιγμένα είδη μπορούν να εντοπίσουν αμφιωτικούς παλμούς εξαιτίας της εγκεφαλικής δομής τους. Ο εντοπισμός της  συχνότητας των αμφιωτικών παλμών εξαρτάται από  το μέγεθος του κρανίου. Στους ανθρώπους, οι αμφιωτικοί παλμοί εντοπίζονται σε συχνότητες κάτω των 1500 Hz (Oster 1973), κατά προσέγγιση. Εν τούτοις, το ουσιαστικό θέμα είναι η εγγενής ικανότητα του εγκεφάλου να εντοπίζει την διαφορά φάσης μεταξύ των αυτιών, η οποία ενεργοποιεί την αντίληψη των αμφιωτικών παλμών.02
Η αίσθηση του “ακούσματος” αμφιωτικών παλμών προκύπτει όταν δύο διαφορετικοί ήχοι σε συνοχή, με σχετικά κοντινές συχνότητες (κάτω των 1500 Hz) είναι παρόντες, ένας σε κάθε αυτί και ο εγκέφαλος εντοπίζει διαφορά φάσεων μεταξύ αυτών των ήχων. Αυτή η διαφορά φάσης συνήθως δίνει πληροφορίες κατεύθυνσης του ήχου. Όμως, όταν ακούγεται μέσα από στερεοφωνικά ακουστικά ή μεγάφωνα, ο εγκέφαλος ενσωματώνει τα δυο ηχητικά σήματα, παράγοντας την αίσθηση ενός τρίτου ήχου που είναι ο αμφιωτικός παλμός. Αυτός ο παλμός γίνεται αντιληπτός ως ένας ταλαντευόμενος ρυθμός στη συχνότητα της διαφοράς μεταξύ των δυο ηχητικών εισόδων (αριστερή/δεξιά είσοδος των ακουστικών).
Ο αμφιωτκός παλμός γεννιέται στον εγκέφαλο, εντός της ετερόπλευρης περιοχής επεξεργασίας ήχου που ονομάζεται άνω πυρήνας ελαίας (Oster 1973). Αυτή η ακουστική αίσθηση δρομολογείται νευρολογικά στον δικτυωτό σχηματισμό (Swann et al. 1982) και ταυτόχρονα στον εγκεφαλικό φλοιό όπου μπορεί να μετρηθεί ως απάντηση συνακόλουθης συχνότητας (FFR Oster 1973; Smith, Marsh, & Brown 1975; Marsh, Brown & Smith 1975; Smith et al. 1978; Hink et al. 1980). Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές κι ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών που αναφέρονται στις ευεργετικές επιδράσεις των αμφιωτικών παλμών με Hemi-Sync® στον εγκέφαλο. Οι αμφιωτικοί παλμοί έχουν συνδεθεί με αλλαγές σε καταστάσεις διέγερσης, εστίασης της προσοχής και επιπέδων εγρήγορσης οδηγώντας σε αισθητηριακή ολοκλήρωση (Morris 1990), βελτίωση αντίδρασης σε τεχνικές βιοανάδρασης (Foster 1990), χαλάρωση, διαλογισμό, μείωση του άγχους, διαχείριση του πόνου, βελτίωση του ύπνου (Wilson 1990; Rhodes 1993), βελτίωση της μάθησης (Akenhead 1993), ενδυνάμωση της μνήμης (Kennerly 1994), της δημιουργικότητας (Hiew 1995), θεραπεία παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες (Morris 1996 και Guilfoyle & Carbone 1996), κορυφαίες εμπειρίες της συνειδητότητας (Masluk 1997), θεραπεία της κατάθλιψης από αλκοόλ (Waldkoetter & Sanders 1997), θετικά αποτελέσματα εγρήγορσης και διάθεσης (Lane et al. 1998), παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης (Atwater 1998), και φλοιο-θαλαμική προσαρμογή (Atwater 2000). Η διαδικασία Hemi-Sync® περιέχει έναν αριθμό από συνιστώσες. Οι αμφιωτικοί παλμοί αποτελούν μία από αυτές. Σε αυτή την συνιστώσα μπορεί να υπάρξει αντίσταση λόγω της ψυχοφυσιολογικής ομοιόστασης που όλοι μας διατηρούμε. Γι᾽αυτό ακούγοντας, παθητικά, Hemi-Sync® μπορεί να μην προκύψει αυτόματα μία κατάσταση εστίασης της συνείδησης. Ωστόσο, μέθοδοι όπως το σιγοτραγούδισμα μιάς συλλαβής, αναπνευστικές ασκήσεις, ακόμα και βιοανάδραση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακόψουν την ομοιόσταση των αντιστάσεων (Tart 1975). Επίσης η αλλαγή διέγερσης των κιρκαδικών  ρυθμών, (που καθοδηγούνται από τον δικτυωτό σχηματισμό) μπορεί να επιρρεάσει την αποτελεσματικότητα των αμφιωτικών παλμών. Όπως και η αντίδραση κάποιου, που για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με αμφιωτικούς παλμούς, μπορεί να επιρρεάζεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες.

Εγκεφαλικά Κύματα και Συνείδηση

Η διάσταση απόψεων σχετικά με τον εγκέφαλο και τη συνείδηση υπάρχει από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει μια τελική απάντηση για  τη φύση του νου και τη σχέση του με το σώμα. Οι σύγχρονοι νευρολόγοι εντοπίζουν το νου στον εγκέφαλο και υποστηρίζουν πως η συνείδηση είναι το αποτέλεσμα ηλεκτροχημικής δραστηριότητας. Υπάρχει ωστόσο ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός παρατηρήσεων που θέτει υπό αμφισβήτηση την ακαμψία αυτών των απόψεων. Δεν υπάρχει καμιά έρευνα νευροφυσιολογίας η οποία να καταλήγει με ακλόνητη βεβαιότητα στο ότι οι ανώτερες λειτουργίες του νου (διαίσθηση, ενόραση, δημιουργικότητα, φαντασία, κατανόηση, σκέψη, λογική, πρόσθεση, επιλογή, γνώση, θέληση, πνεύμα ή ψυχή) βρίσκονται κάπου στον εγκεφαλικό ιστό. (Hunt 1995). Η επίλυση των διιστάμενων απόψεων σχετικά με τον ανώτερο νου και τη συνείδηση καθώς και το πρόβλημα της σχέσης νου –σώματος μπορεί τελικά να απαιτήσει μια επιστημονική μετατόπιση η οποία να συμπεριλαμβάνει εξωλογικούς τρόπους απόκτησης γνώσης (de Quincey 1994)και να μη στηρίζεται αποκλειστικά στις νευροχημικές μελέτες.

Brainwave-chartΒρισκόμαστε εν μέσω μιας επανάστασης η οποία εστιάζεται στη μελέτη της συνείδησης (Owens 1995). Ο Penfield (1975),ένας διαπρεπής σύγχρονος νευροφυσιολόγος , ανακάλυψε πως ο ανθρώπινος νους συνεχίζει να λειτουργεί παρά τη μειωμένη δραστηριότητα του εγκεφάλου στη διάρκεια αναισθησίας . Τα εγκεφαλικά κύματα ήταν σχεδόν απόντα κι όμως ο νους ήταν τόσο δραστήριος όσο και στην κατάσταση εγρήγορσης.  Η μόνη διαφορά αφορούσε το περιεχόμενο της συνειδητής εμπειρίας. Στηριγμένοι στις έρευνες του Penfield άλλοι ερευνητές ανέφεραν την παρουσία επίγνωσης σε ασθενείς που βρίσκονταν σε κωματώδη κατάσταση (Hunt 1995) ενώ υπάρχει ένας διογκούμενος αριθμός στοιχείων που επιβεβαιώνουν πως είναι δυνατή η συνειδητή επίγνωση σε καταστάσεις  μειωμένης δραστηριότητας στο φλοιό του εγκεφάλου (Fischer 1971; West 1980; Delmonte 1984; Wallace 1986; Goleman 1988; Mavromatis 1991; Jevning, Wallace, &Beidenbach 1992). Αυτές οι καταστάσεις συνείδησης περιγράφονται με διάφορους τρόπους όπως  υπναγωγικές, διαλογιστικές, παραλλαγμένες, υπνωτοληψίας  ή  και λυκοφωτικής μάθησης twilight-learning states (Budzynski 1986). Αυτές οι ποικίλες καταστάσεις συνείδησης στηρίζονται στη διατήρηση της επίγνωσης μολονότι είναι παρούσα μια μείωση ερεθισμάτων του παρασυμπαθητικού (Mavromatis 1991). Τα άτομα που βρίσκονται σε βαθιά ύπνωση και  εκείνοι που βρίσκονται σε βαθύ διαλογισμό έχουν αποδείξει πως είναι όντως εφικτό να διατηρεί κάποιος την επίγνωσή του και να είναι συνειδητός μολονότι η δραστηριότητα του φλοιού του εγκεφάλου έχει μειωθεί. Κι αυτό συμβαίνει είτε ως μια φυσική ικανότητα σε κάποια άτομα ή ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης σε άλλα (Sabourin, Cutcomb, Crawford, &Pribram 1993).Όλο και περισσότεροι επιστήμονες εκφράζουν αμφιβολίες για το μοντέλο νου-εγκεφάλου που προτείνουν οι νευρολόγοι, επειδή αυτό δεν καταφέρνει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με τις πνευματικές και μυστικιστικές εμπειρίες μας.  Μελέτες σχετικές με την επίδραση του νου εξ αποστάσεως  και τη θεραπεία μέσω του νου αποτελούν επίσης μια πρόκληση για την άποψη πως ο νους  βρίσκεται στον εγκέφαλο (Dossey 1994; Dossey 1996).  Στο υποατομικό πεδίο υπάρχουν γεγονότα που δεν χαρακτηρίζονται από τοπικότητα και κάποιοι ερευνητές πιστεύουν πως οι αρχές της φυσικής πίσω από αυτά τα γεγονότα λειτουργούν επίσης και για την μη τοπικότητα της συνείδησης (Dossey 1996). Η επιστημονική τεκμηρίωση του φαινομένου της εξ αποστάσεως όρασης (να μπορεί κάποιος να δει κάτι που βρίσκεται σε αχανή απόσταση και γενικά δεν βρίσκεται μέσα στο οπτικό του πεδίο) είναι από μόνη της αρκετά επαρκής απόδειξη ότι ο νους και η συνείδηση δεν είναι ένα τοπικό φαινόμενο (δεν μπορούν να εντοπιστούν κάπου μέσα στον εγκέφαλο) (McMoneagle 1993). Αν όμως ο νους και η συνείδηση δεν είναι ο εγκέφαλος, τότε γιατί η επιστήμη συσχετίζει τις διάφορες καταστάσεις συνείδησης και τις νοητικές δραστηριότητες με τα εγκεφαλικά κύματα; Και γιατί το Hemi-Sync® χρησιμοποιεί την τεχνολογία αμφιωτικών παλμών η οποία παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής των εγκεφαλικών κυμάτων;

Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση σχετίζεται με την τεχνική αδυναμία να μετρήσουμε το νου ή τη συνείδηση με κάποιο όργανο. Δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η μέτρηση με τη βοήθεια κάποιας τεχνολογίας. Ο νους και η συνείδηση μοιάζουν να είναι ένα φαινόμενο πεδίου που επιδρά στο σώμα και στη νευρολογική δομή του εγκεφάλου (Hunt 1995).  Αυτό το πεδίο δεν είναι λοιπόν δυνατόν να μετρηθεί απευθείας με τη βοήθεια κάποιου οργάνου από αυτά που διαθέτει η σημερινή επιστήμη. Από την άλλη πλευρά , το ηλεκτρικό δυναμικό του σώματος μπορεί εύκολα να  μετρηθεί. Η σύγχρονη επιστήμη άλλωστε συμπαθεί τα πράγματα που μπορούν να μετρηθούν και να υπολογιστούν. Το πρόβλημα εδώ βρίσκεται στην υπεραπλούστευση των παρατηρήσεων. Οι ηλεκτρικοί παλμοί που καταγράφονται στα εγκεφαλογραφήματα είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής και νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Όμως η ηλεκτρονευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου δεν είναι ο νους και η συνείδηση. Συνεπώς τα ηλεκτρο-εγκεφαλογραφήματα είναι μόνο ένας έμμεσος τρόπος για να καταγραφεί η λειτουργία και η αλληλεπίδραση των νευρικών δομών του εγκεφάλου. Ιστορικά όμως τα εγκεφαλογραφήματα  μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να συσχετίσουμε ορισμένα πρότυπα εγκεφαλικών κυμάτων με συγκεκριμένες καταστάσεις συνείδησης.
Η δεύτερη ερώτηση που θέτει η προηγούμενη παράγραφος απαιτεί μια πιο σύνθετη απάντηση. Tα ηχητικά μοτίβα του  Hemi-Sync® συμπεριλαμβάνουν την ισχυρή τεχνολογία αμφιωτικών παλμών επειδή η μεταβολή των ερεθισμάτων στον εγκέφαλο, η εστίαση της προσοχής και τα διαφορετικά επίπεδα επίγνωσης διευρύνουν τις δυνατότητες για διαφορετικές καταστάσεις συνείδησης.  Όταν ο εγκέφαλος κινείται προς χαμηλότερες συχνότητες (μειωμένης διέγερσης) ενώ η συνείδηση παραμένει ενεργή, προκύπτει μια εξαιρετική κατάσταση.
Οι ασκούμενοι με Hemi-Sync® ονομάζουν αυτήν την υπναγωγική κατάσταση «νους σε εγρήγορση/σώμα κοιμισμένο». Υψηλότερες συχνότητες εγκεφαλικών κυμάτων συνδέονται με την κατάσταση υψηλής εστίασης της προσοχής που είναι αναγκαία για την επίτευξη πολλών δραστηριοτήτων. Η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε μεταβάλλεται ανάλογα με την κατάσταση της συνείδησής μας  (Tart 1975). Κάποιες καταστάσεις συνείδησης παρέχουν περιορισμένη αντίληψη της πραγματικότητας ενώ άλλες παρέχουν μια διευρυμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Κατά κύριο λόγο, οι καταστάσεις συνείδησης ποικίλουν, απαντώντας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εσωτερικό περιβάλλον και στα εξωτερικά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, οι καταστάσεις συνείδησης επηρεάζονται από τα ναρκωτικά και τους κιρκαδικούς ρυθμούς (Webb &Dube 1981; Rossi 1986; Shannahoff-Khalsa 1991).  Συγκεκριμένες καταστάσεις συνείδησης μπορούν επίσης να μαθευτούν ως προσαρμοσμένες συμπεριφορές κάτω από ειδικές περιστάσεις, ιδιαίτερα απαιτητικές (Green & Green 1986). Μέσα από τη λειτουργία της εκτεταμένης περιοχής του δικτυωτού σχηματισμού –θαλάμου, το Hemi-Sync® προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία παραλλαγμένων καταστάσεων συνείδησης σε εκείνους που επιζητούν να εξερευνήσουν το βασίλειο της συνειδητότητας.

Η Διαδικασία HemiSync Μεταβάλλει τις Καταστάσεις Συνείδησης

Η εκτεταμένη  ενεργοποίηση  του θαλάμου του εγκεφάλου ρυθμίζει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων (Newman 1997) η οποία παίζει βασικό ρόλο στην αλλαγή της κατάστασης συνείδησης. Ο δικτυωτός σχηματισμός ερμηνεύει και αντιδρά στις πληροφορίες που προέρχονται από εσωτερικά ερεθίσματα -συναισθήμhjkατα, συμπεριφορές,πεποιθήσεις – όπως επίσης και από εξωτερικά ερεθίσματα ρυθμίζοντας το βαθμό εγρήγορσης και συγκέντρωσης (Empson 1986; Tice & Steinberg 1989). Ο τρόπος που ερμηνεύουμε, ανταποκρινόμαστε και αντιδρούμε στις πληροφορίες ελέγχεται από τον Δικτυωτό σχηματισμό, ενεργοποιώντας ανάλογα τον θάλαμο και τον φλοιό, ρυθμίζοντας έτσι τα επίπεδα συνειδητής επίγνωσης και εστίασης της προσοχής. (Empson 1986).Για να επιτύχουμε λοιπόν, μεταβολή στις καταστάσεις συνείδησης, εγρήγορσης και εστίασης της προσοχής, είναι αναγκαίες ορισμένες πληροφορίες (ερεθίσματα) στις προαναφερθείσες περιοχές του εγκεφάλου. Το Hemi-Sync® παρέχει αυτές τις πληροφορίες στον εγκέφαλο. Πρόκειται για τους σύνθετους συνδυασμούς αμφιωτικών παλμών οι οποίοι μιμούνται τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου. Αυτοί οι μοναδικοί αμφιωτικοί παλμοί (νευρολογικά τεκμηριωμένοι από τα ηλεκτρικά σήματα που παράγει ο εγκέφαλος ως ανταπόκριση στους συγκεκριμένους ήχους) αναγνωρίζονται από τον εγκέφαλο ως πληροφορίες προερχόμενες από αυτόν τον ίδιο. Αν λοιπόν τα εσωτερικά ερεθίσματα (συναισθήματα, συμπεριφορές, πεποιθήσεις) και τα εξωτερικά ερεθίσματα συμφωνούν και δεν συγκρούονται με τις προερχόμενες από τους αμφιωτικούς παλμούς πληροφορίες (για παράδειγμα ένας φόβος ακόμα και ασυνείδητος θα προκαλούσε σύγκρουση) τότε ο εγκέφαλος θα μεταβάλει την κατάσταση συνείδησης ώστε να συμφωνήσει με τους αμφιωτικούς παλμούς. Αυτό θα συμβεί πολύ φυσικά καθώς ο εγκέφαλος επιδιώκει τη διατήρηση της ομοιόστασης.Ο εγκέφαλος αυτόματα και δυναμικά ρυθμίζει όλες τις σωματικές λειτουργίες προκειμένου να διατηρεί την ομοιόσταση – εσωτερική κατάσταση ισορροπίας (Green & Green 1977; Swann et al. 1982).  Κάθε στιγμή ο εγκέφαλος ρυθμίζει τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, τα επίπεδα συνείδησης και  εστίασης της προσοχής προκειμένου να διαχειριστεί με τον πιο αρμονικό τρόπο τις εκάστοτε υπάρχουσες συνθήκες . Εφόσον δεν υπάρξουν συγκρούσεις  η εγκεφαλική δραστηριότητα συνεχίζει να εναρμονίζεται με τις πληροφορίες που προέρχονται από τους όμοιους με εγκεφαλικά κύματα ήχους Hemi-Sync®. Πολλές μελέτες αποδεικνύουν πως οι αμφιωτικοί  παλμοί του Hemi-Sync παράγουν μετρήσιμες μεταβολές στη λειτουργία των εγκεφαλικών κυμάτων (Foster 1990; Sadigh 1990; Hiew 1995, Swann et al. 1982; Empson 1986.Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας  Hemi-Sync®. Η άμεση προσωπική εμπειρία αποδεικνύει πως πρόκειται για πολύ περισσότερα από απλώς παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης, εστίασης της προσοχής και αύξησης της εγρήγορσης. Το γνωστικό περιεχόμενο της εμπειρίας είναι που της δίνει ιδιαίτερο νόημα. Ενώ συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου δραστηριοποιούνται μέσω των ήχων Hemi-Sync®, το περιεχόμενο της εμπειρίας παραμένει υπό την επίδραση της κοινωνικής και ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου.Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα με ήχους Hemi-Sync έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το εσωτερικό τους πεδίο έχοντας άμεσες εμπειρίες. Παράλληλα τροφοδοτούνται επίσης με εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες τις οποίες μπορούν να διαβάσουν ή να παρακολουθήσουν σε ειδικές διαλέξεις που δίνονται κατά τη διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων. Οι συναντήσεις των ομάδων παρέχουν επίσης νέες πληροφορίες και έμπνευση. Η προσωπική ανάπτυξη μέσω της πρακτικής και της άμεσης εμπειρίας είναι η βασικότερη εκπαιδευτική διαδικασία καθώς  στα προγράμματα του The Monroe Institute (TMI) παρέχονται πολλές ευκαιρίες για να βιώσουν συνειδητά οι συμμετέχοντες τις συναρπαστικές διαφορετικές εστιάσεις-επίπεδα συνείδησης μέσω της διαδικασίας Hemi-Sync®.

h diafora_me_ Hemi-SyncΣύνοψη

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία ακουστικής καθοδήγησης με ήχους Hemi-Sync® παρέχει ένα ασφαλές , φυσικό μέσο για μεταβολή καταστάσεων συνείδησης, επιπέδων εγρήγορσης και επίγνωσης καθώς και αύξηση της εστίασης της προσοχής. Η διαδικασία Hemi-Sync® είναι ο συνδυασμός της δυναμικής τεχνολογίας μεταβολής των εγκεφαλικών κυμάτων και μιας σειράς από ψυχο-σωματικές τεχνικές (ελεγχόμενες αναπνοές, προοδευτική χαλάρωση κλπ) παρέχοντας τελικά μια δυναμική  υποστηρικτική και εκπαιδευτική μέθοδο επέκτασης της συνειδητότητας.

Σημείωση: Το Hemi-Sync® είναι σήμα κατατεθέν της Interstate Industries Inc., dba Monroe Products

References
 • Anch, A.M., Browman, C.P., Mitler, M.M. & Walsh, J.K. (1988). Sleep: A Scientific Perspective. (Englewood Cliffs: Prentice Hall), pp. 96-97.
 • Atwater, F.H. (1997). Accessing anomalous states of consciousness with a binaural beat technology. In Journal of Scientific Exploration, 11(3), pp. 263-274.
 • Atwater, F.H. (1998). Inducing Propitious Altered States of Consciousness via cortico-thalamic adaptation. In Consciousness Research Abstracts, Toward a Science of Consciousness, Tucson III, p. 156.
 • Atwater, F.H. (2000). Cortico-thalamic adaptation of binaural beating.In Consciousness Research Abstracts, Toward a Science of Consciousness, Tucson 2000, p. 94.
 • Brady, B. & Stevens, L. (2000). Binaural-beat induced theta EEG activity and hypnotic susceptibility. In American Journal of Clinical Hypnosis, 43(1), pp. 53-69.
 • Budzynski, T. H. (1986).Clinical applications of non-drug-induced states. In B. B. Wolman & M. Ullman (Eds.), Handbook of States of Consciousness, pp. 428-460. (New York: Van Nostrand Reinhold Company).
 • Carter, G. (1993). Healing Myself. (Norfolk: Hampton Roads Publishing Company).
 • deQuincey, C. (1994). Consciousness all the way down? In Journal of Consciousness Studies, 1 (2), pp. 217-229.
 • Delmonte, M. M. (1984).Electrocortical activity and related phenomena associated with meditation practice: A literature review. InInternational Journal of Neuroscience, 24, pp. 217-231.
 • Dossey, L. (1994). Healing, energy, & consciousness: into the future or a retreat to the past? In Subtle Energies, 5 (1), pp. 1-33.
 • Dossey, L. (1996). Dialogue. In Subtle Energies, 5 (3), pp. 264-265.
 • Empson, J. (1986). Human Brainwaves: The Psychological Significance of the Electroencephalogram. (London: The Macmillan Press Ltd.)
 • Fischer, R. (1971). A cartography of ecstatic and meditative states. In Science, 174 (4012), pp. 897-904.
 • Foster, D. S. (1990). EEG and subjective correlates of alpha frequency binaural beats stimulation combined with alpha biofeedback. In Hemi-Sync Journal, VIII (2), pp. 1-2.
 • Goleman, G. M. (1988). Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience. (New York: G. P. Putnam).
 • Green, E. E. & Green, A. M. (1986).Biofeedback and states of consciousness. In B. B. Wolman & M. Ullman (Eds.), Handbook of States of Consciousness, pp. 553-589. (New York: Van Nostrand Reinhold Company).
 • Guilfoyle, G. & Carbone, D. (1996). The facilitation of attention utilizing therapeutic sounds. Presented at the New York State Association of Day Service Providers Symposium, October 18, 1996, Albany, New York.
 • Hiew, C. C. (1995). Hemi-Sync into creativity. In Hemi-Sync Journal, XIII (1), pp. 3-5.
 • Hink, R. F., Kodera, K., Yamada, O., Kaga, K., & Suzuki, J. (1980).Binaural interaction of a beating frequency following response.InAudiology, 19, pp. 36-43.
 • Hunt, V. V. (1995). Infinite Mind: The Science of Human Vibrations. (Malibu: Malibu Publishing Company).
 • Jevning, R., Wallace, R. K., &Beidenbach, M. (1992). The physiology of meditation: A review. A wakeful hypnometabolic integrated response. In Neuroscience and Behavioral Reviews, 16, pp. 415-424.
 • Kennerly, R. C. (1994).
 • Le Scouamec, R.P., Poirier, R.M., Owens, J.E., Gauthier, J., Taylor, A.G., &Foresman, P.A. (2001). Use of binaural beat tapes for treatment of anxiety: A pilot study of tape preference and outcomes. In Alternative Therapies, 7(1), pp. 58-63.
 • Kliempt, P., Ruta, D., Ogston, S., Landeck, A., &Martay, K. (1999). Hemispheric-synchronization during anesthesia: a double-blind randomized trial using audiotapes for intra-operative nociception control. In Anesthesia, 54, pp. 769-773.
 • Mavromatis, A. (1991). Hypnagogia. (New York: Routledge).
 • McMoneagle, J. (1993). Mind Trek. (Norfolk: Hampton Roads Publishing Company).
 • Marsh, J.T., Brown, W.S., & Smith, J.C. (1975). Far-field recorded frequency-following responses: Correlates of low pitch auditory perception in humans. In Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 38, pp. 113-119.
 • Masluk, T.J. (1998). Reports of peak- and other experiences during a neurotechnology-based training program, part 1. In The Journal of the American Society for Psychical Research, 92(4), pp. 311-401.
 • Masluk, T.J. (1999). Reports of peak- and other experiences during a neurotechnology-based training program, part 2. In The Journal of the American Society for Psychical Research, 93(1), pp. 1-98.
 • Monroe, R. A. (1985). Far Journeys. (New York: Doubleday).
 • Morris, S.E. (1990). Hemi-Sync and the facilitation of sensory integration. In Hemi-Sync Journal, VIII(4), pp. 5-6
 • Morris, S.E. (1996). Music and Hemi-Sync in the treatment of children with developmental disabilities.In Open Ear, 2, pp. 14-17.
 • Newman, J. (1997). Putting the puzzle together Part I: Toward a general theory of the neural correlates of consciousness. In Journal of Consciousness Studies, Vol. 4 No. 1, pp. 47-66.
 • Oster, G. (1973). Auditory beats in the brain. In Scientific American, 229, pp. 94-102.
 • Owens, J. E. (1995). Integrating paradigms. In Hemi-Sync Journal, XIII (3), pp.1-3.
 • Penfield, W. (1975). The Mystery of the Mind. (Princeton: Princeton University Press).
 • Poole, W. (1993). The Healing Power of Music. In K. Buttler& E. Fox (Eds.), The Heart of Healing, pp. 130-135. (Atlanta: Turner Publishing, Inc.)
 • Rhodes, L. (1993). Use of the Hemi-Sync super sleep tape with a preschool-aged child. In Hemi-Sync Journal, XI(4), pp. iv-v.
 • Ritchey, D. (2003). The H.I.S.S. of the A.S.P.: Understanding the Anomalously Sensitive Person. (Terra Alta: Headline Books, Inc.), pp. 115-134 & 145-170.
 • Rosenzweig, M. R. (1961). Auditory localization. In Perception: Mechanisms and Models. (San Francisco: W. H. Freeman and Company).
 • Rossi, E. L. (1986). Altered states of consciousness in everyday life: The ultradian rhythms. In B. B. Wolman & M. Ullman (Eds.),Handbook of States of Consciousness, pp. 97-133. (New York: Van Nostrand Reinhold Company).
 • Sabourin, M. E., Cutcomb, S. E., Crawford, H. J., &Pribram, K. (1990). EEG correlates of hypnotic susceptibility and hypnotic trance: Spectral analysis and coherence. In International Journal of Psychophysiology, 10, pp. 125-142.
 • Sadigh, M. (1990). Effects of Hemi-Sync on Electrocortical Activity
 • Shannahoff-Khalsa, D. (1991). Lateralized rhythms of the central and autonomic nervous systems. In International Journal of Psychophysiology, 11, pp. 225-251.
 • Smith, J. C., Marsh, J. T., & Brown, W. S. (1975).Far-field recorded frequency-following responses: Evidence for the locus of brainstem sources. In Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 39, pp. 465-472.
 • Smith, J.C., Marsh, J.T., Greenberg, S., & Brown, W.S. (1978).Human auditory frequency-following responses to a missing fundamental.In Science, 201, pp. 639-641.
 • Swann, R., Bosanko, S., Cohen, R., Midgley, R., & Seed, K.M. (1982).In The Brain – A User’s Manual. p. 92. (New York: G. P. Putnam’s Sons).
 • Tart, C. T. (1975).States of consciousness.pp. 72-73. (New York: E. P. Dutton & Company).
 • Tice, L. E. & Steinberg, A. (1989).A Better World, A Better You. pp. 57-62. (New Jersey: Prentice Hall).
 • Waldkoetter, R. O. & Sanders, G. O. (1997).Auditory brainwave stimulation in treating alcoholic depression. In Perceptual and Motor Skills, 84, p. 226.
 • West, M. A. (1980).Meditation and the EEG.In Psychological Medicine, 10, pp. 369-375.
 • Webb, W. B., &Dube, M. G. (1981). Temporal characteristics of sleep. In J. Aschoff (Ed.), Handbook of Behavioral Neurobiology, pp. 510-517. (New York: Plenum Press).
 • Wilson, E.S. (1990). Preliminary study of the Hemi-Sync sleep processor.Colorado Association for Psychophysiologic Research.
 • Zaidel, E. (1985).Academic implications of dual-brain theory.In The Dual Brain. (New York: The Guilford Press).
 • Patent Number: 3884218; Issue Year: 1975; State/Country: VA; Marketed as: Hemi-Sync;
 • Inventor: Robert A. Monroe; Title: Method of Inducing and Maintaining Various Stages of Sleep in the Human Being.
 • Patent Number: 5213562; Issue Year: 1993; State/Country: VA; Marketed as: Hemi-Sync; Inventor: Robert A. Monroe; Title: Method of Inducing Mental, Emotional and Physical States of Consciousness, Including Specific Mental Activity, in Human Beings.
 • Patent Number: 5356368; Issue Year: 1994; State/Country: VA;
  Marketed as: Hemi-Sync; Inventor: Robert A. Monroe; Title: Method of Inducing Desired States of Consciousness 
Share