Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Έρευνα επί αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή ασκήσεων Hemi-Sync®.Από την Μαρία Αγγέλου και Αθηνά Βιτώρη  Studio soma Αθήνα, Ελλάδα.

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος μας ήταν να εξερευνήσουμε τις πιθανές αλλαγές(που μπορούν να σημειωθούν)
στο πνευματικό(νοητικό)/ψυχικό (πνευματικό) και σωματικό (φυσικό) επίπεδο ατόμων που εκτέθηκαν σε ήχους Hemi-Sync®.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια δυο εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Ξιφαρά και  Ιουλίας Πιτσούλη, όπου οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε ήχους Hemi-sync με σκοπό να μελετηθούν οι όποιες αλλαγές σημειώνονταν σε αυτούς. Το καθένα από τα σεμινάρια αυτά περιελάμβανε παράλληλα και εναλλακτικές διακοπές συνολικής διάρκειας 5 ημερών. Στο πρώτο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 24 άτομα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21-25 Ιουνίου και το δεύτερο μεταξύ 26-30 Ιουνίου, επίσης με 24 συμμετέχοντες. Όλοι (100%) όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά δεχτήκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά και στην έρευνα του Hemi-Sync®. Για το λόγω αυτό αποφασίσαμε να επιλέξουμε τυχαία 16 άτομα από την πρώτη ομάδα(14 γυναίκες -2 άνδρες), 5 άτομα(γυναίκες) από την δεύτερη ομάδα και επίσης 16 άτομα (13γυναικες- 3 άνδρες) πάλι από τη δεύτερη ομάδα προκειμένου να βαθμονομήσουμε τις αλλαγές στο επίπεδο συνείδητότητας.

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε μυϊκά τεστ ως το διαγνωστικό μας εργαλείο. Τα μυϊκά τεστ χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τους φυσιοθεραπευτές Kendal & Kendal, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική αρτιότητα των μυών που περιβάλλουν μια άρθρωση. Σε μετέπειτα χρόνια, τα μυϊκά τεστ ως μέσο αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από πολλούς χειροπρακτικούς, οστεοπαθητικούς και ψυχολόγους ώστε να διαγνώσουν ανισορροπίες στη δομή, τη βιοχημεία ή τα συναισθήματα. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη που αφορά στη χρήση του “εργαλείου” αυτού προήλθε από το ψυχίατρο Dr. David Hawkings. Στο βιβλίο του “Power vs. Force” (ενεργός Δύναμη ενάντια στη Ισχύ) χρησιμοποιεί τα μυϊκά τεστ για να διευκρινίσει αν μια δήλωση είναι αληθής ή όχι. Επιπλέον ο Dr. Hawkins χαρτογράφησε την ανθρώπινη συνειδητότητα  σε μια κλίμακα από το 1 – 1,000 προκειμένου να καθορίσει την εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης. Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε τη παραπάνω κλίμακα για να βαθμονομήσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους της νοητικής/ πνευματικής και φυσικής κατάστασης των ατόμων πριν και μετά την εφαρμογή του Hemi-Sync®. Χρησιμοποιήσαμε τέσσερεις διαφορετικές δηλώσεις που εκτιμούν/ αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης έκφρασης:

  • Συνειδητότητα
  • Ζωτική Ενέργεια
  • Ομοιόσταση
  • Γενετικό Υλικό
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ

Οι εν λόγω μετρήσεις έγιναν με την χρήση  μυϊκών τεστ ως διαγνωστικό εργαλείο.Η πρώτη μέτρηση έγινε σε 16 άτομα πριν την έναρξη του σεμιναρίου και στο τέλος και αφορά στην βαθμονόμηση της συνειδητότητας η οποία έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:

«Με κλίμακα από 1 έως το 1000 και το 1000 να είναι το επίπεδο φώτισης της συνειδητότητας του ατόμου βαθμονομείται στο…»

Σύμφωνα με το γράφημα διαπιστώνουμε ότι μετά την εφαρμογή του hemi sync αυξήθηκε η συνειδητότητα από 50 έως και 300 μονάδες.Η δεύτερη μέτρηση που έγινε αφορά τις παραμέτρους :vital energy, homeostasis, genetic material. H μέτρηση αυτή έχει δυο παραμέτρους. Στην πρώτη παράμετρο οι μετρήσεις έγιναν σε 5 άτομα όπου παρέμειναν τα ίδια και τις 4 μέρες του σεμιναρίου. Στην δεύτερη παράμετρο οι μετρήσεις έγιναν σε 4 άτομα που ήταν διαφορετικά κάθε μέρα.

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Στα 5 άτομα  έγινε μέτρηση πριν την έναρξη του σεμιναρίου και στο τέλος κάθε μέρας μετά την εφαρμογή του hemi sync,όπως φαίνεται στα γραφήματα που ακολουθούν.Μέτρηση της ζωτικής ενέργειας έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 1000 με το τέλειο να είναι το 1000, η ζωτική ενέργεια του ατόμου βαθμονομείται στο…»

Στον πίνακα παρατηρούμε πως το επίπεδο της ζωτικής ενεργείας των 5 ατόμων ήταν αρκετά χαμηλό πριν την έναρξη του σεμιναρίου ενώ κατά την διάρκεια και μετά το τέλος τα 4 από τα 5 άτομα σημείωσαν άνοδο στο 1000 εκτός από ένα που είχε λίγο μικρότερη άνοδο σε σχέση με τους υπόλοιπους .Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το άτομο αυτό πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα .

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

Μέτρηση της ομοιόστασης έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:”

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 1000 με το το τέλειο να είναι το 1000, η ομοιόσταση του ατόμου βαθμονομείται στο…»

Μέτρηση της σύστασης του γενετικού υλικού έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 1000 με το τέλειο να είναι το 1000, η σύσταση του γενετικού υλικού του ατόμου βαθμονομείται στο …»

Στο γράφημα βλέπουμε πως και σε αυτή την μέτρηση τα 4 από τα 5 άτομα είχαν μέγιστη άνοδο εκτός από αυτό που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα (στο οποίο όμως η ομοιόσταση ανέβηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Στην μέτρηση αυτή χρησιμοποιήσαμε 4 διαφορετικά άτομα την κάθε μέρα του σεμιναρίου.

  • Μέτρηση της ζωτικής ενέργειας έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 1000 με το τέλειο να είναι το 1000, η ζωτική ενεργεία του ατόμου βαθμονομείται στο…»

  • Μέτρηση της ομοιόστασης έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:”

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 1000 με το το τέλειο να είναι το 1000, η ομοιόσταση του ατόμου βαθμονομείται στο…»

  • Μέτρηση της σύστασης του γενετικού υλικού έγινε θέτοντας λεκτικά την παρακάτω ερώτηση:

«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 1000 με το τέλειο να είναι το 1000 η σύσταση του γενετικού υλικού του ατόμου βαθμονομείται στο …

Είναι πολύ αξιοσημείωτο να παρατήσουμε στο συγκεκριμένο γράφημα τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άτομο 5 πριν το σεμινάριο και πόσο σημαντική άνοδο είχε κατά διάρκεια και στο τέλος. Επίσης, όπως και στις προηγούμενες μετρήσεις έτσι και εδώ όλοι οι συμμετέχοντες είχαν άνοδο στο επίπεδο της τελειότητας εκτός από αυτό με την ρευματοειδή αρθρίτιδα που όμως, σε γενικές γραμμές, παρουσίασε σημαντική άνοδο σε όλες τις μετρήσεις.

Συμπέρασμα:
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω γραφήματα διαπιστώνουμε πως η εφαρμογή της μεθόδου Hemi-Sync® επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα της ανθρώπινης υπόστασης.
Βιβλιογραφία:

Hawkings, Dr. David  (2004) . Power vs Force (Veritas Publishing)

Share