Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Ο Χριστός μέσα μας δεν κατοικεί ένα σώμα. 2Ωστόσο βρίσκεται μέσα μας. 3Κι επομένως ούτε εσείς βρίσκεστε μέσα σ᾽ ένα σώμα. 4Αυτό που βρίσκεται μέσα σας δεν μπορεί να υπάρχει εξωτερικά. 5Και είναι βέβαιο πως δεν μπορείτε να είστε διαχωρισμένοι από αυτό που είναι το ουσιαστικό κέντρο της ζωής σας. 6Αυτό που δίνει ζωή δεν μπορεί να στεγάζεται μέσα στο θάνατο, όπως εξάλλου ούτε κι εσείς. 7Ο Χριστός βρίσκεται μέσα στην Αγιότητα της οποίας μοναδικός σκοπός είναι η δική Του εκδήλωση σε αυτούς που δεν Τον γνωρίζουν έτσι ώστε να τους καλέσει κοντά Του βλέποντας Εκείνον στη θέση των σωμάτων τους. 8Τότε τα σώματά τους θα χαθούν κι εκείνοι που νόμιζαν ότι είναι σώματα θα μπορέσουν να δεχθούν την Αγιότητά Του μέσα τους.
2. Όποιος φέρει τον Χριστό μέσα του Τον αναγνωρίζει παντού. 2Εκτός από τα σώματα. 3Και για όσο διάστημα πιστεύει κάποιος ότι βρίσκεται μέσα σε ένα σώμα, ο Χριστός δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί που κάποιος τον νομίζει ότι είναι. 4Και έτσι Τον φέρει μέσα του χωρίς να το γνωρίζει και επομένως δεν Τον εκδηλώνει. 5Και για αυτό δεν αναγνωρίζει πού βρίσκεται Εκείνος. 6Ο υιός του ανθρώπου δεν είναι ο αναστημένος Χριστός. 7Όμως ο Υιός του Θεού βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου κι αυτός. 8Και βαδίζει μαζί του μέσα στην αγιότητά του τόσο ευδιάκριτος όσο και η ιδιαιτερότητα του υιού του ανθρώπου όπως παρουσιάζεται μέσα στο σώμα του.
3. Το σώμα δεν έχει ανάγκη από θεραπεία. 2Ο νους όμως που νομίζει ότι είναι ένα σώμα είναι πράγματι άρρωστος! 3Εδώ είναι που ο Χριστός προτείνει το γιατρικό. 4Ο σκοπός Του αγκαλιάζει το σώμα μέσα στο φως Του και το γεμίζει με την Αγιότητα που ακτινοβολεί από Αυτόν. 5Κι ό,τι το σώμα λέει ή κάνει Τον εκδηλώνει.6 Τον φέρει με καλοσύνη και αγάπη για να θεραπεύσει τους νόες εκείνων που δεν Τον γνωρίζουν. 7Αυτή είναι η αποστολή του αδελφού σας προς εσάς. 8Και αυτή ακριβώς πρέπει να είναι και η δική σας προς αυτόν.

Share