Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
M-9.1.

Αλλαγές απαιτούνται στους νόες των δασκάλων του Θεού. 2 Αυτό, μπορεί να συνεπάγεται ή να προϋποθέτει αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες της ζωής τους, μπορεί και όχι. 3 Θυμίσου ότι κανείς δεν βρίσκεται κατά λάθος εκεί που βρίσκεται, και το τυχαίο δεν έχει θέση στο σχέδιο του Θεού. 4 Το πρώτο βήμα στην εκπαίδευση κάποιου που πρόσφατα έγινε δάσκαλος του Θεού, δε μπορεί παρά να περιλαμβάνει κάποιες αλλαγές στη στάση και συμπεριφορά του. 5 Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο, μια και η εκπαίδευση πάντα είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένη. 6 Υπάρχουν κάποιοι που καλούνται να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους σχεδόν αμέσως, γενικότερα όμως αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις. 7 Στους περισσότερους, δίνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που εξελίσσεται σιγά-σιγά, κατά το οποίο επανορθώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα προηγούμενα λάθη. 8 Ιδίως οι σχέσεις, πρέπει να κατανοηθούν σωστά, καθώς και να απομακρυνθούν όλοι οι σκοτεινοί ακρογωνιαίοι λίθοι της ασυγχωρησίας. 9 Διαφορετικά, το παλιό σύστημα σκέψης εξακολουθεί να έχει ένα υπόβαθρο που θα του επέτρεπε να επιστρέψει.

M-9.2.

Καθώς ο δάσκαλος του Θεού προοδεύει στην εκπαίδευσή του, υπάρχει ένα μάθημα που το εμπεδώνει όλο και περισσότερο. 2 Δεν παίρνει τις αποφάσεις του μόνος του・ ζητά από τον Δάσκαλό του τη δική Του απάντηση, και αυτήν ακολουθεί σαν οδηγό για το τι θα κάνει. 3 Αυτό γίνεται όλο και πιο εύκολο, καθώς ο δάσκαλος του Θεού μαθαίνει να παραιτείται από την προσωπική του κρίση. 4 Η παραίτηση από την κρίση, η προφανής δηλαδή προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί κανείς να ακούει τη Φωνή του Θεού, συνήθως είναι μια αρκετά αργή διαδικασία, όχι επειδή είναι δύσκολη, αλλά επειδή τείνει να εκλαμβάνεται ως προσωπικά προσβλητική. 5 Η εκπαίδευση του κόσμου είναι προσανατολισμένη προς την επίτευξη ενός στόχου εντελώς αντίθετου από το στόχο των μαθημάτων μας. 6 Ο κόσμος, σου μαθαίνει ότι το κριτήριο της ωριμότητας και της δύναμης είναι να βασίζεσαι στην προσωπική σου κρίση. 7 Το δικό μας πρόγραμμα μαθημάτων, σου μαθαίνει ότι η παραίτηση από την κρίση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία.

Share