Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Το εγώ βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα για να αναγνωρίσει τα λάθη των άλλων εγώ αλλά αυτού του είδους η προσήλωση δεν είναι κάτι που το Άγιο Πνεύμα θα επιθυμούσε να διατηρήσετε. ²Τα εγώ έχουν μια έντονα κριτική διάθεση ανάλογη με το είδος της λογικής που αντιπροσωπεύουν. ³Καταλαβαίνουν αυτό το είδος λογικής, διότι τους είναι κατανοητό με βάση τα κριτήριά τους. ⁴Αυτό όμως δεν ισχύει για το Άγιο Πνεύμα.
2. Είναι απολύτως λογικό και σωστό για το εγώ να επισημαίνει τα λάθη των άλλων και να τα «διορθώνει». ²Του είναι πλήρως αποδεκτό λογικά, επειδή ακριβώς δεν έχει καμιά επίγνωση περί του τι είναι τα λάθη και τι η διόρθωσή τους. ³Τα λάθη προέρχονται από το εγώ και η διόρθωσή τους βρίσκεται στην παραίτηση από αυτό. ⁴Όταν διορθώνετε έναν αδελφό, του λέτε ότι κάνει λάθος. ⁵Ίσως, εκείνη τη στιγμή να μην βγαίνει κανένα νόημα από τα λόγια του, γεγονός που είναι σίγουρο αν μιλάει από το εγώ. ⁶Όμως το καθήκον σας εξακολουθεί να είναι να του πείτε ότι έχει δίκιο. ⁷Δεν του το λέτε λεκτικά, αν λέει ανοησίες. ⁸Χρειάζεται διόρθωση σ’ ένα άλλο επίπεδο, επειδή εκεί βρίσκεται το λάθος του. ⁹Εξακολουθεί να έχει δίκιο, επειδή είναι Υιός του Θεού. ¹⁰Το εγώ του πάντοτε έχει άδικο, ασχέτως αυτών που λέει ή κάνει.
3. Αν επισημαίνετε τα λάθη του εγώ του αδελφού σας, πρέπει να τα βλέπετε μέσω των δικών σας εκείνη τη στιγμή. ²Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν τα αντιλαμβάνεται. ³Αυτό πρέπει να είναι αλήθεια αφού δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία ανάμεσα στο εγώ και στο Άγιο Πνεύμα. ⁴Το εγώ δεν έχει καμιά λογική και το άγιο Πνεύμα δεν επιχειρεί να καταλάβει τίποτα που προέρχεται από αυτό. ⁵Αφού το Άγιο Πνεύμα δεν το καταλαβαίνει, δεν το κρίνει επειδή γνωρίζει ότι σε τίποτα απ’ όσα κάνει το εγώ δεν υπάρχει νόημα.
4. Όταν αντιδράτε σε οποιαδήποτε λάθη, δεν ακούτε το Άγιο Πνεύμα που τα αγνοεί πλήρως και αν επιχειρήσετε να τους δώσετε προσοχή σίγουρα δεν Το ακούτε. ²Αν δεν ακούτε το Άγιο Πνεύμα τότε ακούτε το εγώ σας και οι πράξεις σας έχουν τόση λογική όση και τα λάθη που αντιλαμβάνεστε στον αδελφό σας. ³Έτσι δεν του προσφέρετε διόρθωση. ⁴Αυτό όμως είναι κάτι παραπάνω από έλλειψη διόρθωσης γι’ αυτόν. ⁵Είναι η δική σας παραίτηση από την διόρθωση του εαυτού σας.
5. Όταν ένας αδελφός συμπεριφέρεται παράλογα, μπορείτε να τον θεραπεύσετε μόνο όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει υγιής αντίληψη μέσα του. ²Αν αντιλαμβάνεστε τα λάθη του και δέχεστε την ύπαρξή τους, δέχεστε τα δικά σας. ³Αν θέλετε να παραδώσετε τα λάθη σας στο Άγιο Πνεύμα, το ίδιο πρέπει να κάνετε και για τα δικά του. ⁴Μέχρι την στιγμή που αυτός θα γίνει ο μόνος τρόπος με τον οποίον χειρίζεστε όλα τα λάθη δεν είναι δυνατόν να κατανοήσετε πώς αυτά ανατρέπονται. ⁵Ποιά διαφορά έχει λοιπόν αυτό από το να σας πω πως ό,τι διδάσκετε αυτό και μαθαίνετε; ⁶Ο αδελφός σας έχει δίκιο όσο κι εσείς και αν νομίζετε ότι κάνει λάθος, τότε καταδικάζετε τον εαυτό σας.
6.Εσείς δεν μπορείτε να διορθώσετε τον εαυτό σας. ²Είναι λοιπόν δυνατόν να διορθώσετε κάποιον άλλο; ³Όμως μπορείτε να τον δείτε όπως είναι πραγματικά, επειδή μπορείτε να δείτε αληθινά τον εαυτό σας. ⁴Δεν εξαρτάται από σας να αλλάξετε τον αδελφό σας αλλά απλά να τον δεχθείτε όπως είναι. ⁵Τα λάθη του δεν προέρχονται από την αλήθεια που βρίσκεται μέσα του και μόνο αυτή η αλήθεια είναι δική σας. ⁶Τα λάθη του δεν μπορούν να αλλάξουν αυτό το γεγονός και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να επηρεάσουν την αλήθεια που υπάρχει και μέσα σε εσάς. ⁷Όταν αντιλαμβάνεστε λάθη σε άλλους και αντιδράτε προς αυτά σαν να υπάρχουν πράγματι, τότε τα κάνετε αληθινά για σας. ⁸Δεν θα ξεφύγετε χωρίς να πληρώσετε τίμημα γι’ αυτό, όχι επειδή τιμωρείστε κατ’ αυτό τον τρόπο αλλά επειδή ακολουθείτε λάθος οδηγό και θα χάσετε τον δρόμο σας.
7. Τα λάθη του αδελφού σας όπως και τα δικά σας δεν προέρχονται από εσάς. ²Αν δεχθείτε ότι τα λάθη του είναι αληθινά, τότε επιτίθεστε στον εαυτό σας. ³Αν βρείτε τον δρόμο σας παραμείνετε σε αυτόν, βλέποντας στο πλευρό σας την αλήθεια επειδή μαζί της πορεύεστε. ⁴Το Άγιο Πνεύμα μέσα σας συγχωρεί τα πάντα σε εσάς και στον αδελφό σας. ⁵Τα δικά του λάθη συγχωρούνται μαζί με τα δικά σας. ⁶Η Εξιλέωση δεν είναι κάτι ξέχωρο από την αγάπη. ⁷Ο Η Εξιλέωση δεν μπορεί να διαχωρίζεται από αυτή την διαδικασία, επειδή πηγάζει από την αγάπη. ⁸Κάθε προσπάθεια που κάνετε να διορθώσετε έναν αδελφό σημαίνει ότι πιστεύετε ότι μπορείτε όντως να τον διορθώσετε και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αλαζονεία του εγώ. ⁹Η διόρθωση προέρχεται από τον Θεό, ο Οποίος δεν γνωρίζει τι είναι αλαζονεία.
8.Το Άγιο Πνεύμα συγχωρεί τα πάντα, επειδή ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. ²Μην αναλαμβάνετε το έργο αυτό που είναι δική Του λειτουργία διότι θα ξεχάσετε τη δική σας. ³Μέσα στην ροή του χρόνου δεχθείτε μόνο την λειτουργία της θεραπείας, επειδή γι’ αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε ο χρόνος. ⁴Ο Θεός σας έδωσε την λειτουργία να δημιουργείτε μέσα στην αιωνιότητα. ⁵Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να μάθετε αλλά υπάρχει πράγματι η ανάγκη να μάθετε να το θέλετε. ⁶Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης τής μάθησης. ⁷Αυτή είναι η χρήση μιας ικανότητας που το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί και την οποία δεν χρειάζεστε αλλά που όμως την φτιάξατε. ⁸Δώστε την σε Αυτό. ⁹Δεν καταλαβαίνετε πώς να την χρησιμοποιήσετε. ¹⁰Θα σας διδάξει πώς να αντικρίσετε τον εαυτό σας χωρίς κατάκριση και καταδίκη, μαθαίνοντάς σας να κοιτάτε τον κόσμο δίχως αυτές. ¹¹Η κατάκριση, τότε, δεν θα είναι κάτι υπαρκτό για σας και όλα τα λάθη σας θα συγχωρεθούν.

Share