Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Είπαμε πριν πως όταν μια κατάσταση έχει ολοκληρωτικά αφιερωθεί στην αλήθεια, τότε η ειρήνη είναι αναπόφευκτη. 2Η επίτευξη της είναι το κριτήριο για την πληρότητα της αφο­σίωσης. 3Αλλά είπαμε επίσης ότι η ειρήνη χωρίς την πίστη δεν θα επιτευχθεί ποτέ, επειδή ό,τι αφιερώνεται στην αλήθεια έχοντας την ως μοναδικό του στόχο φτάνει στην αλήθεια μέσω της πίστης. 4Αυτή η πίστη συμπεριλαμβάνει τον καθένα που εμπλέκεται, διότι μόνο έτσι η κατάσταση γίνεται αντιληπτή ως έχουσα νόημα κι ως σύνολο. 5Κι ο καθένας πρέπει να εμπεριέχεται σε αυτήν, διαφορετικά η πίστη σας είναι περιορισμένη και η αφοσίωση σας ατελής.
2.Κάθε κατάσταση, που έχει γίνει κατάλληλα αντιληπτή, αποτελεί μια ευκαιρία θεραπεί­ας του Υιού του Θεού. 2Κι αυτός θεραπεύεται επειδή του προσφέρατε πίστη, δίνοντας τον στο Άγιο Πνεύμα κι απελευθερώνοντας τον από κάθε απαίτηση που θα είχε από αυτόν το εγώ σας. 3Ετσι τον βλέπετε ελεύθερο, και σε αυτό το θέαμα συμμετέχει και το Άγιο Πνεύμα. 4Κι αφού συμμετέχει κι Αυτό, Αυτό το έδωσε, κι έτσι Αυτό θεραπεύει μέσα από εσάς. 5Είναι η συνεργασία Του στον κοινό στόχο που κάνει αυτόν τον στόχο πραγματικό, διότι εσείς τον κάνατε ολότητα. 6Κι αυτό είναι θεραπεία. 7Το σώμα θεραπεύεται διότι ήρθατε χωρίς αυτό, κι ενωθήκατε με τον Νου από τον οποίο πηγάζει κάθε θεραπεία.
3.Το σώμα δεν μπορεί να θεραπεύσει, διότι δεν μπορεί να αρρωστήσει τον εαυτό του. 2Δεν χρειάζεται θεραπεία. 3Hυγεία του ή η ασθένειά του εξαρτώνται ολοκληρωτικά από το πώς ο νους το αντιλαμβάνεται, και από τον σκοπό για τον οποίο ο νους θα το χρησιμοποιούσε. 4Είναι φανερό πως ένα τμήμα του νου μπορεί να δει τον εαυτό του ως διαχωρισμένο από τον Συμπαντικό Στόχο. 5Οταν συμβαίνει αυτό, το σώμα γίνεται το όπλο του και χρησιμοποιείται ενάντια σε αυτόν τον Στόχο, για να καταδείξει το «γεγονός» ότι ο διαχωρισμός έχει συμ­βεί. 6Tο σώμα, κατά συνέπεια, γίνεται το όργανο της αυταπάτης, δρώντας αναλόγως: βλέ­ποντας αυτό που δεν υπάρχει, ακούγοντας αυτό που η αλήθεια δεν είπε ποτέ και συμπερι­φερόμενο με παραφροσύνη, φυλακισμένο από την παράνοια.
4.Μην παραβλέπετε την προηγούμενη δήλωση μας ότι η απιστία οδηγεί κατευθείαν στις αυταπάτες. 2Διότι η απιστία είναι η αντίληψη ενός αδελφού ως σώμα, και το σώμα δεν μπο­ρεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ένωσης. 3Εάν, λοιπόν, βλέπετε τον αδελφό σας ως σώμα, έχετε εγκαθιδρύσει μια κατάσταση στην οποία καθίσταται αδύνατη η ένωση μαζί του. 4Η απιστία σας απέναντι του σας έχει χωρίσει απ’αυτόν, και σας έχει κρατήσει και τους δυο μακριά από τη θεραπεία. 5Η απιστία σας έχει κατ αυτό τον τρόπο αντιτεθεί στον σκοπό του Αγίου Πνεύματος κι έχει επιφέρει αυταπάτες, επικεντρωμένες στο σώμα, οι οποίες στέκονται ανάμεσα σας. 6Και το σώμα θα μοιάζει ότι είναι άρρωστο, διότι το κάνα­τε «εχθρό» της θεραπείας και το αντίθετο της αλήθειας.
5.Δεν μπορεί να είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε ότι η απιστία πρέπει να είναι το αντίθετο της πίστης. 2Ωστόσο η διαφορά στη λειτουργία τους είναι λιγότερο εμφανής, αν και έπεται ευθέως της βασικής διαφοράς μεταξύ τους. 3Η απιστία πάντα θα περιόριζε και θα επιτίθετο η πίστη θα απομάκρυνε όλους τους περιορισμούς και θα σχημάτιζε ολότητα. 4Ή απιστία θα κατέστρεφε και θα διαχώριζε η πίστη θα ενοποιούσε και θα θεράπευε. 5Μέσω της απιστίας θα παρεμβάλλονταν αυταπάτες ανάμεσα στον Υιό του θεού και στον Δημι­ουργό του. 6Ομως η πίστη θα απομάκρυνε όλα τα εμπόδια που φαίνεται ότι υψώνονται ανά­μεσα τους. 7Η απιστία είναι πλήρως αφιερωμένη στις αυταπάτες- η πίστη ολοκληρωτικά στην αλήθεια. 8Η μερική απιστία είναι αδύνατη. 9Αλήθεια είναι η απουσία της αυταπάτης αυταπάτη είναι η απουσία της αλήθειας. 10Οι δυο τους δεν μπορεί να υπάρχουν μαζί, ούτε να γίνουν αντιληπτές στο ίδιο σημείο. 11Το ν’ αφιερώσετε τον εαυτό σας και στις δύο σημαί­νει ότι θέτετε ένα στόχο που είναι για πάντα αδύνατον να επιτευχθεί, καθώς ένα μέρος του αναζητείται μέσω του σώματος, το οποίο το αξιολογείτε ως μέσον αναζήτησης της πραγ­ματικότητας μέσω της επίθεσης. ,12Το άλλο μέρος θα θεράπευε, κι ως εκ τούτο επικαλείται τον νου κι όχι το σώμα.
6.Ο αναπόφευκτος συμβιβασμός είναι η πεποίθηση ότι πρέπει να θεραπευτεί το σώμα, κι όχι ο νους. 2Διότι αυτός ο διαιρεμένος στόχος έχει δώσει και στα δύο μια ίση πραγματικό­τητα, η οποία θα ήταν δυνατή μονάχα εάν ο νους ήταν περιορισμένος στο σώμα και δια­χωρισμένος σε μικρά τμήματα φαινομενικής ολότητας, αλλά χωρίς σύνδεση. 3Αυτό δεν θα βλάψει το σώμα, αλλά θα διατηρήσει το απατηλό σύστημα σκέψης στον νου. 4Έδώ, λοιπόν, χρειάζεται η θεραπεία. 5Και είναι εδώ που βρίσκεται η θεραπεία. 6Διότι ο θεός έδωσε τη θεραπεία όχι ξέχωρα από την ασθένεια, ούτε καθιέρωσε γιατρειά εκεί όπου δεν μπορεί να υπάρξει ασθένεια. 7Αυτά είναι μαζί, κι όταν γίνονται ορατά μαζί όλες οι προσπάθειες για να κρατηθούν μαζί η αλήθεια και η αυταπάτη στον νου, όπου πρέπει να βρίσκονται και οι δύο, αναγνωρίζονται ως αφιέρωση στην αυταπάτη· και έτσι παύουν οι προσπάθειες όταν οδη­γηθούν στην αλήθεια, καθώς φαίνονται εντελώς ασυμβίβαστες με την αλήθεια, απ οποια­δήποτε άποψη και κατ) οποιονδήποτε τρόπο.
7.Η αλήθεια και η αυταπάτη δεν έχουν καμιά σύνδεση. 2Αυτό θα παραμείνει αληθινό για πάντα, όσο κι αν προσπαθείτε να τις ενώσετε. 3Αλλά οι αυταπάτες είναι πάντα συναφείς, όπως είναι και η αλήθεια. 4Το καθένα είναι ενιαίο, ένα ολοκληρωμένο σύστημα σκέψης, αλλά εντελώς αποσυνδεδεμένο το ένα από το άλλο. 5Και το να το αντιληφθείτε σημαίνει να αναγνωρίσετε πού βρίσκεται ο διαχωρισμός, και πού αυτός πρέπει ν αποκατασταθεί. 6Το αποτέλεσμα μιας ιδέας δεν είναι ποτέ ξεχωριστό από την πηγή της. 7Η ιδέα του διαχωρι­σμού παρήγαγε το σώμα και παραμένει συνδεδεμένη μαζί του, αρρωσταίνοντας το λόγω της ταύτισης του νου μαζί του. 8Νομίζετε ότι προστατεύετε το σώμα κρύβοντας αυτή τη σύνδεση, επειδή αυτή η συγκάλυψη φαίνεται ότι κρατά την ταύτιση σας ασφαλή από την «επίθεση» της αλήθειας.
8.Εάν μπορούσατε να κατανοήσετε πόσο έχει βλάψει τον νου σας αυτή η παράξενη συγκάλυψη, και πόσο μπερδεμένη έχει γίνει η ταύτιση σας εξαιτίας της! 2Δεν βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η ερήμωση που σφυρηλατήθηκε από την απιστία σας, διότι η απιστία είναι μια επίθεση που φαίνεται να δικαιώνεται από τα αποτελέσματα της. 3Διότι αρνούμενοι την πίστη βλέπετε τι είναι ανάξιο της, και δεν μπορείτε να κοιτάξετε πέρα από το φράγμα προς εκείνο που είναι ενωμένο μαζί σας.
9.Το να έχετε πίστη σημαίνει να θεραπεύετε. 2Είναι το δείγμα ότι έχετε δεχτεί την Εξιλέωση για τον εαυτό σας, κι ως εκ τούτου θα την μοιραζόσασταν. 3Μέσω της πίστης, προσφέρετε το δώρο που λάβατε, της απελευθέρωσης από το παρελθόν. 4Δεν χρησιμοποιείτε τίποτα από εκείνα που έκανε ο αδελφός σας πριν, για να τον κατα­δικάσετε τώρα. 5Ελεύθερα επιλέγετε να παραβλέψετε τα λάθη του, κοιτώντας πέρα απ όλα τα φράγματα ανάμεσα σ αυτόν και σε σας, και βλέποντας σας ως ένα. 6Και σ᾽εκείνο το ένα βλέπετε ότι η πίστη σας δικαιώνεται πλήρως. 7Δεν υπάρχει δικαιολογία για την έλλειψη πίστης, αλλά η πίστη πάντα δικαιώνεται.
10.Η πίστη είναι το αντίθετο του φόβου, κι αποτελεί μέρος της αγάπης όπως κι ο φόβος αποτελεί μέρος της επίθεσης. 2Η πίστη είναι η αναγνώριση της ένωσης. 3Είναι η μεγαλό­ψυχη αναγνώριση του καθενός ως Υιού του πιο στοργικού Πατέρα, ο Οποίος τον αγαπά όσο κι εσάς, και ως εκ τούτου κι εσείς τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας. 4Είναι η δική Του Αγάπη που ενώνει εσάς και τον αδελφό σας, και για χάρη της Αγάπης Του δεν θα κρατού­σατε κανέναν διαχωρισμένο από τη δική σας. 5Ο καθένας εμφανίζεται ακριβώς όπως γίνε­ται αντιληπτός κατά την ιερή στιγμή, ενωμένος στον κοινό σκοπό σας της απελευθέρωσης από την ενοχή. 6Βλέπετε τον Χριστό εντός του, κι αυτός θεραπεύεται διότι κοιτάζετε ό,τι δικαιώνει την πίστη για πάντα στον καθένα.
11.Πίστη είναι το δώρο του θεού, διαμέσου Εκείνου Το Οποίο ο Θεός σας έχει δώσει. 2Η απιστία εξετάζει τον Υιό του Θεού, και τον κρίνει ανάξιο συγχώρεσης. 3Αλλά μέσω των οφθαλμών της πίστης, ο Υιός του Θεού οράται ως ήδη συγχωρεμένος και ελεύθερος απ όλη την ενοχή που έθεσε πάνω στον εαυτό του. 4Ηπίστη τον βλέπει μόνο στο τώρα, διότι δεν κοιτάζει το παρελθόν για να τον κρίνει, βλέπει σ αυτόν μονάχα ό,τι θα έβλεπε σ᾽εσάς. 5Δεν βλέπει διαμέσου των οφθαλμών του σώματος, ούτε υπολογίζει στα σώματα για τη δικαίωση της. 6Είναι ο αγγελιαφόρος της νέας αντίληψης, η οποία στάλθηκε για να συγκε­ντρώσει μάρτυρες για τον ερχομό της, και να επιστρέψει τα μηνύματα τους σ᾽εσάς.
12.Ηπίστη ανταλλάσσεται τόσο εύκολα με γνώση όσο και ο πραγματικός κόσμος. 2Διότι η πίστη απορρέει από την αντίληψη του Αγίου Πνεύματος κι αποτελεί το δείγμα ότι τη μοι­ράζεστε μαζί Του. 3Ή πίστη είναι ένα δώρο που προσφέρετε στον Υιό του θεού διαμέσου του Αγίου Πνεύματος κι ολοκληρωτικά αποδεκτό από τον Πατέρα του όπως και από Αυτό. 4Συνεπώς σας προσφέρθηκε. 5Η καθαγιασμένη σχέση σας με τον καινούριο της σκοπό, σας προσφέρει την πίστη για να τη δώσετε στον αδελφό σας. 6Η έλλειψη πίστης σας οδήγησε μακριά του κι έτσι δεν αναγνωρίζετε τη σωτηρία εντός του. 7Ομως η πίστη, σας ενοποιεί στην ιερότητα που βλέπετε, όχι μέσω των οφθαλμών του σώματος, αλλά μέσω της όρασης Αυτού ο Οποίος σας ένωσε και εντός Του Οποίου είστε ενωμένοι.
13.Ηχάρη δεν δίνεται σ᾽ένα σώμα, αλλά σ᾽ένα νου. 2Κι ο νους που τη λαμβάνει κοιτά­ζει αμέσως πέρα από το σώμα και βλέπει το ιερό μέρος όπου θεραπεύτηκε.3Εκεί βρίσκε­ται ο βωμός όπου η χάρη δόθηκε και μέσα στον οποίο στέκεται. 4Θα προσφέρετε λοιπόν κι εσείς χάρη κι ευλογίες στον αδελφό σας, διότι στέκεστε στον ίδιο βωμό όπου εναποτέθη­κε η χάρη και για τους δυο σας. 5Κι ας θεραπευτείτε από τη χάρη μαζί, ώστε να μπορέσε­τε να θεραπεύετε μέσω της πίστης.
14.Στην ιερή στιγμή, εσείς κι ο αδελφός σας στέκεστε μπροστά στον βωμό που ο Θεός ύψωσε για τον Εαυτό Του και για τους δυο σας. 2Αφήστε την έλλειψη πίστης κατά μέρος, κι ελάτε σ Αυτόν μαζί. 3Εκεί θα δείτε το θαύμα της σχέσης σας όπως αυτή έγινε εκ νέου μέσω της πίστης. 4Κι εκεί είναι που θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που η πίστη να μην μπορεί να συγχωρέσει. 5Κανένα λάθος δεν παρεμποδίζει τη γαλήνια όραση της, η οποία φέρνει το θαύμα της θεραπείας με την ίδια ευκολία σε όλους. 6Διότι οι αγγε­λιαφόροι της αγάπης κάνουν ό,τι στάλθηκαν να κάνουν, επιστρέφοντας τις χαρούμενες ειδήσεις αυτού που συνέβη σε σας και στον αδελφό σας οι οποίοι στέκεστε μαζί μπροστά στον βωμό από τον οποίο απεστάλησαν.
15.Όπως η έλλειψη πίστης θα κρατήσει τα μικρά σας βασίλεια άγονα και διαχωρισμένα, έτσι η πίστη θα βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα να προετοιμάσει το έδαφος για τον καθαγιασμέ­νο κήπο που Αυτό θα μπορούσε να φτιάξει από την πίστη σας. 2Διότι η πίστη φέρνει ειρή­νη και προσκαλεί την αλήθεια να εισέλθει και έτσι να κάνει αξιαγάπητο εκείνο που ήδη έχει ετοιμαστεί για αυτή την ωραιότητα. 3Η αλήθεια ακολουθεί την πίστη και την ειρήνη, ολο­κληρώνοντας τη διαδικασία του να κάνει αξιαγάπητο αυτό που εκείνες αρχίζουν. 4Διότι η πίστη είναι ακόμα ένας στόχος μάθησης, που δεν είναι πλέον απαραίτητος όταν το μάθη­μα έχει πια εμπεδωθεί. 5Ομως η αλήθεια του θα παραμείνει αιώνια.
16.Αφήστε, λοιπόν, την αφιέρωση σας να είναι προς το αιώνιο, και μάθετε πώς να μην το εμποδίζετε και να μην το κάνετε σκλάβο του χρόνου. 2Διότι ό,τι νομίζετε ότι κάνετε στο αιώνιο, το κάνετε στον εαυτό σας. 3Εκείνον που ο Θεός δημιούργησε ως Υιό Του δεν είναι σκλάβος σε τίποτα, όντας κύριος των πάντων, μαζί με τον Δημιουργό του. 4Μπορείτε να σκλαβώσετε ένα σώμα αλλά μια ιδέα είναι ελεύθερη, αδύνατον να κρατηθεί στη φυλακή ή να περιοριστεί καθ᾽οιονδήποτε τρόπο παρά μόνο μέσα στον νου που τη σκέφτηκε. 5Διότι παραμένει ενωμένη με την πηγή της, η οποία είναι είτε ο δεσμώτης της είτε ο ελευθερω­τής της, ανάλογα με τον στόχο που επιλέγει.

Share