Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Όλοι όσοι προσπάθησαν να ζητήσουν κάτι μέσω της προσευχής είχαν και την εμπειρία που φαίνεται σαν αποτυχία. ²Κι αυτό είναι αλήθεια, όχι μόνο σε σχέση με συγκεκριμένα πράγματα που ίσως είναι επιβλαβή αλλά και σε σχέση με αιτήματα που συμφωνούν απόλυτα με αυτά τα μαθήματα. ³Αυτή η δεύτερη περίπτωση κυρίως μπορεί να ερμηνευτεί ως «απόδειξη» ότι τα μαθήματα δεν είναι συνεπή με αυτά που λένε. ⁴Πρέπει όμως να θυμηθείτε ότι τα μαθήματα δηλώνουν συνεχώς ότι ο σκοπός τους είναι η απόδραση από τον φόβο.
2. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό που ζητάτε από το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό που πραγματικά θέλετε, εξακολουθείτε όμως να το φοβάστε. ²Τότε, η πραγματοποίησή του δεν θα είναι πλέον αυτό που θέλετε. ³Αυτό συμβαίνει όταν κάποιες συγκεκριμένες μορφές θεραπείας δεν επιτυγχάνονται, ακόμα κι αν επιτυγχάνεται η κατάσταση της θεραπείας. ⁴Ένα άτομο μπορεί να ζητήσει σωματική θεραπεία, επειδή φοβάται τις βλάβες του σώματος. ⁵Ταυτόγχρονα, αν θεραπευθεί σωματικά, η απειλή για το σύστημα σκέψης του, μπορεί να του είναι πολύ περισσότερο τρομακτική απ᾽ ότι το σωματικό σύμπτωμα. ⁶Σε αυτή την περίπτωση το άτομο δεν ζητά πραγματικά την απελευθέρωση από τον φόβο αλλά την εξάλειψη του συμπτώματος που ο ίδιος επέλεξε. ⁷Επομένως αυτή δεν είναι καθόλου μια παράκληση για θεραπεία.
3. Η Βίβλος δίνει έμφαση στο γεγονός ότι όλες οι προσευχές εισακούονται και είναι πράγματι αλήθεια. ²Και μόνο το γεγονός ότι ζητάτε κάτι από το Άγιο Πνεύμα διασφαλίζει την ανταπόκρισή Του. ³Εντούτοις, είναι εξίσου σίγουρο ότι το Άγιο Πνεύμα δεν θα ανταποκριθεί σε κάτι που θα προκαλούσε αύξηση του φόβου. ⁴Είναι επίσης πιθανόν να μην ακούσετε την απάντησή Του. ⁵Υπάρχουν πολλές απαντήσεις που έχετε ήδη λάβει αλλά δεν τις ακούσατε. ⁶Σας διαβεβαιώ ότι σας περιμένουν.
4. Αν θέλετε να ξέρετε ότι οι προσευχές σας εισακούονται, τότε ποτέ μην αμφιβάλλετε για έναν Υιό του Θεού. ²Μην τον αμφισβητείτε, επειδή η πίστη σας σε αυτόν είναι η πίστη που έχετε στον εαυτό σας. ³Αν θέλετε να γνωρίσετε τον Θεό και την Απάντησή Του, πιστέψτε σ’ εμένα που η πίστη μου σ’ εσάς δεν θα μπορούσε ποτέ να κλονιστεί. ⁴Μπορείτε με ειλικρίνεια να ζητήσετε κάτι από το Άγιο Πνεύμα και να αμφιβάλλετε για τον αδελφό σας; ⁵Πιστέψτε ότι τα λόγια του είναι αληθινά εξαιτίας της αλήθειας που βρίσκεται μέσα σας. ⁶Θα ενωθείτε με την αλήθεια μέσα του και τα λόγια του θα είναι αληθινά. ⁷Όπως ακούτε εκείνον έτσι θα ακούσετε και εμένα. ⁸Να αφουγκραστείτε την αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος για να την ακούσετε και τελικά να την γνωρίσετε.
5. Το μήνυμα που σας δίνει ο αδελφός σας εξαρτάται από εσάς. ²Τι σας λέει; ³Τι θα θέλατε να σας πει; ⁴Η απόφαση που παίρνετε σχετικά με αυτόν καθορίζει και το μήνυμα που θα λάβετε. ⁵Θυμηθείτε ότι το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται μέσα Του και η Φωνή Του μιλά σε εσάς μέσα από τον αδελφό σας. ⁶Τι άλλο παρά την αλήθεια θα μπορούσε ένας τόσο άγιος αδελφός να σας πει; ⁷Αλλά όμως την ακούτε; ⁸Ο αδελφός σας ίσως δεν ξέρει ποιος είναι αλλά υπάρχει ένα φως στον νου του που ξέρει. ⁹Αυτό το φως μπορεί να λάμψει και στον δικό σας νου προσδίδοντας αλήθεια στα λόγια του και καθιστώντας σας ικανούς να τα ακούσετε. ¹⁰Τα λόγια του είναι η απάντηση του Αγίου Πνεύματος σ’ εσάς. ¹¹Είναι η πίστη σας στον αδελφό σας αρκετά δυνατή για να σας επιτρέψει ν’ ακούσετε;
6. Δεν μπορείτε πλέον να προσεύχεστε μόνον για σας ούτε και να βρείτε χαρά από μόνοι σας. ²Η προσευχή είναι η έμπρακτη δήλωση επιστροφής στην ενότητα και στο Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τους Θεϊκούς νόμους. ³Η σωτηρία θα έρθει από τον αδελφό σας. ⁴Το Άγιο Πνεύμα εκτείνεται από τον δικό σας νου στον νου του αδελφού σας και σας απαντά. ⁵Δεν μπορείτε μόνοι σας ν’ ακούσετε την Φωνή που μιλά για τον Θεό μέσα σας. ⁶Δεν μπορείτε να την ακούσετε μόνοι σας χωρίς τους άλλους επειδή ακριβώς δεν είστε μόνοι. ⁷Και η απάντησή Του απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτό που είστε. ⁸Δεν θα γνωρίσετε την εμπιστοσύνη που έχω σε σας αν δεν την επεκτείνετε. ⁹Δεν θα εμπιστευθείτε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, ούτε θα πιστέψετε ότι είναι για σας αν δεν την ακούσετε μέσα από τους άλλους. ¹⁰Πρέπει να απευθύνεται στον αδελφό σας, διότι απευθύνεται σ᾽ εσάς.  ¹¹Θα δημιουργούσε ο Θεός μια Φωνή μόνο για σας; ¹²Θα μπορούσατε ν’ ακούσετε την Φωνή Του εκτός από την περίπτωση που απαντά σε όλους τους Υιούς του Θεού; ¹³Ακούστε από τον αδελφό σας αυτό που θα θέλατε να ακούσω εγώ από εσάς, διότι δεν θα θέλατε να εξαπατώμαι.
7. Σας αγαπώ για την αλήθεια που βρίσκεται μέσα σας, όπως και ο Θεός. ²Οι αυταπάτες σας ίσως εξαπατούν εσάς τους ίδιους αλλά δεν μπορούν να εξαπατήσουν εμένα. ³Επειδή γνωρίζω ποιοι είστε δεν μπορώ ν’ αμφιβάλλω για σας. ⁴Ακούω μόνο το Άγιο Πνεύμα μέσα σας που μιλάει σε μένα μέσα από σας. ⁵Αν θέλετε να με ακούσετε, ακούστε τους αδελφούς μου μέσα στους οποίους μιλά η Φωνή του Θεού. ⁶Εκεί βρίσκεται η απάντηση σε όλες τις προσευχές. ⁷Θα εισακουστείτε και θα λάβετε την απάντηση ακούγοντάς την μέσα από τον καθένα. ⁸Μην ακούτε τίποτα άλλο, διότι τότε δεν θα ακούτε αληθινά.
8. Πιστέψτε στους αδελφούς σας, επειδή εγώ πιστεύω σε εσάς και θα μάθετε ότι η πίστη μου σε σας είναι δικαιολογημένη. ²Πιστέψτε σε μένα μέσω της πίστης σας προς αυτούς, για χάρη αυτού που ο Θεός τους έδωσε. ³Θα σας απαντήσουν αν μάθετε να ζητάτε μόνο την αλήθεια από αυτούς. ⁴Μην ζητάτε ευλογίες αν πρώτα δεν ευλογείτε εσείς, διότι μόνο έτσι μπορείτε να μάθετε πόσο ευλογημένοι είστε. ⁵Ακολουθώντας αυτό τον δρόμο ψάχνετε να βρείτε την αλήθεια μέσα σας. ⁶Αυτή δεν κατευθύνεται πέρα από εσάς αλλά προς εσάς. ⁷Ακούστε μονάχα την Απάντηση του Θεού στους Υιούς Του διότι έτσι εισακούεστε.
9. Δυσπιστία σημαίνει εναντίωση ή επίθεση. ²Πίστη σημαίνει αποδοχή και συμφωνία. ³Να πιστεύει κάποιος δεν σημαίνει να είναι ευκολόπιστος αλλά να αποδέχεται και να εκτιμά. ⁴Δεν εκτιμάτε αυτό που δεν πιστεύετε και δεν μπορείτε να νιώθετε ευγνωμοσύνη για κάτι στο οποίο δεν δίνετε αξία. ⁵Υπάρχει ένα τίμημα που θα πληρώσετε για την κρίση, διότι η κρίση είναι ακριβώς ο καθορισμός του τιμήματος. ⁶Και όπως το καθορίζετε, έτσι θα το πληρώσετε.
10. Συνήθως καθορίζετε ένα χαμηλό τίμημα πληρωμής αλλά ζητάτε να πάρετε περισσότερα απ’ όσα πληρώνετε. ²Θα έχετε όμως ξεχάσει ότι ορίζοντας το τίμημα σημαίνει ότι τόσο ακριβώς αποτιμάτε την αξία αυτού που θέλετε να λάβετε. ³Αν όμως η πληρωμή ταυτιστεί με την προσφορά, τότε δεν μπορεί να εκληφθεί ως απώλεια και θα αναγνωριστεί η αμοιβαία σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που δίνετε και σε αυτό που λαμβάνετε. ⁴Έτσι, η αξία του τιμήματος ανεβαίνει τόσο, όσο υψηλότερα εκτιμάτε την αξία αυτού που θα λάβετε. ⁵Εάν εστιαστείτε μόνο στο πώς θα πάρετε, θα χάσετε την πραγματική αίσθηση της αξίας κι έτσι δεν θα εκτιμήσετε αυτό που λαμβάνετε. ⁶Καθορίζοντας ένα χαμηλό τίμημα (για να αποφύγετε να «πληρώσετε» πολλά) τότε θα το έχετε κοστολογήσει ως χαμηλής αξίας κι έτσι δεν θα το θέλετε.
11. Ποτέ μην ξεχνάτε λοιπόν ότι καθορίζετε την αξία αυτού που λαμβάνετε και ορίζετε το τίμημά του ανάλογα με αυτό που δίνετε. ²Η πεποίθηση ότι μπορείτε να πάρετε πολλά δίνοντας λίγα, δείχνει πως πιστεύετε ότι μπορείτε να παζαρεύετε με τον Θεό. ³Οι νόμοι του Θεού είναι πάντα δίκαιοι και τέλεια συνεπείς. ⁴Δίνοντας, λαμβάνετε. ⁵Αλλά να λαμβάνετε σημαίνει να αποδέχεστε, όχι να παίρνετε. ⁶Είναι αδύνατον να μην έχετε αλλά είναι δυνατόν να μην γνωρίζετε ότι έχετε. ⁷Αναγνωρίζετε ότι έχετε όταν προθυμοποιείστε να δίνετε. ⁸Μόνο μέσω της προσφοράς μπορείτε ν’ αναγνωρίσετε τι έχετε. ⁹Η αξία που αποδίδετε σε αυτό που έχετε, είναι ουσιαστικά και αυτό που δίνετε. ¹⁰Και αυτό με την σειρά του είναι το μέτρο του πόσο πολύ το θέλετε.
12.Επομένως, μπορείτε να ζητάτε από το Άγιο Πνεύμα μόνο αν Του δίνετε και μπορείτε να Του δίνετε, μόνο όπου Το αναγνωρίζετε. ²Αν Το αναγνωρίζετε στον καθένα, σκεφτείτε πόσα πολλά Του ζητάτε και πόσα πολλά θα λάβετε. ³Δεν θα σας αρνηθεί τίποτα επειδή τίποτα δεν Του αρνηθήκατε και έτσι μπορείτε να μοιραστείτε τα πάντα. ⁴Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να λάβετε την απάντησή Του, διότι αυτή είναι όλα όσα μπορείτε να ζητάτε και όσα θα θέλατε. ⁵Γι’ αυτό πείτε σε όλους:

⁶Επειδή βούλομαι να γνωρίσω τον εαυτό μου
σε βλέπω ως Υιό του Θεού και αδελφό μου.

Share