Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Υπάρχει μία ορθολογική επιλογή. 2Μόνο ένας Δάσκαλος ξέρει ποιά είναι η πραγματι­κότητα σας. 3Εάν η απομάκρυνση των εμποδίων προς αυτή τη γνώση είναι το αντικείμενο των μαθημάτων του , πρέπει να διδαχθείτε από Αυτόν. 4Το εγώ δεν γνωρίζει τι προσπαθεί να διδάξει. 5Προσπαθεί να σας διδάξει τι είσαστε, χωρίς όμως να ξέρει. 6 Η ειδικότητα του είναι η σύγχυση. 7Δεν καταλαβαίνει τίπο­τε άλλο. 8Ως δάσκαλος λοιπόν, το εγώ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και προκαλεί επίσης πλήρη σύγχυση. 9Ακόμα κι αν μπορούσατε να αδιαφορήσετε εντελώς για την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, πράγμα που είναι αδύνατον και πάλι δεν θα μπορούσατε να μάθετε τίπο­τε από το εγώ επειδή το εγώ δεν γνωρίζει τίποτε.
2.Υπάρχει κάποιος λόγος να διαλέξει κανείς ένα τέτοιο δάσκαλο; 2Βγαίνει κανένα νόημα από ο,τιδήποτε διδάσκει το εγώ; 3Αυτός είναι ο δάσκαλος στον οποίο θα στραφεί ο Υιός του Θεού για να βρει τον εαυτό του; 4Το εγώ ποτέ δεν σας έδωσε μια λογική απάντηση για ο,τι­δήποτε. 5Δεν αρκεί η εμπειρία σας από το παρελθόν για τηΝ διδασκαλία του, ώστε να το καταστήσει ακατάλληλο δάσκαλο στο μέλλον; 6 ’Ομως το εγώ έχει κάνει ακόμα μεγαλύτε­ρη ζημιά στην διαδικασία μάθησής σας. 7Η μάθηση είναι ευχάριστη αν σας οδηγεί στο φυσιο­λογικό σας μονοπάτι και διευκολύνει την ανάπτυξη όσων έχετε. 8Όταν διδάσκεστε ενάντια στην φύση σας όμως, θα χάσετε εξαιτίας αυτής της μάθησης σας επειδή θα σας φυλακίσει. 9Η θέληση σας είναι στοιχείο της φύσης σας και γι αυτό δεν μπορείτε να πάτε εναντίον της.
3.Το εγώ δεν μπορεί να σας διδάξει τίποτε όταν η θέληση σας είναι ελεύθερη, επειδή δεν θα θελήσετε να το ακούσετε. 2Δεν θέλετε να είστε φυλακισμένοι, επειδή η θέληση σας είναι ελεύθερη. 3Γι αυτό το εγώ αποτελεί την άρνηση της ελεύθερης βούλησης. 4 Ο Θεός ποτέ δεν σας εξαναγκάζει, επειδή μοιράζεται το Θέλημα Του μαζί σας. 5Η Φωνή Του διδά­σκει μόνο σύμφωνα με το Θέλημα Του αλλά αυτό δεν αποτελεί μάθημα του Αγίου Πνεύματος, επειδή είστε η Βούληση του Πατέρα. 6Το μάθημα είναι ότι το θέλημα το δικό σας και του Θεού δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται σε ασυμφωνία επειδή είναι ένα. 7Αυτή είναι η κατά­λυση όλων αυτών που το εγώ προσπαθεί να διδάξει. 8Δεν είναι λοιπόν μόνο η κατεύθυνση των μαθημάτων που πρέπει να μην περιέχει σύγκρουση αλλά και το περιεχόμενο.
4.Το εγώ προσπαθεί να σας διδάξει ότι θέλετε να αντιταχθείτε στην Βούληση του Θεού. 2Δεν μπορείτε να μάθετε αυτό το αφύσικο μάθημα και η απόπειρα να το μάθετε αποτελεί μία παραβίαση της ίδιας της ελευθερίας σας , κάνοντάς σας να φοβάστε την Βούλησή σας επειδή είναι ελεύθερη. 3 Το Άγιο Πνεύμα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε φυλάκιση της θέλησης του Υιού του Θεού, γνωρίζοντας πως η θέληση του Υιού είναι επίσης και του Πατέρα. 4Το Άγιο Πνεύμα σάς οδηγεί σταθερά στο μονοπάτι της ελευθερίας, διδάσκοντάς σας πώς να παραβλέπετε ή να κοιτάτε πέρα από οτιδήποτε θα σας παρεμπόδιζε και θα σας κρατούσε πίσω.
5.Έχουμε πει ότι το Άγιο Πνεύμα σας διδάσκει τη διαφορά ανάμεσα στον πόνο και τη χαρά. 2 Είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι σας διδάσκει τη διαφορά ανάμεσα στη φυλάκιση και την ελευθερία. 3 Δεν μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά χωρίς Αυτό, επειδή έχετε διδάξει τον εαυτό σας πως η φυλάκιση είναι η ελευθερία. 4 Θεωρώντας ότι είναι όμοιες πώς μπορείτε να διακρίνετε την μια από την άλλη; 5 Μπορείτε να ζητήσετε από εκείνο το μέρος του νου σας, που σάς δίδαξε να πιστεύετε ότι είναι ίδιες, να σας διδάξει πώς είναι διαφορετικές;
6. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει προς μια κατεύθυνση, και έχει μόνο ένα στόχο. 2 Η κατεύθυνσή Του είναι η ελευθερία και ο στόχος του ο Θεός.3 Δεν μπορεί να διανοηθεί το Θεό χωρίς εσάς, επειδή δεν είναι το Θέλημα του Θεού να είναι χωρίς εσάς. 4 Όταν πλέον θα έχετε μάθει ότι η θέλησή σας είναι η Βούληση του Θεού, δεν θα επιθυμείτε να είστε μακριά Του όπως δεν το επιθυμεί κι Εκείνος.5 Αυτή είναι η ελευθερία και η χαρά. 6 Αν το αρνηθείτε στον εαυτό σας, τότε αρνείστε στον Θεό την Βασιλεία Του, επειδή Εκείνος σας δημιούργησε γι’ αυτήν.
7.Όταν είπα, «Όλη η δύναμη και η δόξα είναι δική σας επειδή η Βασιλεία είναι δική Του», εννοούσα αυτό: η Θέληση του Θεού είναι απεριόριστη και όλη η δύναμη και η δόξα είναι εντός της. 2 Η δύναμη, η αγάπη και η ειρήνη της είναι απεριόριστες. 3 Δεν έχει όρια επειδή είναι καθ᾽ολοκληρίαν απεριόριστη, περιλαμβάνει τα πάντα επειδή δημιούργησε τα πάντα. 4 Δημιουργώντας τα, τα έκανε μέρος του εαυτού Της. 5 Εσείς είστε το Θέλημα του Θεού επειδή έτσι δημιουργηθήκατε. 6 Καθώς ο Δημιουργός σας δημιουργεί καθ’ ομοίωσή του, είστε όπως Εκείνος. 7 Είστε μέρος Αυτού που είναι όλη η δύναμη και η δόξα και άρα είστε απεριόριστοι όπως Εκείνος.
8.Σε τι άλλο παρά σε όλη αυτή την δύναμη και την δόξα θα μπορούσε να απευθυνθεί το Άγιο Πνεύμα για να αποκαταστήσει την Βασιλεία του Θεού; 2 Η έκκλησή Του λοιπόν στρέφεται προς αυτό που είναι πράγματι η Βασιλεία, το οποίο και αναγνωρίζει. 3 Όταν το αναγνωρίζετε κι εσείς, αυτόματα μεταφέρετε αυτήν την αναγνώριση σε όλους επειδή έτσι τους έχετε όλους αναγνωρίσει. 4 Με την δική σας αναγνώριση αφυπνίζετε την δική τους και μέσω της δικής τους επεκτείνετε την δική σας. 5 Η αφύπνιση ρέει εύκολα και χαρωπά διαμέσου της Βασιλείας απαντώντας στο Κάλεσμα για τον Θεό. 6 Αυτή είναι η φυσική ανταπόκριση κάθε Υιού του Θεού προς την Φωνή του Δημιουργού του, επειδή είναι η Φωνή για τα δημιουργήματά Του και για την δική του επέκταση.

Share