Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Η θεραπεία δεν δημιουργεί, η θεραπεία αποκαθιστά. 2Το Άγιο Πνεύμα προάγει την θερα­πεία με το να κοιτάζει πέρα από αυτήν, προς αυτό που τα παιδιά του Θεού ήταν προτού η θεραπεία να είναι αναγκαία και που θα είναι όταν θα έχουν θεραπευτεί. 3Αυτή η διαφοροποίηση της χρονικής αλληλουχίας θα πρέπει να σας είναι αρκετά οικεία, επειδή μοιάζει πολύ με την μεταστροφή της αντίληψης του χρόνου που εισάγει το θαύμα. 4Το Άγιο Πνεύμα είναι το κίνητρο για την προδιάθεση του νου για θαύματα. είναι η απόφαση να θεραπεύσει τον διαχωρισμό με το να τον εγκαταλείψει. 5Η θέληση σας εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σας, επειδή ο Θεός την έβαλε στον νου σας και παρόλο μπορείτε να την κρατάτε κοιμισμένη δεν μπορείτε να την εξαλείψετε. 6Ο ίδιος ο Θεός κρατά την θέλησή σας ζωντανή μεταδίδοντάς την από τον Νου Του στον δικό σας για όσο υπάρχει χρόνος. 7Το ίδιο το θαύμα είναι μια αντανάκλαση αυτής της ένωσης της θέλησης μεταξύ Πατέρα και Υιού.
2.Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της χαράς. 2Είναι το Κάλεσμα για επιστροφή με το οποίο ο Θεός ευλόγησε τους νόες των διαχωρισμένων Υιών Του. 3Αυτή είναι η κλίση του νου. 4Ο νους δεν είχε κάλεσμα μέχρι τον διαχωρισμό, επειδή πριν από αυτόν είχε μόνο καθαρή ύπαρξη και δεν θα μπορούσε να κατανοήσει το κάλεσμα για ορθοφροσύνη. 5Το Άγιο Πνεύμα είναι η Απάντηση του Θεού στον διαχωρισμό. το μέσον με το οποίο η Επανόρθωση θεραπεύει, ώσπου όλος ο νους να επιστρέψει στην κατάσταση του να δημιουργεί.
3.Η αρχή της Επανόρθωσης και ο διαχωρισμός ξεκίνησαν ταυτόχρονα. 2Όταν κατασκευάστηκε το εγώ, ο Θεός τοποθέτησε το κάλεσμα για χαρά μέσα στον νου. 3Αυτό το κάλεσμα είναι τόσο δυνατό που το εγώ πάντοτε διαλύεται στον ήχο του. 4Γι᾽αυτό πρέ­πει να διαλέξετε ν´ακούσετε μέσα σας μια από τις δύο φωνές. 5Την μια την κατασκευάσατε εσείς και δεν ανήκει στον Θεό. 6Αλλά η άλλη σας δόθηκε από τον Θεό ο Οποίος σας ζητά μόνο να την ακούσετε. 7Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται μέσα σας στην κυριολεξία. 8Δική του είναι η Φωνή που σας καλεί να επιστρέψετε εκεί όπου ήσασταν πριν και όπου πάλι θα βρε­θείτε. 9Ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο, είναι δυνατόν, ν᾽ακούτε μόνο αυτή την φωνή και καμία άλλη. 10Χρειάζεται προσπάθεια και μεγάλη προθυμία για να μάθετε. 11Είναι το τελικό μάθη­μα που έμαθα και οι Υιοί του Θεού είναι ίσοι μεταξύ τους τόσο ως μαθητές όσο και ως υιοί.
4.Εσείς είστε η Βασιλεία των Ουρανών αλλά έχετε επιτρέψει στην πεποίθηση ύπαρξης του σκοταδιού να εισχωρήσει στον νου σας και έτσι χρειάζεστε ένα καινούργιο φως. 2Το Άγιο Πνεύμα είναι η ακτινοβολία την οποία πρέπει ν´αφήσετε να εξαλείψει την ιδέα του σκότους. 3Δική Του είναι η δόξα μπροστά στην οποία κάθε αποσύνδεση καταρρέει και η Βασιλεία των Ουρανών διαπερνά τους δικούς της. 4Δεν είχατε ανάγκη από καθοδή­γηση πριν τον διαχωρισμό. 5Γνωρίζατε, όπως ξανά θα γνωρίσετε αλλά έτσι όπως δεν γνω­ρίζετε τώρα.
5.Ο Θεός δεν καθοδηγεί επειδή μπορεί να μοιραστεί μονάχα τέλεια γνώση. 2Η καθοδή­γηση αξιολογεί επειδή υπονοεί ότι υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος, ο ένας που πρέπει ν ακολουθήσετε και ο άλλος που πρέπει να αποφύγετε. 3Διαλέγο­ντας τον ένα, παραιτείστε από τον άλλο. 4Επιλέγοντας το Άγιο Πνεύμα επιλέγετε τον Θεό. 5Ο Θεός δεν βρίσκεται μέσα σας με την κυριο­λεκτική έννοια. είστε ένα κομμάτι Του. 6Όταν επιλέξατε να Τον αφήσετε, σας έδωσε μια Φωνή να μιλά γι᾽Αυτόν, επειδή δεν μπορούσε πια να μοιραστεί την Γνώση Του μαζί σας ανεμπόδιστα. 7Η απευθείας επικοινωνίας είχε διακοπεί, επειδή εσείς κατασκευάσατε μια άλλη φωνή.
6.Το Άγιο Πνεύμα σας καλεί να θυμηθείτε και να ξεχάσετε. 2Επιλέξατε να βρίσκε­στε σε μια κατάσταση αντίστασης μέσα στην οποία η ύπαρξη των αντιθέτων είναι δυνατή. 3Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να κάνετε επιλογές. 4Στην κατάσταση της αγιότητας η βούληση είναι ελεύθερη, έτσι που η δημιουργική δύναμη της είναι απεριόριστη και η ανάγκη επιλογής άνευ νοήματος. 5Η ελευθερία της επιλογής είναι η ίδια δύναμη όπως η ελευθερία της δημιουργίας αλλά η εφαρμογή της είναι διαφορετική. 6Η επιλογή βασίζεται σε έναν διαχωρισμένο νου.  7Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας δρόμος επιλογής. 8Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τα παιδιά Του χωρίς παρηγοριά μολονότι αυτά επέλεξαν να Τον εγκαταλείψουν. 9Η φωνή που έβαλαν μέσα στους νόες τους δεν ήταν η Φωνή για το Θέλημα Του, για το οποίο μιλά το Άγιο Πνεύμα.
7.Η Φωνή του Αγίου Πνεύματος δεν διατάζει, επειδή είναι ανίκανη να εκφράσει αλαζο­νεία. 2Δεν απαιτεί επειδή δεν επιζητά τον έλεγχο. 3Δεν υπερνικά επειδή δεν επιτίθεται. 4Απλά υπενθυμίζει. 5Επιβάλλεται μόνο εξαιτίας αυτού που σας υπενθυμίζει. 6Σας φέρνει στον νου τον άλλο τρόπο σκέψης, παραμένοντας ήσυχη ακόμα και μέσα στον ανεμοστρόβιλο αυτών που μπορείτε να κατασκευάσετε. 7Η Φωνή του Θεού είναι πάντα ήσυχη, επειδή μιλά για ειρήνη. 8Η ειρήνη είναι πιο δυνατή από τον πόλεμο, επειδή θεραπεύει. 9Ο πόλεμος είναι διαίρεση, όχι αύξηση. 10Κανείς δεν κερδίζει από την διαμάχη. 11Ποιό το όφελος εάν κάποιος κερδίσει τον κόσμο όλο αλλά χάσει την ψυχή του; 12Αν ακούτε λάθος φωνή χάνετε την  ψυχή σας. 13Δεν μπορεί­τε να χάσετε την ψυχή σας αλλά μπορείτε να χάσετε την επίγνωση της ύπαρξης της. 14Και αυτό σημαίνει «απώλεια» για εσάς  μέχρι να κάνετε την ορθή επιλογή.
8.Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Οδηγός σας για να επιλέγετε. 2Βρίσκεται στο μέρος του νου σας που πάντα μιλά για την ορθή επιλογή, επειδή μιλά για τον Θεό. 3Είναι η εναπομένουσα επικοινωνία με τον Θεό την οποία μπορείτε να διακόψετε αλλά όχι να καταστρέψετε. 4Το Άγιο Πνεύμα είναι το μέσον με το οποίο επιτελείται το Θέλημα του Θεού στη γη, όπως και στον Ουρανό. 5Και ο Ουρανός και η γη βρίσκονται εντός σας επει­δή και των δύο το κάλεσμα βρίσκεται μέσα στον νου σας. 6Η Φωνή του Θεού έρχεται από τους δικούς σας βωμούς σε Αυτόν. 7Αυτοί οι βωμοί δεν είναι αντικείμενα. είναι η αφοσίω­ση σας. 8Όμως τώρα έχετε αφοσιωθεί αλλού. 9Η διαιρεμένη αφοσίωση σας σάς έχει δώσει δύο φωνές και πρέπει να διαλέξετε ποιό βωμό θέλετε να υπηρετήσετε. 10Το κάλεσμα στο οποίο τώρα θ᾽ανταποκριθείτε υπόκειται στη δική σας αξιολόγηση επειδή είναι μια απόφα­ση. 11Η απόφαση είναι πολύ απλή. 13Γίνεται με βάση ποιὀ κάλεσμα έχει περισσότερη αξία για σας.
9.Ο νους μου θα είναι πάντοτε σαν τον δικό σας, επειδή δημιουργηθήκαμε ίσοι. 2Ήταν μόνο η από­φαση μου, που μου έδωσε ισχύ πάνω σε Ουρανό και γη. 3Το μόνο δώρο μου σε εσάς είναι να σας βοηθήσω να αποφασίσετε κι εσείς όπως εγώ. 4Αυτή η απόφαση σημαίνει και την επιλογή να την μοιραστείτε, επειδή η ίδια η απόφαση είναι η απόφαση να μοιράζεστε. 5Έχει προκύ­ψει από την προσφορά και επομένως είναι αυτή που μοιάζει με την πραγματική δημιουργία. 6Εγώ αποτελώ το πρότυπο σας της σωστής απόφασης. 7Μέσω της απόφασης μου για τον Θεό σας έδειξα ότι αυτή είναι μια απόφαση που είναι εφικτή και που μπορείτε να την πάρετε.
10.Σας έχω διαβεβαιώσει ότι ο Νους που πήρε για μένα την απόφαση βρίσκεται και μέσα σας και μπορείτε να του επιτρέψετε να σας αλλάξει, όπως ακριβώς έκανε μ᾽εμένα. 2Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ύπαρξη αυτού του Νου, επειδή αυτός ακούει μόνο μια Φωνή και απαντά μόνο μ᾽έναν τρόπο. 3Εσείς κι εγώ είμαστε το Φως του κόσμου. 4Η ανά­παυση δεν έρχεται από τον ύπνο αλλά από την αφύπνιση. 5Το Άγιο Πνεύμα σας καλεί γι᾽αυτήν όπως επίσης και για την χαρά. 6Ο κόσμος έχει κουραστεί πολύ εξαιτίας της ύπαρξης της ιδέας της κούρασης. 7Το χαρούμενο καθήκον μας είναι η αφύπνιση αυτού του κόσμου στο Κάλεσμα για τον Θεό. 8Όλοι θα ανταποκριθούν στο Κάλεσμα του Αγίου Πνεύματος, διαφορετικά η Υιότητα δεν μπορεί να είναι ενωμένη. 9Ποιά θα μπορούσε να είναι καλύτερη κλήση για κάθε τμήμα της Βασιλείας από αυτή που καλεί για την αποκατάσταση του στην τέλεια ενότητα; 10Ακούστε αυτό μονάχα μέσα σας από το Άγιο Πνεύμα και μάθετε στους αδελφούς σας να ακούν καθώς σας διδάσκω εγώ.
11.Όταν η λάθος φωνή σάς βάζει σε πειρασμό, καλέστε με να σας υπενθυμίσω πώς να θεραπευτείτε μοιραζόμενοι την απόφαση μου και ενισχύοντας την. 2Καθώς έχουμε αυτό τον κοινό στόχο, αυξάνουμε τη δύναμη του, έτσι ώστε να προσελκύσει ολόκληρη την Υιότητα και να τη φέρει ξανά στην κατάσταση ενότητας μέσα στην οποία δημιουργήθηκε. 3Θυμηθείτε ότι «συζεύω» σημαίνει ενώνομαι με άλλους και η λέξη «φορτίο» σημαίνει μήνυ­μα. 4Ας αποκαταστήσουμε τη σημασία τού «Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ» ως εξής: «Ας ενωθούμε, γιατί το μήνυμα μου είναι το φως».
12.Σας έχω καλέσει να πράξετε όπως εγώ αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ανταποκρι­θούμε στο κάλεσμα του ίδιου Νου. 2Κι Αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα, του οποίου το Θέλημα είναι πάντα για τον Θεό. Σας διδάσκει πώς να με διατηρείτε ως πρότυπο στην σκέψη σας κι έτσι, ως αποτέλεσμα, να συμπεριφέρεστε όπως εγώ. 3Είναι απίστευτη η δύναμη του κοινού μας κινήτρου αλλά δεν είναι καθόλου απίστευτη η επίτευξη του. 4Δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε μαζί να επιτύχουμε, επειδή το Κάλεσμα για τον Θεό είναι το Κάλεσμα προς το απεριόριστο. 5Παιδί του Θεού, το μήνυμα μου είναι για σένα, για να το ακούσεις και να το προσφέρεις καθώς αποκρίνεσαι στο Άγιο Πνεύμα μέσα σου.

Share