Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Ἐχουμε δώσει έμφαση στην αντίληψη και μέχρι τώρα έχουμε πει πολύ λίγα για την γνώση. 2Κι αυτό διότι η αντίληψη πρέπει να ξεκαθαριστεί πριν μπορέσεις να γνωρίσεις οτιδήποτε. 3Nα γνωρίζεις σημαίνει να είσαι βέβαιος. 4Η αβεβαιότητα σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις. 5Η γνώση είναι ισχύς επειδή είναι βέβαιη και η βεβαιότητα είναι δύναμη. 6Η αντίληψη είναι προσωρινή. 7Ως στοιχείο της πεποίθησης στην ύπαρξη χώρου και χρόνου, υπόκειται είτε στον φόβο είτε στην αγάπη. 8Οι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις παράγουν φόβο και οι αληθινές αντιλήψεις γεννούν αγάπη αλλά καμιά από τις δύο δεν φέρνει βεβαιότητα διότι όλη η αντίληψη μεταβάλλεται. 9Γι᾽αυτό δεν είναι γνώση. 10Η αληθινή αντίληψη είναι η βάση για την γνώση αλλά το να γνωρίζει κάποιος αποτελεί την επιβεβαίωση της αλήθειας και είναι πέρα από κάθε αντίληψη.

2. ‘Ολες οι δυσκολίες σου προέρχονται από το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, τον αδελφό σου ή τον Θεό. 2Το να αναγνωρίζει κάποιος σημαίνει το “να γνωρίζει ξανά”, που υπαινίσσεται ότι γνώριζες από πριν. 3Μπορείς να δείς με πολλούς τρόπους επειδή η αντίληψη ενέχει ερμηνεία και συνεπώς η αντίληψη δεν είναι ολική ή συνεπής. 4Το θαύμα, όντας  ένας τρόπος ν᾽αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι γνώση. 5Είναι η ορθή απάντηση σε μια ερώτηση αλλά δεν ρωτάς όταν γνωρίζεις. 6Η αμφισβήτηση των ψευδαισθήσεων είναι το πρώτο βήμα για την εξάλειψή τους. 7Το θαύμα ή αλλιώς η σωστή απάντηση, τις διορθώνει. 8Αφού οι αντιλήψεις αλλάζουν, η εξάρτησή τους από τον χρόνο είναι φανερή. 9Το πώς αντιλαμβάνεσαι κάθε δεδομένη στιγμή καθορίζει ό,τι κάνεις και οι πράξεις πρέπει να συμβαίνουν μέσα στον χρόνο. 10Η γνώση είναι άχρονη, επειδή η βεβαιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. 11Γνωρίζεις, όταν έχεις πάψει πλέον να κάνεις ερωτήσεις.

3. Ο νους που ρωτά αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στον χρόνο και έτσι ψάχνει για μελλοντικές απαντήσεις. 2Ο κλειστός νους πιστεύει ότι το μέλλον και το παρόν θα είναι το ίδιο. 3Αυτό εδραιώνει μια φαινομενικά σταθερή κατάσταση που είναι συνήθως μια απόπειρα εξουδετέρωσης ενός υποβόσκοντος φόβου, ότι το μέλλον θα είναι χειρότερο από το παρόν. 4Αυτός ο φόβος αναστέλλει την τάση για την παραμικρή ερώτηση.

4. Η αληθινή όραση είναι η φυσική αντίληψη της πνευματικής όρασης αλλά εξακολουθεί να είναι μια διόρθωση παρά ένα γεγονός. 2Η πνευματική όραση είναι συμβολική και γι᾽αυτό δεν αποτελεί εργαλείο για γνώση. 3Είναι όμως ένα μέσο ορθής αντίληψης, το οποίο την φέρνει στην αρμόζουσα περιοχή του θαύματος. 4Ένα “όραμα του Θεού” θα ήταν ένα θαύμα παρά μια αποκάλυψη. 5Το γεγονός ότι η αντίληψη εμπλέκεται έστω και στο παραμικρό απομακρύνει την εμπειρία από το βασἰλειο της γνώσης. 6Γι᾽αυτό τα οράματα όσο άγια κι αν είναι δεν διαρκούν.

5. Η Βίβλος σου λέει να γνωρίσεις τον εαυτό σου ή να είσαι βέβαιος. 2Η βεβαιότητα προέρχεται πάντα από τον Θεό. 3Όταν αγαπάς κάποιον τον έχεις αντιληφθεί όπως είναι κι αυτό το καθιστά δυνατό να τον γνωρίσεις. 4Μέχρι να τον αντιληφθείς όπως είναι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις. 5Για όσο κάνεις ερωτήσεις γι᾽αυτόν σαφώς υπαινίσσεσαι ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό. 6Η βεβαιότητα δεν απαιτεί δράση. 7Όταν λες ότι δρας μέ βάση την γνώση, στην πραγματικότητα συγχέεις την γνώση με την αντίληψη. 8Η γνώση παρέχει την δύναμη για δημιουργική σκέψη αλλά όχι για ορθή δράση. 9Η αντίληψη, τα θαύματα και η δράση συνδέονται στενά μεταξύ τους. 10Η γνώση είναι το αποτέλεσμα της αποκάλυψης και προκαλεί μόνο σκέψη. 11Ακόμα και στην πιο πνευματικοποιημένη της μορφή η αντίληψη εμπλέκει το σώμα. 12Η γνώση προέρχεται από τον βωμό εντός και είναι άχρονη επειδή είναι βέβαιη. 13Το να αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια δεν είναι το ίδιο με το να την γνωρίζεις.
6. Η σωστή αντίληψη είναι απαραίτητη πριν μπορέσει ο Θεός να επικοινωνήσει απευθείας με τους βωμούς Του, τους οποίους εγκατέστησε μέσα στους Υιούς Του. 2Εκεί, Αυτός μπορεί να επικοινωνήσει την βεβαιότητά Του και η γνώση Του θα φέρει αναμφισβήτητα ειρήνη. 3Ο Θεός δεν είναι ένας ξένος προς τους Υιούς Του και οι Υιοί Του δεν είναι ξένοι ο ένας με τον άλλον. 4Η γνώση προηγήθηκε και από την αντίληψη και από τον χρόνο και τελικά θα τα αντικαταστήσει. 5Αυτό είναι το αληθινό νόημα του “Άλφα και Ωμέγα, η αρχή και το τέλος” και του “πριν από τον Αβραάμ εγώ είμαι”. 6Η αντίληψη μπορεί και πρέπει να σταθεροποιηθεί αλλά η γνώση είναι σταθερή. 7Το “να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του”, γίνεται “γνώρισε τον Θεό και δέξου την βεβαιότητά Του”.

7. Αν επιτεθείς στο λάθος σ᾽έναν άλλο, θα πληγωθείς. 2Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον αδελφό σου όταν του επιτίθεσαι. 3Η επίθεση γίνεται πάντα σ᾽έναν ξένο. 4Τον κάνεις ξένο με το να έχεις λανθασμένη αντίληψη γι᾽αυτόν και έτσι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις. 5Κι επειδή τον έκανες ξένο, τον φοβάσαι. 6Να τον αντιληφθείς σωστά ώστε να μπορείς να τον γνωρίσεις. 7Δεν υπάρχουν ξένοι στην Δημιουργία του Θεού. 8Για να δημιουργείς όπως Αυτός δημιούργησε, μπορείς να δημιουργείς μόνο ό,τι γνωρίζεις και άρα να το δέχεσαι ως δικό σου. 9Ο Θεός γνωρίζει τα παιδιά Του με τέλεια βεβαιότητα. 10Τα δημιούργησε γνωρίζοντάς τα. 11Τα αναγνωρίζει τέλεια. 12Όταν αυτά δεν αναγνωρίζουν το ένα το άλλο δεν αναγνωρίζουν Αυτόν.

Share