Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Εισαγωγή

1.Το να θεραπεύεις σημαίνει να κάνεις κάποιον ευτυχισμένο. 2 Σας έχω πει να σκεφτείτε πόσες ευκαιρίες είχατε ήδη για να γίνετε χαρούμενοι και πόσες αρνηθήκατε. 3 Είναι το ίδιο με το να σας πω ότι αρνηθήκατε να θεραπεύσετε τον εαυτό σας. 4 Το φως που σας ανήκει είναι το φως της χαράς. 5Η ακτινοβολία δεν συνδέεται με τη λύπη. 6Η χαρά προκαλεί μια πλήρη επιθυμία να τη μοιραστείτε και προωθεί τη φυσική παρόρμηση του νου να λειτουρ­γήσει ως ένας. 7 Εκείνοι που προσπαθούν να θεραπεύσουν χωρίς να είναι οι ίδιοι ολοκλη­ρωτικά χαρούμενοι, προκαλούν διάφορα είδη αντιδράσεων ταυτόχρονα και γι᾽αυτό στε­ρούν από τους άλλους τη χαρά ν’ ανταποκριθούν με όλη τους την καρδιά.
2.Πρέπει να είναι κάποιος ευτυχισμένος για να είναι εγκάρδιος. 2Αν ο φόβος και η αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρξουν και αν είναι αδύνατον να είναι κανείς μέσα σε πλήρη φόβο και να παραμένει ζωντανός, η μόνη δυνατή κατάσταση ολότητας είναι εκείνη της αγάπης. 3Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αγάπη και τη χαρά. 4Επομένως η μόνη δυνατή κατά­σταση είναι εκείνη της πλήρους χαράς. 5Αρα, είναι το ίδιο το να θεραπεύει κανείς με το να δίνει χαρά κι έτσι επέρχεται η ολοκλήρωση. 6Γι αυτό δεν παίζει ρόλο σε ποιο κομμάτι ή από ποιο κομμάτι της Υιότητας προσφέρεται η θεραπεία. 7Κάθε κομμάτι ωφελείται και ωφελεί ισότιμα.
3.Είστε ευλογημένοι από κάθε σκέψη ευεργεσίας που κάνει οποιοσδήποτε αδελφός σας οπουδήποτε. 2Είναι φυσικό κι εσείς να θέλετε με τη σειρά σας να τους ευλογήσετε από ευγνωμοσύνη. 3Δεν χρειάζεται να τους γνωρίζετε προσωπικά ή να γνωρίζουν εκείνοι εσάς. 4Το φως είναι τόσο δυνατό που ακτινοβολεί σε όλη την Υιότητα δίνοντας ευχαριστίες στον Πατέρα που ακτινοβολεί τη Χαρά Του σε αυτήν. 5Μόνο τα άγια παιδιά Του είναι άξια κανάλια της υπέροχης Χαράς Του, γιατί μόνο αυτά είναι τόσο υπέροχα ώστε να μπορούν να την κρατήσουν με το να τη μοιραστούν. 6Είναι αδύνατον για ένα παιδί του θεού να μην αγα­πήσει τον πλησίον του παρά μόνο όσο τον εαυτό του. 7Γι᾽ αυτό η προσευχή του θεραπευτή είναι:
8Άς γνωρίσω αυτό τον αδελφό, όπως γνωρίζω τον εαυτό μου.

I. Πρόσκληση στο Άγιο Πνεύμα

1. Η θεραπεία είναι μια σκέψη με την οποία δύο νόες αντιλαμβάνονται την ενότητα τους και αγάλλονται. 2Αυτή η χαρά καλεί κάθε κομμάτι της Υιότητας να χαρεί μαζί τους και επι­τρέπει στον Θεό να τους διαπεράσει. 3 Μόνο ο θεραπευμένος νους μπορεί να έχει την εμπειρία της αποκάλυψης με μακροχρόνια αποτελέσματα, επειδή η αποκάλυψη είναι μια εμπειρία αμιγούς χαράς. 4Αν δεν επιλέγετε να είστε ολοκληρωτικά χαρούμενοι, ο νους σας δεν μπορεί να έχει αυτό που δεν διαλέγει να είναι. 5 Θυμηθείτε ότι το πνεύμα δεν γνωρίζει καμιά διαφορά ανάμεσα στο να έχεις και στο να είσαι. 6Ο ανώτερος νους σκέπτεται σύμφωνα με τους νόμους που το πνεύμα υπακούει και γι αυτό τιμά μόνο τους νόμους του Θεού. 7Για το πνεύμα η από­κτηση δεν έχει κανένα νόημα και η προσφορά είναι το παν. 8Επειδή το πνεύμα έχει τα πάντα, τα διατηρεί με την προσφορά και κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργεί, σε συμφωνία με τον Θεό. 9Ενώ αυτό το είδος σκέψης είναι εντελώς ξένο προς την απόκτηση πραγμάτων, ακόμα και για τον χαμηλότερο νου αυτό είναι αρκετά κατανοητό όταν αφορά τις ιδέες. 10Αν μοιρα­στείτε ένα αντικείμενο της ιδιοκτησίας σας, διαιρείτε την κυριότητα του. 11 Αν όμως μοιρα­στείτε μια ιδέα, το γεγονός αυτό δεν την μειώνει. 12 Εξακολουθεί να μένει δική σας αν και την παραδώσατε σε άλλους. 13Επομένως αν αυτός στον οποίο την δώσατε την αποδεχθεί ως δική του, την ενδυναμώνει μέσα στον νου σας και έτσι την αυξάνει. 14 Αν μπορέσετε να απο­δεχθείτε την σκέψη ότι αυτός ο κόσμος αποτελείται από ιδέες, τότε ο ψευδής συσχετισμός που κάνει το εγώ ανάμεσα στην προσφορά και την απώλεια, διαλύετα.
2. Ας αρχίσουμε τη διαδικασία της αφύπνισης με μερικές απλές ιδέες:

2Οι σκέψεις αυξάνονται όταν δίνονται.
3Όσοι περισσότεροι πιστεύουν σε αυτές τόσο πιο δυνατές γίνονται.
4Τα πάντα είναι μια ιδέα.
5Πώς λοιπόν μπορούν να συνδέονται η προσφορά και η απώλεια;

3. Αυτή είναι η πρόσκληση στο Άγιο Πνεύμα. 2Έχω ήδη πει ότι μπορώ να φέρω το Άγιο Πνεύμα κάτω σε εσάς αλλά μπορώ να Το φέρω μόνο με την δική σας πρόσκληση, 3Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται στην ορθή κατάσταση του νου σας, όπως ήταν και στον δικό μου. 4Η Βίβλος λέει, «Ας είναι ο νους σας όπως ήταν και του Ιησού Χριστού» και χρησιμοποιεί αυτή τη φράση ως ευλογία. 5Είναι η ευλογία του νου που παράγει θαύματα. 6Ζητά να σκεφτείτε όπως εγώ και να ενωθείτε μαζί μου στην Χριστική σκέψη.
4.Το Άγιο Πνεύμα είναι το μόνο κομμάτι της Αγίας Τριάδας που έχει μια συμβολική λει­τουργία. 2Αναφέρεται ως ο Θεραπευτής, ο Καθοδηγητής, ο Παρηγορητής, Αυτός που φέρ­νει την ανακούφιση. 3Περιγράφεται επίσης ως κάτι «χωριστό» από τον Πατέρα και τον Υιό. 4Έγώ ο Ίδιος είπα «Αν εγώ φύγω θα σας στείλω τον Παράκλητο και αυτός θα μείνει δίπλα σας». 5Η συμβολική του λειτουργία καθιστά δύσκολη την κατανόηση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ο συμβολισμός μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες. 6Ως άνθρωπος και επίσης ως ένα από τα δημιουργήματα του Θεού, η ορθοφροσύνη μου, η οποία προήλθε από την Συμπαντική Έμπνευση που είναι το Άγιο Πνεύμα, με δίδαξε πρώτα από όλα ότι αυτή η Έμπνευση είναι για όλους. 7Εγώ ο ίδιος δεν θα μπορούσα να Την έχω, αν δεν το γνώριζα αυτό. 8Η λέξη «γνωρίζω» είναι η κατάλληλη εδώ, επειδή το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται τόσο κοντά στην γνώση που την καλεί να βγει ή καλύτερα της επιτρέπει να έρθει. 9Έχω μιλήσει ξανά για την υψηλότερη ή «αληθινή» αντίληψη, η οποία βρίσκεται τόσο κοντά στην αλήθεια που ο Ίδιος ο Θεός μπο­ρεί να ρεύσει μέσω αυτού του μικρού χάσματος. 10Η Γνώση πάντα είναι έτοιμη να ρέει παντού αλλά δεν μπορεί να εναντιωθεί. 10Έτσι μπορείτε να την εμποδίσετε αν και ποτέ δεν μπο­ρείτε να την χάσετε.
5.Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Χριστικός Νους ο οποίος κατέχει τη γνώση η οποία βρίσκεται πέραν της αντίληψης. 2Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε ύπαρξη με τον διαχωρισμό, ως προστασία, ταυτόχρονα όμως ενέπνευσε την Εξιλέωση.3Πριν από τον διαχω­ρισμό δεν υπήρχε ανάγκη για θεραπεία. 4Η Φωνή του Αγίου Πνεύματος είναι η Πρόσκληση για Εξιλέωση, ή για αποκατάσταση της ακεραιότητας του νου. 5Όταν η Εξιλέωση ολοκληρωθεί και η Υιότητα στο σύνολο της θεραπευτεί, δεν θα υπάρχει πια Κάλεσμα για επιστροφή. 6Αλλά αυτό που δημιουργεί ο Θεός είναι αιώνιο. 7Το Άγιο Πνεύμα θα παραμείνει με τους Υιούς του Θεού για να ευλογεί τις δημιουργίες τους και να τις διατηρεί μέσα στο φως της χαράς.
6.Ο Θεός τίμησε ακόμα και τις διαστρεβλωμένες δημιουργίες των τέκνων Του, επειδή αυτά τις δημιούργησαν. 2Αλλά επίσης ευλόγησε τα τέκνα Του με ένα τρόπο σκέψης που θα μπορούσε να υψώσει τις αντιλήψεις τους τόσο ψηλά που σχεδόν θα μπορούσαν να φτά­σουν ξανά σε Αυτόν. 3Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Νους της Εξιλέωσης. 4Αντιπροσωπεύει μια κατάσταση του νου που προσεγγίζει την κατάσταση του Ενός Νου, έτσι που η μετάβαση προς αυτόν να είναι επιτέλους εφικτή. 5Η αντίληψη δεν είναι γνώση αλλά μπορεί να μετακινηθεί στην γνώση ή να μεταπηδήσει μέσα σε αυτήν. 6’Ισως θα βοηθούσε περισσότερο εδώ να χρησιμοποιήσω τον κυριολεκτικό όρο της λέξης μετακινηθεί ή “μεταφερθεί”, αφού το τελικό βήμα γίνεται από τον Θεό.
7.Το Άγιο Πνεύμα, η Έμπνευση που μοιράζεται όλη η Υιότητα, εισάγει ένα είδος αντίληψης στην οποία πολλά στοιχεία μοιάζουν με εκείνα της ίδιας της Βασιλείας των Ουρανών:
2Πρώτον, η παγκοσμιότητα της είναι απολύτως ξεκάθαρη και κανείς από όσους την επι­τυγχάνουν δεν θα μπορούσε ούτε για μια στιγμή να σκεφτεί ότι, να την μοιραστεί δεν θα έχει ο,τιδήποτε άλλο εκτός από κέρδος.
3Δεύτερον, είναι ανίκανο για επίθεση και γι’ αυτό είναι εντελώς ανοιχτό. 4Αυτό σημαίνει ότι παρ᾽ότι δεν επιφέρει γνώση, ούτε και την εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο.
5Τέλος, δείχνει τον δρόμο πέρα από την θεραπεία που φέρνει και οδηγεί τον νου πέρα από την δική του ολοκλήρωση προς τα μονοπάτια της δημιουργίας. 6Είναι σε αυτό το σημείο που συμβαίνει αρκετή ποσοτική αλλαγή ώστε να παραχθεί μια πραγματική ποιοτική μεταστροφή.

Share