Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Μη λησμονείτε ποτέ ότι η Υιότητα είναι η σωτηρία σας διότι η Υιότητα είναι ο Εαυτός σας. 2Καθώς η Υιότητα είναι δημιούργημα του Θεού σας ανήκει και εφόσον σας ανήκει Του ανήκει. 3Ο Εαυτός σας δεν χρειάζεται σωτηρία, αλλά ο νους σας χρειάζεται να μάθει τι είναι η σωτηρία. 4Δεν σώζεστε από κάτι αλλά σώζεστε για τη δόξα. 5Η δόξα είναι κληρο­νομιά που σας έδωσε ο Δημιουργός σας για να την επεκτείνετε. 6 Όμως, αν μισείτε ένα μέρος του εαυτού σας χάνεται όλη η κατανόηση σας, διότι κοιτάτε χωρίς αγάπη προς τον εαυτό σας, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός. 7Και εφόσον ό,τι Εκείνος δημιούργησε είναι τμήμα Του, Του αρνείστε τη θέση Του στον Ίδιο Του τον βωμό.
2. Θα προσπαθούσατε να καταστήσετε άστεγο τον Θεό και να γνωρίζετε πως είστε στο σπίτι σας; 2Μπορεί ο Υιός να αρνηθεί τον Πατέρα δίχως να πιστεύει πως ο Πατέρας τον έχει αρνηθεί; 3Οι νόμοι του Θεού ισχύουν μόνο για την προστασία σας και δεν είναι μάταιοι.
4 Ό,τι βιώνετε αρνούμενοι τον Πατέρα σας είναι κι αυτό για προστασία σας διότι η δύναμη της θέλησης σας δεν μπορεί να μειωθεί παρά μόνο από την παρέμβαση του Θεού εναντίον της, όμως ο οποιοσδήποτε περιορισμός της δύναμης σας δεν είναι Θέλημα του Θεού. 5Συνεπώς, στραφείτε μόνο προς τη δύναμη που σας έδωσε ο Θεός για να σωθείτε, ενθυμούμενοι ότι είναι δική σας επειδή είναι δική Του και ενωθείτε με τα αδέλφια σας μέσα στην ειρήνη Του.
3. Η ειρήνη σας στηρίζεται στην απουσία ορίων της. 2Περιορίζοντας την ειρήνη που μοι­ράζεστε καθιστάτε άγνωστο τον Εαυτό σας σ εσάς. 3Κάθε βωμός του Θεού είναι τμήμα σας επειδή το φως που Εκείνος δημιούργησε είναι ένα μαζί Του. 4Θα αποκόπτατε έναν αδελφό από το φως που είναι δικό σας; 5Δεν θα το κάνατε εάν συνειδητοποιούσατε πως έτσι μόνο τον δικό σας νου συσκοτίζετε. 6 Όπως φέρνετε τον αδελφό σας πίσω, έτσι κι εσείς επι­στρέφετε. 7Αυτός είναι ο νόμος του Θεού ο οποίος προστατεύει την Ολότητα του Υιού Του.
4. Μόνο εσείς μπορείτε να αποκλείσετε τον εαυτό σας από ο,τιδήποτε. 2Μην αντιτίθεστε σε αυτή την συνειδητοποίηση διότι αποτελεί στ᾽αλήθεια την αρχή της ανατολής του φωτός. 3Θυμηθείτε, επίσης, πως η άρνηση αυτού του απλού γεγονότος μπορεί να πάρει πολλές μορφές τις οποίες πρέπει να μάθετε να αναγνωρίζετε και να τους αντιτίθεστε σθεναρά και χωρίς εξαιρέσεις. 4 Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα αφύπνισης. 5Οι αρχικές φάσεις αυτής της αντιστροφής είναι συχνά αρκετά επώδυνες διότι καθώς η επίκριση αποσύρεται απέξω, μπο­ρεί να της δώσετε άσυλο μέσα σας. 6Είναι δύσκολο στην αρχή να συνειδητοποιήσετε πως πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγμα, διότι δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο έξω και στο μέσα.
5. Εφόσον οι αδελφοί σας είναι τμήμα σας, κατηγορώντας τους για τη δική σας στέρηση κατηγορείτε τον εαυτό σας. 2Και δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας δίχως να κατηγορήσετε τους αδελφούς σας. 3Να γιατί η επίκριση πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς. 4Εάν στηριχθείτε μόνο στον εαυτό σας δεν θα τον γνωρίσετε διότι το εγώ – που είναι ο μόνος κατήγορος – θα τον επικρίνει συνεχώς. 5Η αυτοεπίκριση είναι, συνεπώς, χαρακτηρι­στικό του εγώ, το οποίο χρησιμοποιεί εξίσου και την επίκριση των άλλων για να αμυνθεί. 6 Δεν μπορείτε να εισέλθετε στην Παρουσία του Θεού εάν επιτίθεστε στον Υιό Του. 7 Όταν ο Υιός Του υψώνει τη φωνή του σε ύμνο προς τον Δημιουργό του, θα ακούσει τη Φωνή που μιλά για τον Πατέρα του. 8 Όμως, ο Δημιουργός δεν μπορεί να υμνηθεί δίχως τον Υιό Του διότι μοιράζονται τη δόξα Τους και δοξάζονται μαζί.
6. Ο Χριστός βρίσκεται στον βωμό του Θεού, περιμένοντας να καλωσορίσει τον Υιό του Θεού. 2 Όμως, ελάτε προς Αυτόν δίχως καμιά απολύτως μομφή – ούτε εναντίον σας, ούτε εναντίον των αδελφών σας – διότι διαφορετικά θα πιστέψετε πως η θύρα είναι σφραγισμέ­νη και δεν μπορείτε να εισέλθετε. 3Η θύρα δεν είναι κλειστή και είναι αδύνατον να μη μπο­ρείτε να εισέλθετε εκεί όπου ο Θεός θα ήθελε να βρίσκεστε. 4 Όμως, αγαπήστε τον εαυτό σας με την Αγάπη του Χριστού, διότι έτσι σας αγαπά ο Πατέρας σας. 5Μπορείτε να αρνη­θείτε να εισέλθετε αλλά δεν μπορείτε να σφαλίσετε τη θύρα που ο Χριστός κρατά ανοιχτή. 6Ελάτε προς εμένα που την κρατώ ανοιχτή για σας, διότι για όσο ζω δεν μπορεί να σφαλι­στεί και ζω για πάντα. 70 Θεός είναι η ζωή μου και η δική σας και ο Θεός δεν αρνείται τίπο­τα στον Υιό Του.
7. Ο Χριστός περιμένει στον βωμό του Θεού την αποκατάσταση του Εαυτού Του μέσα σας. 2Ο Θεός γνωρίζει τον Υιό Του ως απολύτως αναμάρτητο όπως ο Εαυτός Του και προ­σεγγίζεται μέσω της εκτίμησης του Υιού Του. 30 Χριστός περιμένει να τον δεχθείτε ως τον εαυτό σας και να δεχθείτε, επίσης, την Ολότητα του ως δική σας. 4Διότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, που ζει μέσα στον Δημιουργό Του και ακτινοβολεί την δόξα Του. 5 Ο Χριστός είναι η επέκταση της Αγάπης του Θεού, τέλειος όσο ο Δημιουργός Του και σε ειρήνη μαζί Του.
8. Ευλογημένος ας είναι ο Υιός του Θεού, του οποίου η ακτινοβολία προέρχεται από τον Πατέρα και που θέλει να την μοιραστεί όπως και ο Πατέρας την μοιράζεται μαζί Του. 2Δεν υπάρχει καμιά μομφή ή επίκριση στον Υιό, διότι δεν υπάρχει μομφή κι επίκριση στον Πατέ­ρα. 3Μοιραζόμενος την τέλεια Αγάπη του Πατέρα, ο Υιός μοιράζεται ό,τι ανήκει σ᾽ Εκείνον, διότι διαφορετικά δεν θα γνωρίσει τον Πατέρα ή τον Υιό. 4Ειρήνη σ᾽εσάς που στηρίζεστε στον Θεό και που πάνω σας στηρίζεται ολόκληρη η Υιότητα.

Share