Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Το θέλημα του Θεού για σένα είναι η πλήρης ειρήνη και χαρά, αν δεν βιώνεις μόνο αυτή την εμπει­ρία τότε αρνείσαι να αναγνωρίσεις το Θέλημα Του. 2Το Θέλημά Του δεν ταλαντεύεται επειδή παραμένει πάντοτε αναλλοίωτο. 3Όταν δεν είσαι γαλήνιος αυτό οφεί­λεται στο γεγονός ότι δεν πιστεύεις ότι βρίσκεσαι μέσα Του. 4Εντούτοις Εκείνος είναι τα Πάντα μέσα στα πάντα. 5Η ειρήνη του είναι πλήρης κι εσύ πρέπει να συμμετέ­χεις σε αυτήν. 6Οι νόμοι του σε κυβερνούν επειδή κυβερνούν τα πάντα. 7Δεν μπορείς να εξαιρέσεις τον εαυτό σου από τους νόμους Του αν και μπορείς να τους παρακούσεις. 8Όμως αν το κάνεις θα αισθανθείς μόνος και αβοήθητος επειδή αρνείσαι τα πάντα στον εαυτό σου.
2 .Έρχομαι ως φως στον κόσμο που πράγματι αρνείται τα πάντα στον εαυτό του. 2Και αυτό γίνεται με το να κόψει κάθε σύνδεση με τα πάντα. 3Επομένως, αυτή είναι ψευδαίσθη­ση απομόνωσης η οποία συντηρείται από τον φόβο της ίδιας ακριβώς μοναξιάς που αποτελεί την ψευδαίσθηση της. 4Είπα ότι βρίσκομαι πάντοτε κοντά σου ως τη συντέλεια του κόσμου. 5Γι αυτό είμαι το φως του κόσμου. 6Αν βρίσκομαι κοντά σου στη μοναξιά αυτού του κόσμου, η μοναξιά αυτή χάνεται. 7Δεν μπορείς να διατηρήσεις την ψευδαίσθηση της μοναξιάς αν δεν είστε μόνος. 8Ο σκοπός μου λοιπόν είναι να υπερνικήσω τον κόσμο. 9Δεν του επιτίθεμαι αλλά πρέπει να τον κάνω να χαθεί μέσα στο φως μου εξαιτίας αυτού που είναι. 10Το φως δεν επιτίθεται στο σκοτάδι αλλά με την λάμψη του το διώχνει μακριά. 11Αν το φως μου σε συνοδεύει παντού, το ακτινοβολείς παντού μαζί μ᾽ εμένα. 12Το φως γίνεται δικό σου και δεν μπορείς πλέον να βρίσκεσαι στο σκοτάδι κι ούτε το σκοτάδι μπορεί να σε ακο­λουθεί. 13Η ενθύμηση μου είναι η ενθύμηση του εαυτού σου και Εκείνου που μ᾽έστειλε σ᾽εσένα.
3. Βρισκόσουν στο σκοτάδι μέχρι την στιγμή που το Θέλημα του Θεού πραγματώθηκε από κάθε μέρος της Υιότητας. 2Οταν συνέβη αυτό, το Θέλημα του πραγματοποιή­θηκε. 3Πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά; 4Η αποστολή μου ήταν απλά να ενώσω το Θέλημα της Υιότητας με το Θέλημα του Πατέρα, με το να αποκτήσω ο ίδιος επίγνωση του Θελήματος Του. 5Αυτή την επίγνωση ήρθα να σου φέρω και το πρόβλημά σου να τη δεχθείς είναι το πρόβλημα αυτού του κόσμου. 6Η εξάλειψη του προβλήματος είναι η σωτηρία και κατ᾽ αυτή την έννοια εγώ είμαι η σωτηρία του κόσμου. 7Επομένως, είναι αναμενόμενο ο κόσμος να με απορρίπτει και να με αντιπαθεί, επειδή ο κόσμος απο­τελεί την πεποίθηση ότι η αγάπη είναι αδύνατη. 8Αν δεχθείς το γεγονός ότι εγώ είμαι κοντά σου, αρνείσαι τον κόσμο και αποδέχεσαι τον Θεό.9Το θέλημα μου είναι το δικό Του και η απόφαση σου να με ακούσεις είναι η απόφαση ν᾽ ακούσεις την Φωνή Του και να υπα­κούσεις στο Θέλημα Του. 10Όπως ο Θεός με έστειλε σ᾽ σένα, έτσι κι εγώ θα σε στείλω σε άλλους. 11Και θα έρθω κι εγώ μαζί σου σε αυτούς, έτσι ώστε να τους διδάξουμε την ειρήνη και την ενότητα.
4. Δεν νομίζεις ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ειρήνη, όπως κι εσύ; 2Δεν θέλεις να την δώσεις στον κόσμο όπως και να την λάβεις; 3Διότι αν δεν την δώσεις, ούτε εσύ θα την λάβε­ις. 4Αν θέλεις να την λάβεις από εμένα, πρέπει να την δώσεις. 5Η θεραπεία δεν προέρχεται από κανέναν άλλο. 6Πρέπει να δεχθείς την καθοδήγηση που έρχεται από μέσα σου. 7Και αυτή την καθοδήγηση είναι που πρέπει να επιθυμείς, δια­φορετικά δεν θα έχει νόημα για σένα. 8Γι᾽ αυτό η θεραπεία είναι μια διαδικασία συνεργασίας. 9Μπορώ να σου πω τι να κάνεις αλλά πρέπει να συνεργαστείς πιστεύοντας ότι γνωρίζω τι θα πρέπει να κάνεις. 10Μόνο τότε ο νους σου θα επιλέξει να με ακολουθήσει. 11Χωρίς αυτή την επιλογή δεν θα μπορούσες να θεραπευτείς, επειδή θα είχες αποφασίσει ενάντια στη θεραπεία και αυτή η απόρριψη της απόφασης μου για σένα καθιστά την θεραπεία αδύνα­τη.
5. Η θεραπεία αντανακλά την ενωμένη μας θέληση. 2Αυτό είναι φανερό αν σκεφτείς σε ποιο πράγμα απευθύνεται η θεραπεία. 3Η θεραπεία είναι ο τρόπος με τον οποίο υπερνικά­ς τον διαχωρισμό. 4Ο διαχωρισμός υπερνικάται με την ενότητα. 5Δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τον διαχωρισμό. 6Η απόφαση για ενότητα πρέπει να είναι δίχως δισταγμούς, επειδή δια­φορετικά ο ίδιος ο νους θα βρίσκεται σε διαίρεση και όχι σε ολότητα. 7Ο νους σου είναι το μέσο με το οποίο καθορίζεις την κατάστασή σου, επειδή ο νους είναι ο μηχανισμός της απόφασης. 8Είναι η δύναμη μέσω της οποίας διαιρείς ή ενώνεις και έχεις την εμπειρία του πόνου ή της χαράς αντίστοιχα. 9Η απόφαση μου δεν μπορεί να υπερβεί την δική σου, διότι η απόφαση σου είναι τόσο ισχυρή όσο και η δική μου. 10Αν δεν ίσχυε αυτό δεν θα υπήρχε ισό­τητα ανάμεσα στους Υιούς του Θεού. 11Όλα είναι δυνατά μέσω της ενωμένης μας απόφα­σης αλλά η δική μου απόφαση μονάχα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. 12Η βούλησή σου είναι το ίδιο ελεύθερη όπως και η δική μου και ο Θεός ποτέ δεν θα ήταν ενάντιος σε αυτό. 13Δεν μπορώ να επιθυμώ αυτό που ο Θεός δεν επιθυμεί. 14Μπορώ να προσφέρω την δύναμη μου για να σε κάνω ανίκητο αλλά δεν μπορώ ν᾽αντιταχθώ στην απόφαση σου διότι αυτό θα σήμαινε ανταγωνισμό κι επομένως παραβίαση του Θελήματος του Θεού για σένα.
6. Τίποτε από όσα ο Θεός δημιούργησε δεν μπορεί να πάει ενάντια στην απόφαση σας, όπως επίσης τίποτε από αυτά δεν μπορεί να αντιταχθεί στο Θέλημα Του. 2Θεός έδωσε δύναμη στη θέληση σας την οποία μόνο εγώ μπορώ να αναγνωρίσω προς τιμήν Του. 3Αν θέλετε να είστε όπως εγώ, θα σας βοηθήσω γνωρίζοντας ότι είμαστε όμοιοι. 4Αν θέλετε να είστε διαφορετικοί θα περιμένω μέχρι να αλλάξετε νου. 5Μπορώ να σας διδάξω αλλά μόνο εσείς μπορείτε να επιλέξετε ν᾽ ακούσετε την διδασκαλία μου. 6Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι αν η Βασιλεία του Θεού είναι ελευθερία; 7Ή ελευθερία δεν διδάσκεται από την τυραν­νία καμιάς μορφής και η τέλεια ισότητα όλων των Υιών του Θεού δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία ενός νου πάνω σε άλλον. 8Οι Υιοί του Θεού έχουν ίση Θέληση όντας όλοι τους το Θέλημα του Πατέρα. 9Αυτό είναι το μοναδικό μάθημα που ήρθα να σας διδάξω.
7. Αν η βούληση σας δεν ήταν και δική μου, δεν θα ήταν του Πατέρα μας. 2Αυτό θα σήμαι­νε ότι εσείς έχετε φυλακίσει την βούληση σας και δεν της έχετε επιτρέψει να είναι ελεύθε­ρη. 3Από μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, διότι μόνοι σας δεν είστε τίποτα. 4Έγώ δεν είμαι τίποτα χωρίς τον Πατέρα κι εσείς δεν είστε τίποτα χωρίς εμένα, επειδή όταν αρνείστε τον Πατέρα αρνείστε τον εαυτό σας. 5Πάντοτε θα σας θυμάμαι και στην ενθύμη­ση μου για σας, βρίσκεται η ενθύμηση του εαυτού σας. 6Στην ενθύμηση μας, του ενός για τον άλλον, βρίσκεται η ενθύμηση του Θεού. 7Και σε αυτήν βρίσκεται η ελευθερία σας επειδή η ελευθερία σας βρίσκεται μέσα σε Αυτόν. 8Ας ενωθούμε λοιπόν να εξυμνήσουμε Εκείνον κι εσάς, τα δημιουργήματα Του. 9Αυτό είναι το δώρο της ευγνωμοσύνης μας προς Αυτόν, το οποίο θα μοιραστεί με όλα τα δημιουργήματα Του προσφέροντας το ισότιμα. 10Διότι αυτό που είναι αποδεκτό από Εκείνον, είναι το δώρο της ελευθερίας και το Θέλημα Του για όλους τους Υιούς Του. 11Προσφέροντας ελευθερία θα ελευθερωθείτε.
8. Η ελευθερία είναι το μόνο δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στους Υιούς του Θεού ως αναγνώριση του τι είναι εκείνοι και το τι είναι Αυτός. 2Η ελευθερία είναι δημιουργία επει­δή είναι αγάπη. 3Αυτόν που προσπαθείτε να φυλακίσετε δεν τον αγαπάτε. 4Άρα λοιπόν όταν επιδιώκετε να φυλακίσετε κάποιον, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας, δεν τον αγαπάτε και δεν μπορείτε να βρείτε τίποτα που να σας ενώνει. 5Οταν σκλαβώνετε τον εαυτό σας παύετε να βλέπετε την αληθινή σας ταυτότητα που συνδέεται μ᾽ εμένα και με τον Πατέρα. 6Η αυτοαναγνώρισή σας, ως προς την ταυτότητα, είναι με τον Πατέρα και με τον Υιό. 7Δεν μπορείτε να είστε με τον Ένα και όχι με τον Αλλον. 8Αν είστε μέρος του Ενός θα είστε και κομμάτι του Άλλου επειδή Αυτοί είναι Ένα. 9Η Αγία Τριάδα είναι θεία, επειδή είναι Ένα.10Αν εξαιρέσετε τον εαυτό σας από αυτήν την ενότητα, αντιλαμβάνεστε την Αγία Τριάδα ως διαχωρισμένη. 11Πρέπει να είστε μέρος Της επειδή Αυτή είναι τα πάντα. 12Αν δεν πάρετε τη θέση σας σε Αυτήν και δεν εκπληρώσετε την λειτουργία σας ως μέρος Της, η Αγία Τριάδα θλίβεται όσο κι εσείς. 12Κανένα μέρος Της δεν μπορεί να σκλαβωθεί αν η αλήθεια Της γίνει γνωστή.

Share