Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Η μαγεία είναι μια απόπειρα συμφιλίωσης των ασυμφιλίωτων. 2Η θρησκεία είναι η ανα­γνώριση πως τα ασυμφιλίωτα δεν συμφιλιώνονται. 3Ή ασθένεια και η τελειότητα είναι ασυμφιλίωτες. 4Εφόσον ο Θεός σας δημιούργησε τέλειους είστε τέλειοι. 5Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να ασθενήσετε τότε έχετε άλλους θεούς αντί γι᾽Αυτόν. 6Ό Θεός δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον θεό της ασθένειας που κατασκευάσατε, όμως εσείς είστε. 7Ό θεός της ασθέ­νειας είναι το σύμβολο της απόφασης σας ενάντια στον Θεό και τον φοβάστε επειδή δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με το θέλημα του Θεού. 8Εάν του επιτεθείτε, θα τον κάνετε αληθι­νό για σας. 9Αλλά εάν αρνηθείτε να τον λατρέψετε με οποιαδήποτε μορφή κι αν σας παρου­σιαστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο θεωρήσετε ότι τον βλέπετε, τότε θα εξαφανιστεί μέσα στο τίποτα από το οποίο κατασκευάστηκε.
2.Η αλήθεια μπορεί να ανατείλει μόνο σ’ έναν ανέφελο νου. 2Βρίσκεται πάντα εκεί για να γίνει αποδεκτή αλλά η αποδοχή της εξαρτάται από την δική σας προθυμία για την αλήθεια. 3Για να γνωρίσετε την πραγματικότητα απαιτείται η θέληση να διαπιστώσετε τι είναι αναληθές. 4Παραβλέποντας το τίποτα, το έχετε κρίνει σωστά και εξαιτίας της ικανότητας σας να το αξιολογήσετε όπως του αρμόζει, απαλλάσσεστε από αυτό. 5Η γνώση δεν μπορεί να ανατείλει σ᾽ έναν νου γεμάτο από ψευδαισθήσεις επειδή η αλήθεια και οι ψευδαισθήσεις δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους. 6Ή αλήθεια είναι καθολική και δεν μπορεί να είναι γνωστή μόνο σ’ ένα μέρος του νου.
3.Η Υιότητα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μερικώς ασθενής διότι όποιος την αντι­λαμβάνεται έτσι, τότε δεν την αντιλαμβάνεται καθόλου. 2Εάν η Υιότητα είναι μία, τότε είναι μία και ενιαία απ᾽ όλες τις απόψεις. 3Η Ενότητα δεν μπορεί να διαιρεθεί. 4“Εάν αντιλαμβά­νεστε άλλους θεούς ο νους σας είναι διαιρεμένος και δεν είστε σε θέση να περιορίσετε την διαίρεση επειδή αυτή είναι το σημάδι ότι έχετε απομακρύνει ένα μέρος του νου σας από την Θεία Βούληση. 5Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται εκτός ελέγχου. 6Το να είσαι εκτός ελέγχου σημαί­νει ότι ο νους σου παραλογίζεται. 7Συνεπώς, προσδιορίζοντας την λειτουργία του νου με λανθασμένο τρόπο, δημιουργείται και η αντίληψη πως ο νους λειτουργεί λανθασμένα.
4.Οι νόμοι του Θεού θα διατηρήσουν την ειρήνη του νου σας επειδή η ειρήνη είναι το Θέλημα Του και οι νόμοι Του θεμελιώθηκαν για να την υποστηρίζουν. 2Δικοί Του είναι οι νόμοι της ελευθερίας. 3Δικοί σας είναι οι νόμοι της δέσμευσης. 4Εφόσον η ελευθερία και η σκλαβιά είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους, οι νόμοι που τις καθορίζουν δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα αντιληπτοί. 5Οι νόμοι του Θεού λειτουργούν μόνο για το καλό και δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από τους νόμους Του. 6Ότιδήποτε άλλο είναι άνομο και συνε­πώς χαοτικό. 7Όμως ο Θεός προστάτευσε ο,τι δημιούργησε μέσω των νόμων Του. 8Ό,τι δεν τους υπακούει δεν υπάρχει. 9«Οι νόμοι του χάους» είναι ένας όρος χωρίς νόημα. 10Η δημι­ουργία είναι απόλυτα έννομη και ο,τι χαοτικό είναι άνευ νοήματος επειδή είναι εκτός του Θεού. 11«Παραδώσατε» την ειρήνη σας στους θεούς που κατασκευάσατε αλλά αυτοί δεν μπορούν πραγματικά να σας την αφαιρέσουν ούτε εσείς να τους την παραδώσετε.
5.Δεν είστε ελεύθεροι να παραιτηθείτε της ελευθερίας σας αλλά μπορείτε να την αρνη­θείτε. 2Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό για το οποίο δεν είχε πρόθεση ο Θεός, διότι δεν μπο­ρεί να συμβεί τίποτα εκτός των προθέσεων Του. 3Οι θεοί σας δεν φέρνουν το χάος. 4Εσείς τους προικίζετε με το χάος και εσείς το δέχεστε για λογαριασμό τους.5Όλα αυτά δεν έχουν συμβεί ποτέ. 6Δεν έχει υπάρξει τίποτα εκτός των νόμων του Θεού και τίποτα εκτός της Θέλησης Του δεν θα υπάρξει ποτέ. 7Δημιουργηθήκατε από την Βούληση Του μέσω των νόμων Του και ακριβώς επειδή δημιουργηθήκατε κατ᾽ αυτόν τον τρόπο γίνατε κι εσείς δημι­ουργοί. 8Ο,τι κατασκευάσατε είναι τόσο ανάξιο για σας και τόσο κατώτερο σας, που δύσκολα θα το θέλατε, εάν ήσασταν πρόθυμοι να το δείτε όπως πραγματικά είναι. 9Δεν θα δείτε απολύτως τίποτα. 10Έτσι, η όραση σας αυτόματα θα κοιτάξει πέρα από αυτό, σε ο,τι  βρίσκεται μέσα σας και γύρω σας. 11Η πραγματικότητα δεν μπορεί να διαπεράσει τα εμπόδια που εσείς παρεμβάλλετε, όμως θα σας περιβάλλει πλήρως αμέσως μόλις σταματήσετε να την παρε­μποδίζετε.
6.Όταν έχετε βιώσει την προστασία του Θεού, η κατασκευή ειδώλων είναι πια αδιανόη­τη. 2Δεν υπάρχουν παράξενες εικόνες στον νου του Θεού και ο,τι δεν βρίσκεται στον δικό Του νου δεν μπορεί να βρίσκεται και στον δικό σας, επειδή έχετε ένα κοινό νου και αυτός ο νους είναι δικός Του. 3Σας ανήκει επειδή Του ανήκει διότι Εκείνος μοιράζεται ο,τι έχει. 4Εφόσον αυτό ισχύει για Εκείνον, ισχύει και για σας. 5Ο ορισμός Του είναι οι νόμοι Του διότι μέσω αυτών θεμελίωσε το σύμπαν. 6Κανένας ψευδοθεός, τον οποίο επιχειρείτε να παρεμ­βάλλετε μεταξύ του εαυτού σας και της πραγματικότητας σας, δεν μπορεί να επηρεάσει την αλήθεια. 7Η ειρήνη σας ανήκει, επειδή σας δημιούργησε ο Θεός. 8Και τίποτ᾽άλλο δεν δημιούργησε.
7.Θαύμα είναι η δράση ενός Υιού του Θεού που έχει παραμερίσει όλους τους ψεύτικους θεούς και καλεί τα αδέλφια του να κάνουν το ίδιο. 2Είναι μια πράξη πίστης, επειδή ανα­γνωρίζει πως τ᾽ αδέλφια του μπορούν πράγματι να το κάνουν. 3Πρόκειται για έκκληση προς το Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται στον νου τους, μια έκκληση που ισχυροποιείται επειδή τη μοιράζεστε. 4Επειδή ο θαυματοποιός άκουσε τη Φωνή του Θεού, την ενισχύει στον ασθενή αδελφό του αποδυναμώνοντας την πίστη του αδελφού του στην ασθένεια την οποία ο ίδιος δεν μοιράζεται. 5Η δύναμη ενός νου μπορεί να λάμψει πάνω σ᾽ έναν άλλο, επειδή όλες οι λυχνίες του Θεού άναψαν από τον ίδιο σπινθήρα. 6Βρίσκεται παντού και είναι αιώνια.
8.Σε πολλούς έχει παραμείνει μόνο ο σπινθήρας επειδή οι Μέγιστες Ακτίνες έχουν συσκοτιστεί. 2Όμως ο Θεός έχει διατηρήσει ζωντανή τη σπίθα για να μην μπορούν να ξεχα­στούν εντελώς οι Ακτίνες. 3Μόνο βλέποντας την μικρή σπίθα θα μάθετε για το μεγαλύτερο φως, επειδή οι Ακτίνες είναι αθέατες αλλά παρούσες. 4Αντιλαμβανόμενοι την σπίθα θα θεραπεύετε αλλά γνωρίζοντας το φως θα δημιουργείτε. 5Όμως κατά την επιστροφή, το μικρό φως πρέπει αρχικά να αναγνωριστεί, διότι ο διαχωρισμός ήταν μια κάθοδος από το μεγαλείο στη μικρότητα. 6Η σπίθα είναι πάντα το ίδιο αγνή όσο το Μέγα Φως, επειδή είναι η εναπομείνασα έκκληση της δημιουργίας. 7Δώστε όλη σας την πίστη σε αυτήν και ο Ίδιος ο Θεός θα σας αποκριθεί.

Share