Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Σας ελέχθη να φέρετε το σκοτάδι στο φως και την ενοχή στην αγιότητα. 2Όπως επί­σης και ότι το λάθος πρέπει να διορθωθεί στην πηγή του.3Επομένως είναι αυτό το μικρό κομμάτι του εαυτού σας, η μικρή σκέψη που φαίνεται ξεκομμένη και χωριστή, την οποία χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα. 4Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στη φροντίδα του Θεού και δεν χρειάζονται οδηγό. 5Εντούτοις αυτή η άγρια σκέψη της αυταπάτης χρειάζεται βοήθεια επειδή μέσα στις ψευδαισθήσεις την θεωρείτε ότι είναι ο Υιός του Θεού, πλήρης και αυτο­δύναμη, μοναδική κυρίαρχος του βασιλείου που διαχώρισε, έτσι ώστε να αυτοκυβερνάται τυραννικά από την υποταγή στην παραφροσύνη και τη δουλεία. 6 Αυτό είναι το μικρό κομ­μάτι που νομίζετε ότι το έχετε κλέψει από τον Ουρανό. 7Δώστε το πίσω στον ουρανό. 8Ό Ουρανός δεν το έχει χάσει, είναι ορατό γι᾽αυτόν, εσείς όμως πάψατε να βλέπετε τον Ουρανό. 9Αφήστε το Άγιο Πνεύμα να το απομακρύνει από το βασίλειο της παρακμής μέσα στο οποίο εσείς το φτιάξατε αρχικά περικυκλωμένο από το σκοτάδι με φύλακα την επίθε­ση και με το μίσος να το υποδαυλίζει. °Μέσα στο φρούριο του ένα μικρό κομμάτι του Υιού του Θεού εξακολουθεί να βρίσκεται ολοκληρωμένο και άγιο, γαλήνιο και χωρίς να γνωρί­ζει τίποτα γι᾽αυτό που νομίζετε πως το περιβάλλει.
2.Μη διαχωρίζεστε, διότι ο Ένας που πραγματικά το περιβάλλει, σας έχει φέρει την ενό­τητα ως αντάλλαγμα της μικρής σας προσφοράς όταν επιτρέψατε στο αιώνιο φως να φωτί­σει το σκοτάδι. 2Πώς γίνεται αυτό; 3Είναι πολύ απλό αν βασιστεί κανείς σε ό,τι πραγματικά είναι το μικρό αυτό βασίλειο. 4Η άγονη άμμος, το σκοτάδι και η έλλειψη ζωής είναι κάτι που μπορεί κανείς να δει μόνο μέσα από τα μάτια του σώματος. 5Η ψυχρή του όραση διαστρε­βλώνεται και τα μηνύματα που μεταφέρει σ᾽εσάς που το φτιάξατε, για να περιορίζει την επί­γνωση σας, είναι μικρά και περιορισμένα και τόσο διασπασμένα που δεν βγάζουν κανένα νόημα.
3.Από τον κόσμο των σωμάτων, που φτιάχτηκε από την παραφροσύνη, παράλογα μηνύ­ματα φαίνεται να επιστρέφουν πίσω στον νου που τον δημιούργησε. 2Και αυτά τα μηνύμα­τα αποτελούν μαρτυρία γι᾽αυτόν τον κόσμο, εμφανίζοντας τον ως αληθινό. 3Διότι εσείς στείλατε αυτούς τους φορείς μηνυμάτων που επιστρέφουν πίσω σ᾽εσάς. 4Ό,τι σας φέρνουν είναι εξωτερικό. 5Δεν υπάρχουν μηνύματα που μιλούν γι᾽αυτό που βρίσκεται από κάτω, επειδή το σώμα δεν θα μπορούσε να μιλήσει γι᾽αυτό. 6Τα μάτια του σώματος δεν το αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του έχουν άγνοια σχετικά με αυτό, “η γλώσσα του δεν μπο­ρεί να μεταφέρει τα μηνύματα του. 7Όμως ο θεός μπορεί να σας φέρει εκεί, αν είσαστε πρόθυμοι ν᾽ακολουθήσετε το Άγιο Πνεύμα διαμέσου του πλασματικού τρόμου, δείχνοντας Του εμπιστοσύνη διότι δεν θα σας εγκαταλείψει. 8Ό σκοπός Του, αντίθετα με τον δικό σας, δεν είναι να σας τρομάξει. 9Μπαίνετε σε πειρασμό να Το εγκαταλείψετε σε κάθε εξωτερι­κή υποψία φόβου, αλλά Εκείνο μπορεί να σας οδηγήσει με ασφάλεια μέσα και πέρα από τον φόβο.
4.Ο κύκλος του φόβου βρίσκεται ακριβώς κάτω από το επίπεδο που το σώμα βλέπει και φαίνεται να είναι το κατ εξοχήν θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται ο κόσμος. 2Εδώ βρί­σκονται όλες οι ψευδαισθήσεις, όλες οι διαστρεβλωμένες σκέψεις, όλες οι παρανοϊκές επι­θέσεις, η οργή, η εκδίκηση και η προδοσία που φτιάχτηκαν για να μένει η ενοχή στη θέση της, έτσι που ο κόσμος να αναδύεται απ αυτήν και να την κρατά κρυμμένη. 3Η σκιά της ανα­δύεται στην επιφάνεια τόσο όσο να κρατά τις πιο εξώτερες εκδηλώσεις της στο σκοτάδι και να φέρνει την απελπισία και τη μοναξιά στον κόσμο στερώντας του τη χαρά. 4Όμως η ένταση της ενοχής παραμένει καλά καλυμμένη και χώρια από αυτό που φτιάχτηκε ώστε να την κρατά κρυφή. 5Το σώμα δεν μπορεί να το δει αυτό, διότι το σώμα προέκυψε απ αυτό για να το προστατέψει και ο κύκλος του φόβου εξαρτάται από το να παραμένει κρυφός από το σώμα. 6Τα μάτια του σώματος ποτέ δεν θα τον κοιτάξουν. 7Όμως θα δουν τι υποδηλώ­νει.
5.Το σώμα θα παραμείνει ο αγγελιαφόρος της ενοχής και θα δράσει σύμφωνα με τις υπο­δείξεις της για όσο πιστεύετε πως η ενοχή είναι αληθινή. 2Διότι η πραγματικότητα της ενο­χής είναι η ψευδαίσθηση που φαίνεται να την κάνει βαριά, απροσπέλαστη και ένα πραγμα­τικό θεμέλιο για το σύστημα σκέψης του εγώ. 3Η ισχνότητα και η διαφάνεια του δεν είναι φανερές προτού δείτε το φως πίσω του. 4Και τότε βλέπετε ότι είναι ένας εύθραυστος πέπλος μπροστά στο φως.
6.Αυτό το τείχος που φαίνεται ισχυρό, αυτό το τεχνητό πάτωμα που μοιάζει με βράχο είναι όπως μια σειρά από σκοτεινά σύννεφα που φαίνονται σαν συμπαγής τοίχος που κρύ­βει τον ήλιο. 2Μοιάζει αδιαπέραστος, όμως αυτό δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση. 3Σιγά σιγά διακρίνονται οι βουνοκορφές που υψώνονται από πάνω του και δεν έχει καμιά απο­λύτως δύναμη για να εμποδίσει οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να σκαρφαλώσει πάνω απ αυτόν και να δει τον ήλιο. 4Πιο αδύναμος κι από κλωστή δεν μπορεί να εμποδίσει ούτε ένα κουμπί να πέσει. 5Δεν μπορεί να συγκρατήσει ούτε το πούπουλο ενός πουλιού. 6Τίποτε δεν μπορεί ν αναπαυτεί πάνω του επειδή είναι μια ψευδαίσθηση που μοιάζει με στήριγμα. 7Αν προσπαθήσετε να το αγγίξετε εξαφανίζεται· αν επιχειρήσετε να το πιάσετε γερά μέσα στα χέρια σας ανακαλύπτετε πως δεν κρατάτε τίποτα.
7.Όμως μέσα σ αυτά τα παρατεταγμένα σύννεφα είναι εύκολο να δει κανείς έναν ολό­κληρο ψευδαισθητικό κόσμο να εμφανίζεται. 2Μια στιβαρή οροσειρά, μια λίμνη, μια πόλη, όλα εμφανίζονται μέσα στη φαντασία σας και από τα σύννεφα οι αγγελιαφόροι των μηνυ­μάτων της αντίληψης σας επιστρέφουν σ εσάς διαβεβαιώνοντας σας πως όλα αυτά υπάρ­χουν. 3Φιγούρες ανθρώπων και αντικειμένων εμφανίζονται να κινούνται, πράξεις φαίνονται να συμβαίνουν αληθινά, και μορφές εμφανίζονται και εναλλάσσονται από όμορφες σε απο­κρουστικές. 4Και αυτό συνεχίζεται για όσο εσείς παίζετε αυτό το παιδικό παιχνίδι της φαντασίας που φαίνεται σαν πραγματικότητα. 5Όμως όσο κι αν παίζετε αυτό το παιχνίδι και όσο φαντασία κι αν χρησιμοποιείτε δεν το συγχέετε με τον κόσμο που βρίσκεται αποκάτω ούτε επιζητάτε να το κάνετε αληθινό.
8.Έτσι τα σκοτεινά σύννεφα της ενοχής δεν θα έπρεπε να το κάνουν περισσότερο αδια­πέραστο ή να του προσδίδουν κάποια ουσία. 2Δεν θα πληγωθείτε ενώ ταξιδεύετε ανάμεσα τους. 3Αφήστε τον Οδηγό σας να σας διδάξει δείχνοντας σας την ανούσια φύση τους καθώς τα προσπερνάτε υπό την καθοδήγηση Του ενώ σας δείχνει ότι από κάτω τους βρί­σκεται ένας κόσμος από φως που κανένα σύννεφο δεν τον σκιάζει. 4Τα σύννεφα βρίσκο­νται πέρα απ αυτόν και δεν σκιάζουν το φως του.
9.Αυτός ο κόσμος του φωτός, αυτός ο κύκλος της φωτεινότητας είναι ο πραγματικός κόσμος όπου η ενοχή συναντά τη συγχώρεση. 2Εδώ βλέπετε τον κόσμο με μία καινούργια όψη, χωρίς να τον σκιάζει η ενοχή. 3Εδώ βρίσκετε τη συγχώρεση διότι εδώ τους έχετε συγ­χωρέσει όλους. 4Έδώ βρίσκεται η καινούρια αντίληψη, όπου όλα είναι φωτεινά και λάμπουν από αθωότητα, εξαγνισμένα μέσα στα ύδατα της συγχώρεσης και καθαρά χωρίς ίχνος κακού. 5Έδώ δεν υπάρχει επίθεση ενάντια στον Υιό του θεού και σεις είστε ευπρόσδεκτοι. 6Έδώ βρίσκεται η αθωότητα σας, που περιμένει να σας ντύσει και να σας προστατέψει και να σας ετοιμάσει για το τελευταίο βήμα της διαδρομής προς τα μέσα. 7Έδώ εγκαταλείπετε τα βαριά ενδύματα της ενοχής και ενδύεστε την αγνότητα και την αγάπη.
10.Όμως ακόμα και η συγχώρεση δεν είναι το τέλος. 2Η συγχώρεση κάνει τα πάντα να είναι θαυμάσια αλλά δεν δημιουργεί. 3Είναι η πηγή της θεραπείας κι ενώ Είναι ο αγγελια­φόρος της αγάπης, δεν είναι η Πηγή της. 4Έδώ οδηγήστε έτσι ώστε ο Ίδιος ο Θεός να κάνει ανεμπόδιστα το τελευταίο βήμα, επειδή εδώ τίποτα δεν παρεμβάλλεται στην αγάπη που είναι ελεύθερη να είναι ο εαυτός της. 5Αυτό το βήμα είναι ένα βήμα πέρα από αυτό τον άγιο τόπο της συγχώρεσης, ένα βήμα ακόμα πιο εσωτερικό αλλά ένα βήμα που εσείς δεν μπο­ρείτε να κάνετε και που σας μεταφέρει σε κάτι ολότελα διαφορετικό. 6Έδώ βρίσκεται η Πηγή του Φωτός- εδώ τίποτε δεν γίνεται αντιληπτό, ούτε υπόκειται σε αλλαγή, μετασχη­ματισμό ή συγχώρεση. 7Έδώ απλά υπάρχει η γνώση.
11.Αυτά εδώ τα μαθήματα θα σας οδηγήσουν στη γνώση, αλλά η ίδια η γνώση βρίσκεται πέρα από τον σκοπό αυτών των μαθημάτων. 2Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να μιλή­σουμε γι αυτό που βρίσκεται πέρα απ όσα τα λόγια μπορούν να εκφράσουν. 3Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι όποιος καταφέρει να προσεγγίσει τον πραγματικό κόσμο, πέρα από τον οποίο η μάθηση δεν μπορεί να πάει, θα προχωρήσει ο ίδιος πέρα απ αυτή αλλά μ ένα τρόπο διαφορετικό. 4Όπου τελειώνει η μάθηση αρχίζει ο θεός, επειδή η μάθηση τελειώνει μπρο­στά σ Εκείνον που είναι πλήρης, ήδη στο σημείο της αρχής Του, αλλά και δίχως τέλος. 5Δεν μπορούμε να κατοικούμε όπου δεν μπορούμε να φτάσουμε. 6Υπάρχουν λοιπόν πολλά να μάθει κανείς. 7Πρέπει να καταφέρετε να είστε έτοιμοι για τη γνώση.
12.Η Αγάπη δεν είναι κάτι που μαθαίνεται. 2Το νόημα της βρίσκεται μέσα της. 3Και η μάθη­ση τελειώνει όταν έχετε πλέον αναγνωρίσει όλα όσα η αγάπη δεν είναι. 4Αυτή είναι η παρέμβαση- αυτό είναι που χρειάζεται να διορθωθεί. 5Ή Αγάπη δεν μαθαίνεται επειδή δεν υπήρξε ποτέ χρόνος που να μην τη γνωρίζατε. 6Ή μάθηση είναι άχρηστη μπροστά στην Παρουσία του Δημιουργού σας. 7Εκείνος σας αναγνωρίζει και εσείς Τον αναγνωρίζετε κι αυτή η αναγνώριση υπερβαίνει τόσο πολύ κάθε μάθηση ώστε όλα όσα μάθατε δεν έχουν νόημα και αντικαθίστανται για πάντα από τη γνώση της αγάπης που είναι το μοναδικό της νόημα.
13.Η σχέση σας με τους αδελφούς σας έπαψε να υπάρχει στον κόσμο των σκιών και ο ανίερος σκοπός της έχει περάσει με ασφάλεια μέσα απ τους φραγμούς της ενοχής, έχει ξεπλυθεί με τη συγχώρεση και τώρα λάμποντας βρίσκεται βαθιά ριζωμένη μέσα στον κόσμο του φωτός. 2Από κει σας καλεί να ακολουθήσετε την πορεία που πήρε, ανυψούμενη ψηλά πάνω από το σκοτάδι φτάνοντας απαλά μπροστά στις πύλες του Παραδείσου. 3Η άγια στιγ­μή στην οποία εσείς και οι αδελφοί σας ενωθήκατε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αγγελια­φόρος της αγάπης που στέλνετε πέρα από τη συγχώρεση για να σας υπενθυμίσει όλα όσα βρίσκονται πέραν αυτής. 4Όμως θα τα θυμηθείτε μέσω της συγχώρεσης.
14.Και όταν η μνήμη του Θεού θα έχει έρθει σ᾽εσάς, μέσα στον άγιο τόπο της συγχώρε­σης, δεν θα θυμάστε τίποτε άλλο και η μνήμη θα σας είναι το ίδιο περιττή όπως και η μάθη­ση διότι ο μόνος σκοπός σας είναι η δημιουργία. 2Όμως δεν μπορείτε να τον γνωρίζετε προτού κάθε αντίληψη σας εξαγνιστεί και τελικά χαθεί. 3Η συγχώρεση αφαιρεί μόνο το ψέμα σηκώνοντας τις σκιές από τον κόσμο και μεταφέροντας τον με ασφάλεια και σιγου­ριά στον φωτεινό κόσμο της καινούριας και καθαρής αντίληψης. 4Εκεί βρίσκεται ο σκοπός σας τώρα. 5Κι εκεί σας περιμένει η ειρήνη.

Share