Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Είπα πριν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η Απάντηση. 2Αυτό είναι η Απάντηση για όλα, επει­δή γνωρίζει ποια είναι η απάντηση για τα πάντα. 3Το εγώ δεν γνωρίζει ποια είναι μια πραγ­ματική ερώτηση παρ᾽ όλο που κάνει αμέτρητες. 4Εσείς μπορείτε να το μάθετε, όταν μάθε­τε να αμφισβητείτε την αξία του εγώ και έτσι αναπτύσσετε την ικανότητα να αξιολογείτε σωστά τις ερωτήσεις του. 5Όταν το εγώ σας βάζει στον πειρασμό μέσω της αρρώστιας, μην ζητάτε από το Άγιο Πνεύμα να γιατρέψει το σώμα, διότι αυτό θα σήμαινε ότι αποδέχεστε την πεποίθηση του εγώ ότι το σώμα είναι ο κατάλληλος στόχος στον οποίο η θεραπεία θα πρέπει να στοχεύει. 6Θα ήταν προτιμότερο να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας διδά­ξει την σωστή αντίληψη για το σώμα, διότι οι αντιλήψεις από μόνες τους είναι ευάλωτες στη διαστρέβλωση. 7Μόνο οι αντιλήψεις είναι ασθενείς, επειδή μόνο μια αντίληψη μπορεί να είναι εσφαλμένη.
2Η λανθασμένη αντίληψη είναι η ευχή τα πράγματα να είναι όπως δεν είναι. 2Η πραγματικότητα για το καθετί είναι εντελώς αβλαβλής, επειδή η ολοκληρωτική απουσία βλάβης είναι η προυπόθεση της  πραγματικότητάς του. 3Είναι επίσης η προϋπόθεση της δικής σας επίγνωσης της πραγματικότητάς τους. 4Όμως δεν χρειάζεται εσείς να ψάχνετε γι᾽αυτήν. 5Θα σας βρει η ίδια όταν ανταποκριθείτε στις προϋποθέσεις της. 6Οι προϋποθέσεις της είναι μέρος αυτού που είναι. 7Και μόνο αυτό εξαρτάται από εσάς. 8Τα υπόλοιπα θα γίνουν από μόνα τους. 9Χρειάζεται να κάνετε τόσα λίγα επειδή το δικό σας μικρό μέρος είναι τόσο ισχυρό που θα σας φέρει το όλον. 10Δεχτείτε τότε το δικό σας μικρό μέρος και αφήστε το όλον να γίνει δικό σας.
3. Η ολότητα θεραπεύει επειδή προέρχεται από τον νου. 2Ολες οι μορφές ασθένειας ακόμα κι ο θάνατος είναι σωματικές εκφράσεις του φόβου της αφύπνισης. 3Κι αυτός είναι ένας αξιολύπητος τρόπος προσπάθειας να μην δείτε, καθιστώντας ανεπαρκή τα μέσα που θα οδηγούσαν σε αυτό. 4Το «Αναπαύσου εν ειρήνη», είναι μια ευλογία για τους ζωντανούς κι όχι για τους νεκρούς, επειδή η ανάπαυση προέρχεται από την αφύπνιση όχι από τον ύπνο. 5Ό ύπνος σας κάνει να αποσύρεστε, ενώ το ξύπνημα ενώνει. 6Τα όνειρα είναι ψευδαισθή­σεις ενότητας επειδή αντανακλούν τις διαστρεβλωμένες ιδέες του εγώ σχετικά με το τι είναι ένωση. 7Όμως και το Αγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί τον ύπνο και μπορεί να χρησιμοποιή­σει τα όνειρα για χάρη της αφύπνισης, αν Του το επιτρέψετε.
4. Πώς ξυπνάτε είναι ένα σημάδι για το πώς χρησιμοποιήσατε τον ύπνο. 2Σε ποιον τον δώσατε; 3Ποιος δάσκαλος ανέλαβε τον ύπνο σας; 4Όταν ξυπνάτε και νιώθετε κακοδιάθετοι δεν τον δώσατε στο Άγιο Πνεύμα. 5Μόνο όταν ξυπνάτε με χαρά, έχετε χρησιμοποιήσει τον ύπνο σύμφωνα με τον σκοπό Του. 6Μπορείτε επίσης και να ναρκώνεστε από τον ύπνο αν κάνετε κακή χρήση του σε όφελος της ασθένειας. 7Ό ύπνος είναι μια μορφή θανάτου όπως και ο θάνατος μια μορφή έλλειψης συνείδησης. 8Ή πλήρης έλλειψη συνείδησης είναι αδύ­νατη. 9Μπορείτε να αναπαύεστε εν ειρήνη μόνο όταν είστε ξύπνιοι.
5. Θεραπεία είναι η απελευθέρωση από τον φόβο της αφύπνισης και το υποκατάστατο της απόφασης για αφύπνιση. 2Η απόφαση να αφυπνιστείτε είναι η αντανάκλαση της θέλησης ν᾽αγαπάτε, αφού όλη η θερα­πεία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του φόβου από την αγάπη. 3Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους βαθμούς του λάθους, επειδή αν δίδασκε ότι μια μορφή ασθένειας είναι πιο σοβαρή από μια άλλη, θα δίδασκε ότι ένα λάθος μπορεί να είναι πιο αληθινό από ένα άλλο. 4Η λειτουργία του είναι να κάνει την διάκριση ανάμεσα στο ψεύτικο και το αληθινό, αντικαθιστώντας το ψέμα με αλήθεια.
6. Το εγώ, που πάντοτε θέλει να εξασθενεί τον νου, προσπαθεί να τον διαχωρίσει από το σώμα επιδιώκοντας έτσι να τον καταστρέψει. 2Κι όμως το εγώ πιστεύει ότι του προσφέρει προστασία. 3Αυτό συμβαίνει επειδή το εγώ πιστεύει ότι ο νους είναι επικίνδυνος και το να καταστήσει το σώμα χωρίς νου σημαίνει να το θεραπεύσει.4Αυτό όμως είναι αδύνατο να συμβεί, επειδή δεν μπορεί να εκμηδενιστεί κάτι που ο Θεός δημιούργησε. 5Το εγώ απεχθά­νεται την αδυναμία παρ΄ όλο που καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να την επιφέρει. 6Το εγώ θέλει μόνο ό,τι μισεί. 7Κι αυτό είναι για το εγώ απόλυτα λογικό. 8Το εγώ θέλει επίθεση, επειδή πιστεύει στην δύνα­μη της επίθεσης.
7. Η Βίβλος σας προτρέπει να γίνετε τέλειοι, να θεραπεύσετε κάθε λάθος, να μη θεωρεί­τε το σώμα σαν κάτι διαχωρισμένο και να επιτυγχάνετε το καθετί στο όνομα μου. 2Και αυτό δεν ανήκει σε μένα μόνον, είναι κάτι που όλοι μας μοιραζόμαστε. 3Το Όνομα του Υιού του Θεού είναι ένα και καλείστε να κάνετε πράξεις αγάπης, επειδή μοιραζόμαστε αυτή την Ενότητα. 4Όι νόες μας είναι ολοκληρωμένοι, επειδή είναι ένα. 5Αν είστε άρρωστοι τότε απο­μακρύνεστε από μένα. 6Όμως δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε μόνο από εμένα. απομακρύνεστε από τον εαυτό σας και από μένα.
8. Εχετε σίγουρα αρχίσει να συνειδητοποιείτε ότι αυτά τα μαθήματα έχουν μεγάλη πρα­κτική αξία και εννοούν ακριβώς αυτό που λένε. 2Δεν σας ζητώ να κάνετε πράγματα που δεν μπορείτε και είναι αδύνατον να κάνω πράγματα που δεν μπορείτε κι εσείς. 3Έχοντας αυτό ως προϋπόθεση και μάλιστα λαμβάνοντας το υπ᾽όψιν στην κυριολεξία του, τίποτα δεν μπο­ρεί να σας αποτρέψει από το να κάνετε ακριβώς ό,τι ζητώ, ενώ τα πάντα σας υποστηρίζουν για να το κάνετε. 4Δεν σας θέτω κανένα περιορισμό αλλά ούτε και ο Θεός. 5Όταν περιορί­ζετε τον εαυτό σας, τότε δεν είμαστε ένας νους και αυτό είναι ασθένεια. 6Όμως η ασθένεια δεν είναι του σώματος αλλά του νου. 7Κάθε είδος ασθένειας είναι σημάδι ότι ο νους είναι διαχωρισμένος και δεν αποδέχεται έναν ενοποιη­μένο σκοπό.
9. Η ενοποίηση του σκοπού, λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος θεραπείας που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα. 2Σε αυτό και μόνο το επίπεδο η θεραπεία έχει νόημα. 3Ο επαναπροσδιορισμός του νοήματος σε ένα χαοτικό σύστημα σκέψης, είναι ο τρόπος θεραπείας του. 4Το καθήκον σας είναι μόνο να ανταποκριθείτε στις προϋποθέσεις αυτού του νοήματος, αφού αυτό από μόνο του προέρχεται από τον Θεό. 5Όμως, η επιστροφή στο νόημα είναι ουσιώδης και για τον Θεό, αφου το δικό σας νόημα είναι μέρος του Δικού Του. 6Η θεραπεία σας λοιπόν είναι μέρος της υγείας Του, αφού είναι μέρος της Ολότητας Του. 7Δεν μπορεί να την χάσει αλλά εσείς δεν μπορείτε να το γνωρίζετε. 8Αυτό όμως εξακολουθεί να είναι το Θέλημα Του για εσάς και το Θέλη­μα Του ισχύει για πάντα και στα πάντα.

Share