Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Η ενοχή παραμένει το μόνο πράγμα που αποκρύπτει τον Πατέρα, διότι η ενοχή είναι επίθεση κατά του Υιού Του. 2Οι ένοχοι πάντα καταδικάζουν κι έχοντας καταδικάσει θα εξα­κολουθήσουν να καταδικάζουν, ενώνοντας το μέλλον με το παρελθόν καθώς αυτός είναι ο νόμος του εγώ. 3Η πίστη σε αυτόν τον νόμο δεν επιτρέπει την είσοδο του φωτός, διότι απαι­τεί πίστη προς το σκοτάδι κι απαγορεύει την αφύπνιση. 4Οι νόμοι του εγώ είναι αυστηροί και οι παραβάτες τιμωρούνται σκληρά. 5Γι αυτό μη δείχνετε υπακοή στους νόμους του, διότι είναι νόμοι τιμωρίας. 6Κι εκείνοι που τους ακολουθούν πιστεύουν ότι είναι ένοχοι κι έτσι πρέπει να καταδικάζουν. 7Ανάμεσα στο μέλλον και στο παρελθόν πρέπει να παρεμβαί­νουν οι νόμοι του Θεού, εάν επιθυμείτε να ελευθερωθείτε. 8Η Επανόρθωση στέ­κεται ανάμεσα τους σαν μια λυχνία που ακτινοβολεί τόσο λαμπρά που η αλυσίδα του σκό­τους στην οποία δεσμευτήκατε θα εξαφανιστεί.
2.Η απελευθέρωση από την ενοχή είναι ο ολοκληρωτικός αφανισμός του εγώ. 2“Μην φοβίζετε κανέναν” διότι η ενοχή του είναι δική σας κι υπακούοντας στις σκληρές εντολές του εγώ φέρνετε την καταδίκη του στον εαυτό σας και δεν θα διαφύγετε την τιμωρία που αυτό προσφέρει σ᾽ εκείνους που το υπακούουν.3 Το εγώ ανταμείβει την πίστη προς αυτό με πόνο, διότι η πίστη σ αυτό είναι πόνος. 4Και η πίστη μπορεί ν᾽ ανταμειφθεί μόνο κατά τους όρους που υπαγορεύει η πεποίθηση με την οποία σχηματίστηκε αυτή η πίστη. 5Η πίστη φτιάχνει την ισχύ της πεποίθησης κι ανάλογα πού επενδύεται καθορίζεται και η ανταμοιβή της. 6Διότι η πίστη δίνεται πάντα προς κάτι που θεωρείται πολύτιμο κι αυτό που θεωρείτε εσείς πολύτιμο, αυτό και σας επιστρέφεται.
3.Ο κόσμος μπορεί να σας δώσει μόνο ό,τι του δώσατε, διότι με το να μην είναι τίποτε άλλο παρά δική σας προβολή, δεν έχει κανένα νόημα εκτός από εκείνο το οποίο εσείς θεω­ρήσατε ότι βρήκατε σ αυτόν και στο οποίο πιστέψατε. 2Παραμείνετε πιστοί στο σκοτάδι και δεν θα βλέπετε, διότι η πίστη σας θα ανταμειφθεί όπως τη δώσατε. 3Θα αποδεχθείτε έτσι τον «θησαυρό» σας και στηρίζοντας την πίστη σας στο παρελθόν, το μέλλον θα είναι σαν το παρελθόν. 4Ο,τιδήποτε αγαπάτε πολύ νομίζετε ότι είναι δικό σας. 5Η δύναμη της δικής σας εκτίμησης θα το κάνει τέτοιο.
4.Ο Η Επανόρθωση φέρνει μια επανεκτίμηση όλων όσων λατρεύετε, διότι είναι το μέσον δια του οποίου το Άγιο Πνεύμα μπορεί να διαχωρίσει το ψευδές από το αληθινό, τα οποία έχετε δεχθεί στον νου σας χωρίς διάκριση. 2Συνεπώς, δεν μπορείτε να υπολογί­σετε την αξία του ενός χωρίς το άλλο και η ενοχή έχει γίνει για σας τόσο αληθινή όσο και η αθωότητα. 3Δεν πιστεύετε ότι ο Υιός του Θεού είναι αθώος, διότι βλέπετε το παρελθόν και δεν τον βλέπετε. 4Όταν καταδικάζετε έναν αδελφό, λέτε, «Εγώ ο οποίος ήμουν ένοχος επιλέγω να παραμείνω έτσι». 5Έχετε αρνηθεί την ελευθερία του και κάνοντας το αυτό έχετε αρνηθεί την μαρτυρία για την δική σας ελευθερία. 6Θα μπορούσατε εξίσου εύκολα να τον είχατε απελευθερώσει από το παρελθόν και να είχατε σηκώσει από τον νου του το σύννεφο της ενοχής που τον δένει σε αυτήν. 7Και η δική του ελευθέρια θα είχε γίνει και δική σας.
5.Μην θέτετε την ενοχή του πάνω του, διότι η ενοχή του στηρίζεται στη μυστική του σκέψη ότι ήδη το έχει κάνει αυτό σ᾽εσάς. 2Θα τον διδάσκατε λοιπόν, ότι έχει δίκιο στην αυταπάτη του; 3Η ιδέα ότι ο αναμάρτητος Υιός του Θεού μπορεί να προσβάλλει και να ενο­χοποιήσει τον εαυτό του είναι παράλογη. 4Με οποιαδήποτε μορφή και για τον οποιοδήπο­τε, μην το πιστεύετε αυτό. 5Διότι η αμαρτία και η καταδίκη είναι το ίδιο και η πίστη στο ένα σημαίνει πίστη και στο άλλο, καλώντας για τιμωρία αντί για αγάπη. 6Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραφροσύνη και το να ζητάτε την τιμωρία για τον εαυτό σας πρέπει να είναι παράλογο.
6.Μη βλέπετε λοιπόν κανέναν ως ένοχο, και έτσι θα επικυρώσετε την αλήθεια της αθω­ότητας στον εαυτό σας. 2Σε κάθε καταδίκη που προσφέρετε στον Υιό του Θεού βρίσκεται η απόλυτη βεβαιότητα της δικής σας ενοχής. 3Εάν Θα θέλατε το Άγιο Πνεύμα να σας ελευ­θερώσει από αυτήν, δεχθείτε την προσφορά Του της Επανόρθωσης για όλους τους αδελφούς σας. 4Διότι έτσι μαθαίνετε ότι ισχύει και για σας. 5Να θυμάστε πάντα ότι είναι αδύ­νατον να καταδικάσετε μόνο μερικώς τον Υιό του Θεού. 6Εκείνοι τους οποίους βλέπετε ως ενόχους γίνονται οι μάρτυρες της ενοχής μέσα σας και θα τη δείτε μέσα σας, διότι είναι εκεί μέχρι που να εξαλειφθεί πλήρως. 7Η ενοχή βρίσκεται πάντα μέσα στον νου σας, ο οποί­ος έχει καταδικάσει τον εαυτό του. 8Μην την προβάλλετε, διότι καθώς το κάνετε, δεν μπορεί να εξουδετερωθεί για εσάς. 9Για κάθε έναν που απελευθερώνετε από την ενοχή η χαρά στους Ουρανούς είναι μεγάλη και αγάλλονται οι μάρτυρες της πατρότητας σας.
7.Η ενοχή σας τυφλώνει, διότι ενώ βλέπετε μια κηλίδα ενοχής μέσα σας, δεν βλέπετε το φως. 2Και προβάλλοντας την ο κόσμος φαίνεται σκοτεινός, και σαβανωμένος μέσα στην ενοχή σας. 3Ρίχνετε έναν σκοτεινό πέπλο πάνω του και δεν μπορείτε να τον δείτε διότι δεν μπορείτε να κοιτάξετε εντός. 4Φοβάστε αυτό που θα αντικρίζατε εκεί αλλά δεν είναι εκεί. 5Το πράγμα που φοβάστε έχει φύγει. 6Εάν κοιτούσατε εντός θα βλέπατε μονάχα τήν Επανόρθωση ν᾽ ακτινοβολεί με ηρεμία και ειρήνη πάνω στον βωμό του Πατέρα σας.
8. Μην φοβάστε να κοιτάξετε εντός. 2Το εγώ σας λέει ότι όλα είναι μαύρα από ενοχή εντός σας και σας διατάζει να μην κοιτάξετε. 3Αντί γι᾽ αυτό, σας διατάσσει να κοιτάξετε τους αδελφούς σας και να δείτε την ενοχή σε αυτούς. 4Αλλά, αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς να παραμείνετε τυφλοί. 5Διότι εκείνοι που βλέπουν τους αδελφούς τους μέσα στο σκοτάδι της ενοχής με το οποίο τους σαβανώνουν, φοβούνται υπερβολικά να κοιτάξουν το φως εντός. 6Μέσα σας δεν βρίσκεται ό,τι πιστεύετε ότι υπάρχει εκεί και στο οποίο εναποθέτετε την πίστη σας. 7Μέσα σας βρίσκεται το ιερό σημάδι της τέλειας πίστης που ο Πατέρας σας έχει σ᾽εσάς. 8Δεν υπολογίζει την αξία σας σύμφωνα με ό,τι κάνετε. 9Γνωρίζει τον Εαυτό Του και γνωρίζει την αλήθεια μέσα σας. 10Ξέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά, διότι Αυτός δεν γνωρίζει διαφορές. 11Μπορείτε εσείς να δείτε ενοχή εκεί όπου ο Θεός γνωρίζει ότι υπάρχει τέλεια αθωότητα; 12Μπορείτε ν᾽ αρνηθείτε τη γνώση Του αλλά δεν μπορείτε να την αλλά­ξετε. 13Κοιτάξτε λοιπόν, το φως που Αυτός έθεσε εντός σας και μάθετε ότι αυτό που φοβό­σαστε ότι υπήρχε εκεί έχει αντικατασταθεί από την αγάπη.

Share