Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Η όραση βασίζεται στη σημερινή ιδέα. 2Το φως είναι μέσα σε αυτήν, διότι συμφιλιώνει όλα αυτά που φαίνονται να είναι αντίθετα. 3Και τι είναι το φως, παρά η γεννημένη από την ειρήνη μετατροπή όλων των συγκρού­σεων σου και λανθασμένων σου σκέψεων σε μια ιδέα που είναι ολοκληρωτικά αληθινή; 4Ακόμα κι αυτή θα εξαφα­νιστεί, επειδή η Σκέψη που βρίσκεται από πίσω της θα εμφανιστεί για να πάρει τη θέση της. 5Και τώρα είσαι εν ειρήνη για πάντα, διότι το όνειρο έχει πια τελειώσει.
2. Το αληθινό φως, που κάνει την αληθινή όραση δυνατή, δεν είναι το φως που βλέπουν τα μάτια του σώματος. 2Είναι μια ψυχολογική κατάσταση που είναι τόσο ενοποιημένη, που το σκοτάδι δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό καθόλου. 3Κι έτσι, ό,τι είναι ίδιο βλέπεται σαν ένα, ενώ ό,τι δεν είναι ίδιο παραμένει απαρατήρητο γιατί δεν υπάρχει.
3. Αυτό είναι το φως που δε δείχνει αντίθετα, και η όραση, έχοντας θεραπευτεί, έχει τη δύναμη να θεραπεύει. 2Αυτό είναι το φως που φέρνει την ειρήνη του νου σου σε άλλους νόες, για να τη μοιραστεί και να χαρεί που αυτοί είναι ένα με σένα και με τους εαυτούς τους. 3Αυτό είναι το φως που θεραπεύει, επειδή επιφέρει ενιαία αντίληψη, βασισμένη σ ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς από το οποίο ένα μόνο νόημα προκύπτει.
4. Εδώ, και το να δίνεις και το να παίρνεις ερμηνεύον­ται σαν διαφορετικές πλευρές μιας ενιαίας Σκέψης, η αλήθεια της οποίας δε βασίζεται στο ποια πλευρά φαίνε­ται να είναι πρώτη, ούτε στο ποια φαίνεται να είναι δεύτερη. 2Εδώ γίνεται κατανοητό ότι και οι δύο συμβαί­νουν μαζί, ώστε η Σκέψη να παραμείνει ολοκληρωμένη. 3Και σε αυτή την κατανόηση βρίσκεται το θεμέλιο στο οποίο όλα τα αντίθετα συμφιλιώνονται, επειδή γίνονται αντιληπτά από το ίδιο σύστημα αναφοράς που ενοποιεί αυτή τη Σκέψη.
5. Μια σκέψη, εντελώς ενοποιημένη, θα επαρκέσει να ενοποιήσει όλη τη σκέψη. 2Αυτό είναι το ίδιο με το να πούμε ότι μια επανόρθωση θα επαρκέσει για όλες τις επανορθώσεις, ή ότι το να συγχωρέσεις ολοκληρωτικά έναν αδερφό είναι αρκετό για να φέρει τη σωτηρία σε όλους τους νόες. 3Διότι αυτές δεν είναι παρά μερικές ειδικές περιπτώσεις ενός νόμου που ισχύει για κάθε είδους μάθησης, αν διευθύνεται από τον Ένα ο Οποίος γνωρίζει την αλήθεια.
6. Το να μάθεις ότι το να δίνεις και το να παίρνεις είναι το ίδιο έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα, επειδή μπορείς να το δοκιμάσεις πολύ εύκολα και να δεις ότι είναι αληθινό
. 2Και όταν αυτή η ειδική περίπτωση θα έχει αποδείξει ότι ισχύει πάντοτε, σε κάθε περίσταση στην οποία δοκιμάζε­ται. τότε η σκέψη πίσω από αυτήν θα μπορεί να γενικευ­τεί σε άλλα είδη αμφιβολιών και διπλής όρασης.3Και από εκεί θα επεκταθεί και τελικά θα φτάσει στη μια Σκέψη που βρίσκεται κάτω από όλα αυτά.
7. Εξασκούμεθα σήμερα με αυτή την ειδική περίπτωση του να δίνεις και να παίρνεις .2Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το απλό μάθημα στα φανερά, επειδή έχει αποτελέ­σματα που δεν μπορούμε να μην αντιληφθούμε. 3Το να δίνεις είναι το ίδιο με το να παίρνεις. 4Σήμερα θα επιχειρήσουμε να προσφέρουμε ειρήνη σε όλους και να δούμε πόσο γρήγορα η ειρήνη θα επιστρέψει σε μας. 5Το φως είναι η γαλήνη, και σε αυτή την ειρήνη μας δίνεται η
όραση κι έτσι μπορούμε να δούμε.
8. Αρχίζουμε λοιπόν τις περιόδους εξάσκησης με τη σημερινή διδασκαλία και λέμε:
2Το να δίνεις και το να παίρνεις είναι ένα στην αλήθεια.
3Θα λάβω ό,τι δίνω τώρα.
4Μετά κλείσε τα μάτια σου και για πέντε λεπτά συλλογίσου τι θα προσφέρεις σε όλους, για να το λάβεις ο ίδιος. 5Θα μπορούσες, παραδείγματος χάριν να πεις:
6Σε όλους προσφέρω ηρεμία.
7Σε όλους προσφέρω ψυχική ειρήνη.
8Σε όλους προσφέρω καλοσύνη.
9.Λέγε το καθένα από αυτά αργά και μετά σταμάτα για λίγο και περίμενε να λάβεις το δώρο που έδωσες. 2Και θα σου δοθεί στο βαθμό στον οποίο το έδωσες. 3Θα διαπι­στώσεις ότι η ανταμοιβή σου είναι τέλεια, διότι αυτό είναι το δώρο που ζήτησες. 4Θα μπορούσε να σε βοηθή­σει επίσης να σκεφτείς κάποιον στον οποίο να δώσεις τα δώρα σου. 5 Αυτός αντιπροσωπεύει τους άλλους και μέσω αυτού δίνεις σε όλους.
10. Το πολύ απλό μάθημα μας για σήμερα θα σου διδάξει πολλά. 2Αποτέλεσμα και αιτία θα είναι πολύ πιο κατανοητά από δω και μπρος και θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα τώρα. 3Θεώρησε τις σημερινές ασκήσεις σαν γοργά βήματα στη μάθηση σου, που γίνονται ακόμα πιο γοργά και πιο σίγουρα κάθε φορά που λες: «Το να δίνεις και το να παίρνεις είναι ένα στην αλήθεια».

Share