Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη:
1 (97) Είμαι πνεύμα.

2Είμαι ο Υιός του Θεού. 3Κανένα σώμα δεν μπορεί να περιέχει το πνεύμα μου. ούτε και να μου επιβάλλει έναν περιορισμό που ο Θεός δεν δημιούργησε.

2. (98) Θα αποδεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.

2Τι μπορεί να είναι η λειτουργία μου παρά το να δεχθώ τον Λόγο του Θεού, ο Οποίος με έχει δημιουργήσει για αυτό που είμαι και θα είμαι για πάντα.

3. Στην αρχή της κάθε ώρας:
2Είμαι πνεύμα.

3Μισή ώρα αργότερα:
4Θα αποδεχτώ τον ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.

Share