Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη:
1. (101) Τέλεια ευτυχία είναι το θέλημα του Θεού για μένα.

2Τέλεια ευτυχία είναι το Θέλημα του Θεού για μένα. 3Και μπορώ να υποφέρω μόνο αν πιστεύω ότι υπάρχει ένα άλλο θέλημα εκτός από το δικό Του.

2. (102) Μοιράζομαι το θέλημα του Θεού για την ευτυχία μου.

2Μοιράζομαι το θέλημα του Πατέρα μου για μένα, τον Υιό Του. 3 Ο, τι μου έχει δώσει Αυτός είναι το καθετί που θέλω. 4Οτι μου έχει δώσει Αυτός είναι το καθετί που υπάρχει.

3. Στην αρχή της κάθε ώρας:

2Τέλεια ευτυχία είναι το θέλημα του Θεού για μένα.

3 Μισή ώρα αργότερα:

4Μοιράζομαι το Θέλημα του Θεού για την ευτυχία μου.

Share