Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

(123) Ευχαριστώ τον Πατέρα μου για τα δώρα Του σε μένα.
(124) Ας θυμηθώ ότι είμαι ένα με το Θεό.

Share