Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. (153) Η ασφάλεια μου έγκειται στο ότι δεν αμύνομαι.
2. (154) Είμαι ένας από τους διακόνους του Θεού.

Share