Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος. Επειδή εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

1.(184) Το Όνομα του Θεού είναι η κληρονομιά μου.

2Το Όνομα του Θεού μου υπενθυμίζει ότι είμαι ο Υιός του, όχι σκλάβος του χρόνου, αδέσμευτος από τους νόμους που κυβερνούν τον κόσμο των άρρωστων ψευδαισθήσεων, ελεύθερος στο Θεό, για πάντα ένα με Αυτόν.

3Δεν είμαι ένα σώμα. 4Είμαι ελεύθερος. 5Επειδή εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

 


 

Share