Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.(185) Θέλω την ειρήνη του Θεού.
2Η ειρήνη του Θεού είναι το μόνο που θέλω. 3Η ειρήνη του Θεού είναι ο μόνος στόχος μου, ο σκοπός όλης της ζωής μου εδώ, αυτό που αναζητώ, ο σκοπός μου και η αποστολή μου και η ζωή μου, ενώ διαμένω εκεί που δεν είναι το σπίτι μου.
4Δεν είμαι ένα σώμα. 5Είμαι ελεύθερος. 6Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

Share