Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

1.(185) Θέλω την ειρήνη του Θεού.

2Η ειρήνη του Θεού είναι το μόνο που θέλω. 3Η ειρήνη του Θεού είναι ο μόνος στόχος μου, ο σκοπός όλης της ζωής μου εδώ, αυτό που αναζητώ, ο σκοπός μου και η αποστολή μου και η ζωή μου, ενώ διαμένω εκεί που δεν είναι το σπίτι μου.

4Δεν είμαι ένα σώμα. 5Είμαι ελεύθερος.
6Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

 


 

Share