Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

1.(189) Αισθάνομαι την Αγάπη του Θεού μέσα μου τώρα.

2Η Αγάπη του Θεού είναι αυτό που με δημιούργησε. 3Ή Αγάπη του Θεού είναι το μόνο που είμαι. 4Η Αγάπη του Θεού με ανακήρυξε Υιό Του. 5Ή Αγάπη του Θεού μέσα μου με απελευθερώνει.

6Δεν είμαι ένα σώμα. 7Είμαι ελεύθερος. 8Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

 


 

Share