Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος. Διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

1.(190) Διαλέγω την χαρά του Θεού αντί για τον πόνο.

2Ο πόνος είναι μια δική μου ιδέα. 3Δεν είναι μια Σκέψη του Θεού, αλλά μια σκέψη που σκέφτηκα μακριά από Αυτόν και από το Θέλημα Του. 4Το Θέλημα Του είναι χαρά και μόνο χαρά για τον αγαπημένο Του Υιό. 5Διαλέγω αυτή τη χαρά αντί για αυτό που έπλασα.

6Δεν είμαι ένα σώμα. 7Είμαι ελεύθερος. 8Διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

 


 

Share