Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος. Διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

1.(194) Βάζω το μέλλον στα Χέρια του Θεού.

2Το παρελθόν έχει περάσει, το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. 3Τώρα ελευθερώνομαι και από τα δύο. 4Γιατί ό,τι δίνει ο Θεός μπορεί να είναι μόνο για καλό. 5Και εγώ δέχομαι μόνο ό,τι δίνει Αυτός ως αυτό που μου ανήκει.

6Δεν είμαι ένα σώμα. 7Είμαι ελεύθερος. 8Διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

 


 

Share