Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.(195) Η αγάπη είναι ο δρόμος που βαδίζω με ευγνωμοσύνη.2Το Άγιο Πνεύμα είναι ο μόνος μου Οδηγός. 3Βαδίζει μαζί μου με αγάπη. 4Και εγώ Του δίνω ευχαριστίες που μου δείχνει το δρόμο να προχωρήσω.5Δεν είμαι ένα σώμα. 6Είμαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

Share