Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.(199) Δεν είμαι ένα σώμα. 2Εϊμαι ελεύθερος.3Είμαι ο Υιός του Θεού. 4Μείνε ακίνητος, νου μου και σκέψου το αυτό για μια στιγμή. 5Και μετά επέστρεψε στη γη χωρίς καμιά σύγχυση ως προς το τι ο Πατέρας μου αγαπά για πάντα σαν τον Υιό Του.6Δεν είμαι ένα σώμα. 7Είμαι ελεύθερος. 8Γιατί εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

Share