Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Μπορείτε να χωριστείτε από την ταυτότητα σας και να έχετε γαλήνη; Το να εξαιρέ­σετε τον εαυτό σας από αυτή την ταυτότητα δεν είναι λύση, είναι αυταπάτη. 3Αυτοί που εξα­πατούν τον εαυτό τους πιστεύουν ότι η αλήθεια θα τους επιτεθεί και δεν την αναγνωρίζουν επειδή προτιμούν την αυταπάτη. “Κρίνοντας την αλήθεια ως κάτι που δεν θέλουν, αντιλαμ­βάνονται τις ψευδαισθήσεις τους οι οποίες στέκουν εμπόδιο στη γνώση. 5Βοηθήστε τους με το να τους προσφέρετε τον ενοποιημένο νου σας για αυτούς κι εγώ σας προσφέρω τον δικό μου για τον δικό σας. 6Μόνοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αλλά οι νόες μας ενωμένοι συνδέονται με κάτι του οποίου η δύναμη ξεπερνά κατά πολύ τη δύναμη των δια­χωρισμένων μερών. 7Με το να μην είμαστε διαχωρισμένοι, ο Νους του Θεού θεμελιώνεται μέσα μας ως δικός μας. “Αυτός ο Νους είναι ανίκητος επειδή είναι αδιαίρετος.
2.Η αδιαίρετη θέληση της Υιότητας είναι ο τέλειος δημιουργός, όντας όλη καθ ομοίωση του Θεού, Του οποίου αποτελεί το Θέλημα. 2Δεν μπορείτε να εξαιρείστε από αυτό αν θέλε­τε να καταλάβετε τι είναι αυτό, όπως επίσης και τι είστε εσείς. 3Με την πεποίθηση ότι η βούληση σας είναι διαχωρισμένη από τη δική μου, εξαιρείτε τον εαυτό σας από το Θέλημα του Θεού που είναι εσείς οι ίδιοι. 4Επομένως η θεραπεία σας συνιστά το να γίνετε ένα με το όλον. 5Άρα, λοιπόν, η θεραπεία προϋποθέτει την ένωση με τους ομοίους σας, διότι όταν αντιλαμβάνεστε αυτή την ομοιότητα σημαίνει ότι αναγνωρίζετε τον Πατέρα. 6 Αν η τελειό­τητα σας βρίσκεται σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν, πώς είναι δυνατόν να έχετε επίγνωση αυτού του γεγονότος χωρίς να Τον αναγνωρίζετε; 7Η αναγνώριση του Θεού είναι αναγνώ­ριση για τον εαυτό σας. 8Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στον Θεό και τα δημιουργή­ματα Του. 9Θα το συνειδητοποιήσετε όταν καταλάβετε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανά­μεσα στη Βούληση σας και στη δική μου. ,0Αφήστε την Αγάπη του Θεού να λάμψει πάνω σας μέσω της αποδοχής σας προς εμένα. “Η πραγματικότητα μου είναι δική σας και δική Του. 12Ενώνοντας το νου σας με τον δικό μου επιβεβαιώνετε την επίγνωση σας ότι το θέλημα του είναι Ένα.
3.Η ενότητα του Θεού και η δική σας δεν ενέχουν διαχωρισμό, επειδή η δική Του ενότη­τα συμπεριλαμβάνει και τη δική σας. 2Η ένωση σας μαζί μου αποκαθιστά τη δύναμη Του σε εσάς επειδή τη μοιραζόμαστε. 3Σας προσφέρω μόνο την αναγνώριση της δύναμης Του μέσα σας, αλλά εκεί βρίσκεται όλη η αλήθεια. “Καθώς ενωνόμαστε, ενωνόμαστε μαζί Του. Είθε η δόξα να βρίσκεται στην ενότητα του Θεού με τους άγιους Υιούς Του! 90λη η δόξα βρί­σκεται σε Αυτούς επειδή Αυτοί είναι ενωμένοι. Τα θαύματα που κάνουμε μαρτυρούν το Θέλημα του Πατέρα για τον Υιό Του και τη χαρά μας για την ένωση μας με το Θέλημα Του.
4.Όταν ενώνεστε μαζί μου, ενώνεστε χωρίς το εγώ επειδή έχω αποποιηθεί το εγώ από τον εαυτό μου και άρα αυτό δεν μπορεί να ενωθεί με το δικό σας. 2Η ένωση μας λοιπόν είναι ο τρόπος να αποποιηθείτε το εγώ σας. 3Η αλήθεια που βρίσκεται μέσα σε εσάς και σε μένα είναι πέραν του εγώ. 4Η επιτυχία μας για την υπέρβαση του εγώ είναι εγγυημένη από τον Θεό και μοιράζομαι αυτή την πεποίθηση για όλους μας. “Ξαναφέρνω την ειρήνη του Θεού σε όλα τα παιδιά Του, επειδή την έλαβα από Αυτόν για όλους εμάς. Τίποτε δεν μπο­ρεί να επικρατήσει έναντι του Θεού.
5.Γνωρίζετε το Θέλημα του Θεού για σας; 2Ζητήστε να το μάθετε από μένα που το γνω­ρίζω για σας και θα το μάθετε. 3Δεν θα σας αρνηθώ τίποτα, όπως ακριβώς ο Θεός τίποτα δεν μου αρνείται. 4Η δική μας πορεία είναι απλά η επιστροφή στον Θεό που είναι το σπίτι μας. “Κάθε φορά που ο φόβος μπαίνει οπουδήποτε μέσα στον δρόμο της ειρήνης είναι επει­δή το εγώ επιχειρεί να ενωθεί με εμάς στην πορεία αυτή και δεν μπορεί. Ή αίσθηση ήττας και θυμού που βιώνει, το κάνει να αισθάνεται απόρριψη και γι αυτό προβαίνει σε αντίποι­να. 7Δεν είστε ευάλωτοι στα αντίποινα του, επειδή εγώ βρίσκομαι κοντά σας. “Σε αυτή τη διαδρομή έχετε διαλέξει εμένα για σύντροφο αντί για το εγώ. “Μην επιχειρήσετε να κρα­τηθείτε και από τους δυο μας, διότι έτσι θα προσπαθείτε να βαδίσετε σε αντίθετες κατευ­θύνσεις και θα χάσετε τον δρόμο.
6.Ο δρόμος του εγώ δεν είναι ο δικός μου δρόμος, αλλά ούτε και ο δικός σας. Το Άγιο Πνεύμα έχει μια κατεύθυνση για όλους τους νόες και αυτή την οποία με δίδαξε είναι και η δική σας. 3Ας μη χάσουμε απ τα μάτια μας την κατεύθυνση Του εξαιτίας των ψευδαισθή­σεων, διότι μόνο οι ψευδαισθήσεις κάποιας άλλης κατεύθυνσης μπορούν να σκιάσουν αυτή για την οποία μιλά η Φωνή του Θεού σε όλους εμάς. “Ποτέ μην επιτρέψετε στο εγώ να λάβει μέρος σε αυτή την πορεία. “Δεν έχει καμιά σχέση με αυτή, επειδή η πορεία είναι ο δρό­μος προς την αλήθεια. “Αφήστε πίσω τις ψευδαισθήσεις και προσπεράστε τις προσπάθειες του εγώ να σας καθυστερήσει. 7Εγώ θα βαδίζω μπροστά σας επειδή είμαι πέραν του εγώ. Γι᾽ αυτό λοιπόν, πιάστε το χέρι μου επειδή θέλετε να υπερβείτε το εγώ. Ή δύναμη μου δεν έχει ανάγκες και αν διαλέξετε να τη μοιραστείτε μαζί μου, το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς. “Σας την προσφέρω πρόθυμα και με χαρά επειδή σας χρειάζομαι όσο με χρειάζεστε κι εσείς.

Share