Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Το σώμα δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά το πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο για το οποίο χρησιμοποιούνται. 2Αυτή είναι μια απόφαση. 3Τα αποτελέσματα της απόφασης του εγώ σε αυτό το ζήτημα είναι τόσο προφανή που δεν χρειάζονται επεξηγήσεις, ενώ η απόφαση του Αγίου Πνεύματος να χρησιμοποιήσει το σώμα μόνο για επικοινωνία έχει τόσο άμεση σχέση με την θεραπεία που απαιτεί κάποιες διευκρινίσεις. 4Ο αθεράπευτος θεραπευτής  προφανώς δεν κατανοεί τo ίδιο το λειτούργημά του.
2. Μόνον οι νόες επικοινωνούν. 2Καθώς το εγώ δεν μπορεί να εξαλείψει την παρόρμηση επικοινωνίας, επειδή είναι επίσης η παρόρμηση για δημιουργία, μπορεί μόνο να σας διδάξει ότι το σώμα μπορεί και να δημιουργεί και να επικοινωνεί και γι’ αυτό δεν έχει ανάγκη τον νου. 3Με αυτόν τον τρόπο το εγώ προσπαθεί να σας διδάξει πως το σώμα μπορεί να δρα όπως ο νους και πως γι’ αυτό είναι αυτάρκες. 4Όμως, έχουμε μάθει πως η συμπεριφορά δεν αντιπροσωπεύει ούτε το επιπέδο της διδασκαλίας ούτε της μαθητείας, εφόσον μπορείτε να δράτε σύμφωνα με αυτό που δεν πιστεύετε. 5Κάνοντας το αυτό, ωστόσο, εξασθενείτε ως δάσκαλοι και ως μαθητές, επειδή, όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, διδάσκετε αυτό που πιστεύετε. 6Ένα μη λογικό μάθημα δύσκολα διδάσκεται και δύσκολα μαθαίνεται. 7Εάν διδάσκετε ταυτόχρονα την ασθένεια και την θεραπεία, είστε ταυτόχρονα κακός δάσκαλος και κακός μαθητής.
3. Θεραπεία είναι η κύρια ικανότητα την οποία ο καθένας μπορεί να αναπτύξει και πρέπει να την αναπτύξει εάν θέλει να θεραπευτεί. 2Θεραπεία είναι η μορφή επικοινωνίας του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον κόσμο και η μόνη που αποδέχεται. 3Δεν αναγνωρίζει καμιά άλλη επειδή δεν αποδέχεται την σύγχυση του εγώ για τον νου και το σώμα. 4Οι νόες μπορούν να επικοινωνούν αλλά δεν μπορούν να βλάψουν. 5Το σώμα στην υπηρεσία του εγώ, μπορεί να βλάψει άλλα σώματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί εκτός κι αν ήδη υπάρει σύγχυση  με τον νου. 6Αυτή η κατάσταση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί είτε για θεραπεία είτε για μαγεία αλλά πρέπει να θυμάστε ότι η μαγεία πάντα εμπεριέχει την πεποίθηση ὀτι η θεραπεία είναι επιβλαβής. 7Αυτή η πεποίθηση είναι η ολοκληρωτικά παράλογη προϋπόθεσή της κι έτσι ανάλογα ενεργεί.
4. Η θεραπεία μόνο δυναμώνει. 2Η μαγεία πάντα προσπαθεί να εξασθενἰσει. 3Η θεραπεία δεν αντιλαμβάνεται κάτι που να το έχει ο θεραπευτής και να μην το έχουν κι όλοι οι άλλοι εξίσου. 4Η μαγεία πάντα βλέπει κάτι «ιδιαίτερο» στον θεραπευτή, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να το προσφέρει ως δώρο σε κάποιον που δεν το έχει. 5Μπορεί να πιστεύει ότι το δώρο έρχεται σε αυτόν από τον θεό αλλά είναι προφανές ότι δεν κατανοεί τον Θεό, αν πιστεύει ὀτι έχει κάτι που οι άλλοι στερούνται.
5. Το Άγιο Πνεύμα δεν λειτουργεί στην τύχη, γι’ αυτό και η θεραπεία που προέρχεται από Αυτό πάντα λειτουργεί. 2Μόνο αν ο θεραπευτής θεραπεύει μέσω του Αγίου Πνεύματος τα αποτελέσματα θα είναι σταθερά. 3Όμως, η θεραπεία έχει συνέπεια, διότι μόνο η συνέπεια δεν περιέχει συγκρούσεις, και μόνο ότι δεν περιέχει σύγκρουση είναι πλήρες. 4Με το να αποδέχεται την ύπαρξη εξαιρέσεων και να αναγνωρίζει ότι μπορεί μερικές φορές να θεραπεύει και μερικές όχι, ο θεραπευτής αποδέχεται την ασυνέπεια. 5Γι αυτό βρίσκεται σε σύγκρουση και διδάσκει τη σύγκρουση. 6Είναι δυνατόν κάτι που προέρχεται από τον Θεό να μην ισχύει για όλους και για πάντα; 7Η αγάπη δεν κάνει εξαιρέσεις. 8Είναι ανίκανη για αυτές. 9Μόνο εάν υπάρχει φόβος, έχει κάποιο νόημα η ιδέα της ύπαρξης εξαιρέσεων. 10Οι εξαιρέσεις προκαλούν φόβο, επειδή ο φόβος είναι που τις γέννησε.11Ο «φοβισμένος θεραπευτής», είναι ασυμβίβαστο ως όρος και γι’ αυτό ένας τέτοιος όρος θα είχε νόημα μόνο για έναν νου που βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης.
6. Ο φόβος δεν χαροποιεί. 2Η θεραπεία όμως χαροποιεί. 3Ο φόβος πάντα δημιουργεί εξαιρέσεις. 4Η θεραπεία ποτέ. 5Ο φόβος παράγει απομόνωση, επειδή εμπεριέχει διαχωρισμό. 6Η θεραπεία πάντα παράγει αρμονία, επειδή προέρχεται από την τέλεια πληρότητα. 7Είναι προβλέψιμη, επειδή ακριβώς κάποιος μπορεί να υπολογίσει σε αυτήν. 8Σε καθετί, το οποίο προέρχεται από τον Θεό, μπορεί κάποιος να υπολογίζει, διότι καθετί που προέρχεται από τον Θεό είναι καθ’ ολοκληρίαν αληθινό. 9Μπορείτε να υπολογίζετε στην θεραπεία, επειδή την εμπνέει η Φωνή Του και είναι σύμφωνη με τους νόμους Του. 10Όμως αν η θεραπεία είναι λογική και συνεπής, τότε δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με ασυνέπεια. 11Κατανόηση σημαίνει συνέπεια, επειδή Θεός σημαίνει συνέπεια. 12Εφόσον αυτό είναι το δικό Του νόημα είναι επίσης και το δικό σας. 13Το δικό σας νόημα δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνο με το δικό Του, επειδή όλο το δικό σας νόημα, το μοναδικό σας νόημα, προέρχεται από το δικό Του και είναι όμοιο με το δικό Του. 14Ο Θεός δεν μπορεί να βρίσκεται σε διαφωνία με τον Εαυτό του κι εσείς δεν μπορείτε να είστε σε διαφωνία μαζί Του. 15Δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τον Εαυτό σας από τον Δημιουργό σας, ο Οποίος σας δημιούργησε μοιραζόμενος την Ύπαρξή Του με εσάς.
7. Ο αθεράπευτος θεραπευτής επιθυμεί την ευγνωμοσύνη των αδελφών του, αλλά ο ίδιος δεν τους είναι ευγνώμων. 2Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύει ότι τους προσφέρει κάτι χωρίς να παίρνει κάτι εξίσου επιθυμητό, ως ανταπόδοση. 3Η διδασκαλία του είναι περιορισμένη επειδή μαθαίνει τόσα λίγα. 4Το θεραπευτικό του μάθημα είναι περιορισμένο από την ίδια την αγνωμοσύνη του, η οποία αποτελεί μάθημα ασθένειας. 5Η αληθινή μάθηση είναι λογική και συνεπής και διαθέτει τόσο ζωτικής σημασίας δύναμη αλλαγής, ώστε ο Υιός του Θεού μπορεί να αναγνωρίσει την δύναμή του την μια στιγμή και να αλλάξει τον κόσμο την επόμενη στιγμή. 6Αυτό συμβαίνει επειδή αλλάζοντας τον νου του, αλλάζει το ισχυρότερο εργαλείο μεταβολής που του έχει ποτέ δοθεί. 7Αυτό με κανένα τρόπο δε βρίσκεται σε αντίφαση με τον αμετάβλητο νου που δημιούργησε ο Θεός, όμως εσείς πιστεύετε ότι τον έχετε μεταβάλει όσο καιρό έχετε για δάσκαλο σας το εγώ. 8Έτσι, μπαίνετε σε μια κατάσταση όπου έχετε ανάγκη να μάθετε ένα μάθημα που φαίνεται αντιφατικό: πρέπει να μάθετε να αλλάζετε την αντίληψη που έχετε για τον νου σας. 9Μόνο έτσι μπορείτε να μάθετε ότι ο νους είναι αμετάβλητος.
8. Όταν θεραπεύεστε, αυτό είναι ακριβώς που μαθαίνετε. 2Αναγνωρίζετε τον αμετάβλητο νου του αδελφού σας, συνειδητοποιώντας, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ ο νους του να έχει μεταβληθεί. 3 Έτσι αναγνωρίζετε το Άγιο Πνεύμα μέσα του. 4Και είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα μέσα του που δεν έχει μεταβάλει τον νου του. 5Ο ίδιος ίσως να νομίζει ότι μπορεί να αλλάξει τον νου του, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί τον εαυτό του ως ασθενή. 6Εάν δείτε μόνο το αμετάβλητο μέσα του, δεν τον μεταβάλλεται πραγματικά. 7Αλλά, αλλάζοντας τη γνώμη σας για εκείνον και για λογαριασμό του, τον βοηθάτε να εξαλείψει την μεταβολή που το εγώ του πιστεύει ότι του έχει επιφέρει.
9. Όπως μπορείτε να ακούτε δυο φωνές, έτσι μπορείτε να βλέπετε με δυο τρόπους. 2Ο ένας τρόπος σας δείχνει μια εικόνα ή ένα είδωλο που μπορεί να λατρεύετε από φόβο αλλά που ποτέ δεν θα αγαπήσετε. 3Ο άλλος, σας δείχνει μόνο την αλήθεια την οποία θα αγαπήσετε επειδή θα την κατανοήσετε. 4Κατανόηση σημαίνει αναγνώριση, επειδή μπορείτε να ταυτιστείτε με ό,τι κατανοείτε και κάνοντάς το τμήμα σας το αποδέχεστε με αγάπη. 5Έτσι σας δημιούργησε και ο Θεός: μέσω κατανόησης, εκτίμησης και αγάπης. 6Το εγώ είναι απολύτως ανίκανο να το κατανοήσει αυτό κι επειδή δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι κάνει δεν το αναγνωρίζει και δεν το αγαπάει. 7Ενσωματώνει για να απομακρύνει. 8Πιστεύει κυριολεκτικά πως κάθε φορά που αποχωρίζει κάτι από κάποιον, έχει καταφέρει να αυξηθεί. 9Έχω ήδη μιλήσει για την αύξηση της Βασιλείας μέσω των δημιουργημάτων σας, τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο και εσείς δημιουργηθήκατε. 10Όλη η δόξα και η τέλεια χαρά, που είναι η Βασιλεία, βρίσκονται μέσα σας για να τα προσφέρετε. 11Δεν θα θέλατε να τα προσφέρετε;
10. Δεν μπορείτε να λησμονήσετε τον Πατέρα, επειδή εγώ είμαι μαζί σας και δεν μπορώ να Τον ξεχάσω. 2Να με ξεχάσετε σημαίνει να ξεχάσετε τον Εαυτό σας και Εκείνον που σας δημιούργησε. 3Τα αδέλφια μας ξεχνούν. 4Γι’ αυτό χρειάζονται εσάς, να θυμηθείτε εμένα και Αυτόν που με δημιούργησε. 5Μέσω αυτής της ενθύμησης μπορείτε να τους αλλάξετε την γνώμη για τον εαυτό τους, όπως εγώ μπορώ να αλλάξω την δική σας. 6Ο νους σας είναι τόσο ισχυρό φως που μπορείτε να δείτε μέσα στον δικό τους νου και να τον φωτίσετε, όπως εγώ μπορώ να φωτίζω τον δικό σας. 7Δεν θέλω να μοιραστώ το σώμα μου σε κοινωνία επειδή αυτό σημαίνει ότι δεν μοιράζομαι τίποτα. 8Θα ήθελα να μοιραστώ μια ψευδαίσθηση με τα αγιότατα παιδιά ενός αγιότατου Πατέρα; 9Όμως επιθυμώ να μοιραστώ τον νου μου μαζί σας, επειδή είμαστε από έναν Νου και αυτός ο Νους είναι δικός μας. 10Να βλέπετε μόνον αυτόν τον Νου παντού, επειδή μόνον αυτός υπάρχει παντού και σε κάθε τι. 11Είναι τα πάντα, επειδή εμπεριέχει όλα τα πράγματα εντός του εαυτού του. 12Ευλογημένοι να είστε εσείς που αντιλαμβάνεστε μόνον αυτό, επειδή αντιλαμβάνεστε μόνον ό,τι είναι αληθινό.
11. Ελάτε λοιπόν προς εμένα και μάθετε την αλήθεια μέσα σας. 2Ο νους που μοιραζόμαστε είναι ο νους που μοιράζονται όλα τα αδέλφια μας και καθώς τα βλέπουμε αληθινά θα θεραπευτούν. 3Αφήστε τον νου σας να λάμψει μαζί με τον δικό μου στους δικούς του νόες και με την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν το φως που βρίσκεται μέσα τους. 4Αυτό το φως θα λάμψει επιστρέφοντας σ᾽εσάς  και σε όλη την Υιότητα, διότι αυτό είναι το δώρο που αρμόζει να προσφέρετε στον Θεό. 5Θα το δεχθεί και θα το δώσει στην Υιότητα, επειδή είναι αποδεκτό από Αυτόν και άρα και από τους Υιούς Του. 6Αυτή είναι αληθινή κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, που βλέπει τον βωμό του Θεού μέσα στον καθένα και φέρνοντας τον στην επίγνωση σας, σας καλεί να αγαπήσετε τον Θεό και την δημιουργία Του. 7Μπορείτε να εκτιμάτε την Υιότητα μόνον ως  ένα. 8Αυτό είναι μέρος του νόμου της δημιουργίας κι επομένως κυβερνά κάθε σκέψη.

Share