Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Ο Θεός μέσα στη γνώση Του δεν περιμένει αλλά μέσα στην Βασιλεία του είναι στερημένος όσο εσείς περιμένετε. 2 Όλοι οι Υιοί του Θεού περιμένουν την επιστροφή σας, όπως και εσείς τηn δική τους. 3 Η καθυστέρηση δεν έχει καμιά σημασία στην αιωνιότητα αλλά είναι τραγική μέσα στον χρόνο.4 Έχετε επιλέξει να βρίσκεστε μέσα στον χρόνο κι όχι στην αιωνιότητα και γι αυτό πιστεύετε ότι βρίσκεστε μέσα στον χρόνο. 5Ωστόσο η επιλογή σας είναι και τα δύο, ελεύθε­ρη και επιδεκτική μεταβολής. 6 Δεν ανήκετε στον χρόνο. 7Ανήκετε μονάχα στην αιω­νιότητα, όπου ο Ίδιος ο Θεός σας έχει θέσει για πάντα.
2.Τα αισθήματα ενοχής είναι οι συντηρητές του χρόνου. 2 Επιφέρουν τον φόβο των αντι­ποίνων ή της εγκατάλειψης και με αυτό τον τρόπο βεβαιώνουν ότι το μέλλον θα είναι όπως και το παρελθόν. 3Αυτή είναι η συνέχιση του εγώ. 4Του παρέχει μια ψεύτικη αίσθηση ασφά­λειας κάνοντας το να πιστεύει ότι δεν μπορείτε να δραπετεύσετε από αυτό. 5Αλλά μπορείτε και πρέπει. 6 Ως αντάλλαγμα ο Θεός σας προσφέρει το συνεχές της αιωνιότη­τας. 7Όταν επιλέξετε να κάνετε αυτή την ανταλλαγή, ταυτόχρονα θα ανταλλάξετε την ενοχή με τη χαρά, τη διαφθορά με την αγάπη και τον πόνο με την ειρήνη. 8 Ο ρόλος μου είναι μόνο να ελευθερώσω τη θέληση σας. 9 Το εγώ σας δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ελευθερία και θα αντιτίθεται σε αυτήν σε κάθε ευκαιρία και με κάθε πιθανό τρόπο. 10Και ως δημιουργός του, αναγνωρίζετε τι μπορεί να κάνει επειδή εσείς του δώσατε αυτή τη δύνα­μη.
3.Να θυμάστε τη Βασιλεία πάντοτε και να θυμάστε επίσης ότι εσείς που είστε μέρος της δεν μπορείτε να χαθείτε. 2 Ο Νους που ήταν μέσα μου είναι και μέσα σας, επειδή ο Θεός δημιουργεί με τέλεια δικαιοσύνη. 3Αφήστε το Άγιο Πνεύμα να σας υπενθυμίσει τη δικαιο­σύνη Του και επιτρέψτε μου να σας διδάξω πώς να τη μοιραστείτε με τους αδελφούς σας. 4Πώς αλλιώς θα μπορούσε να σας δοθεί το δικαίωμα να τη ζητάτε για τον εαυτό σας; 5 Οι δύο φωνές μιλούν για διαφορετικές ερμηνείες του ιδίου πράγματος ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα, επειδή το εγώ πάντοτε μιλά πρώτο. 6 Οι εναλλακτικές ερμηνείες δεν ήταν ανα­γκαίες μέχρι που κατασκευάστηκε η πρώτη από αυτές.
4.Το εγώ μιλάει κρίνοντας και το Άγιο Πνεύμα μεταστρέφει την απόφαση του εγώ, όπως ακριβώς ένα ανώτερο δικαστήριο έχει τη δύναμη να αναιρέσει τις αποφάσεις ενός κατώ­τερου σ αυτό τον κόσμο. 2 Οι αποφάσεις του εγώ είναι πάντοτε λάθος, επειδή βασίζονται πάνω στο λάθος για το οποίο φτιάχτηκαν να υποστηρίξουν. 3 Τίποτε απ᾽όσα αντιλαμβάνεται το εγώ δεν ερμηνεύεται σωστά. 4 Και όχι μόνο καταφεύγει στις Γραφές για τους σκοπούς του, αλλά και τις ερμηνεύει έτσι που να γίνονται μάρτυρες υπέρ του εγώ. 5 Η Βίβλος κάτω από την κρίση του εγώ είναι κάτι που προκαλεί φόβο. 6 Επειδή το εγώ την αντιλαμβάνεται ως κάτι επίφοβο, την ερμηνεύει ανάλογα, δηλαδή με φόβο.7 Όταν νιώθετε φόβο δεν απευθυ­νόσαστε στο Ανώτερο Δικαστήριο, επειδή πιστεύετε ότι κι αυτό θα κρίνει εναντίον σας.
5.Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πόσο παραπλανητικές είναι οι ερμηνείες του εγώ, αλλά και μόνο λίγα αρκούν για να δείξουν πώς το Άγιο Πνεύμα μπορεί να τις επανερμηνεύσει στο δικό Του Φως.
6.Το «Όπως σπείρεις θα θερίσεις», το Άγιο Πνεύμα το επανερμηνεύει έτσι που να σημαί­νει πως ό,τι θεωρείς ότι αξίζει να καλλιεργηθεί, αυτό και θα καλλιεργήσεις μέσα σου. 2 Η κρίση του τι αξίζει για σένα, το καθιστά άξιο για σένα.
7.Το «Η εκδίκηση είναι δική μου, είπε ο Κύριος», εύκολα επανερμηνεύεται αν θυμηθείτε ότι οι ιδέες αυξάνονται μόνο όταν τις μοιράζεστε. 2 Η δήλωση δίνει έμφαση στο ότι η εκδί­κηση δεν μπορεί να μοιραστεί. 3 Γι αυτό δώστε την στο Άγιο Πνεύμα που θα την εξαλείψει από μέσα σας, επειδή δεν ανήκει στον νου σας που είναι κομμάτι του Θεού.
8.«Θα ελέγξω τις αμαρτίες των πατέρων έως την τρίτη και την τέταρτη γενεά», είναι μια ιδιαίτερα μοχθηρή δήλωση έτσι όπως ερμηνεύεται από το εγώ. 2 Καθίσταται απλώς μια προ­σπάθεια για τη διασφάλιση της επιβίωσης του εγώ. 3 Για το Άγιο Πνεύμα, η δήλωση σημαίνει ότι στις επόμενες γενεές μπορεί πάντα να επανερμηνεύσει αυτά που οι προηγούμενες γενεές παρα­νόησαν και έτσι να ελευθερώσει τις σκέψεις από την ικανότητα να παράγουν φόβο.
9.«Οι φαύλοι θα χαθούν», καθίσταται μια δήλωση της Εξιλέωσης αν η λέξη “χάνομαι” κατανοηθεί ως “αναιρώ”. 2 Κάθε σκέψη χωρίς αγάπη πρέπει να αναιρεθεί κι αυτό, το εγώ δεν το καταλαβαίνει καν. 3Για το εγώ αυτή η λέξη εξισούται με αφανισμό. 4Το εγώ δεν θα καταστραφεί επειδή είναι κομμάτι της σκέψης σας, όμως επειδή είναι μη δημιουργικό – και επομένως δεν μοιράζεται – θα επανερμηνευτεί έτσι που να σας ελευθερώσει από τον φόβο. 5Το κομμάτι του νου σας το οποίο δώσατε στο εγώ απλά θα επιστρέψει στη Βασιλεία, όπου ανήκει και όλος ο νους σας. 6 Μπορείτε να καθυ­στερήσετε τη συμπλήρωση της Βασιλείας αλλά δεν μπορείτε να εισαγάγετε την αντίληψη του φόβου σε αυτήν.
10.Δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι το Ανώτερο Δικαστήριο θα σας καταδικάσει. 2Απλά θα σας απαλλάξει από την υπόθεση. 3Δεν μπορεί να υπάρξει δίκη κατηγορίας εναντίον ενός τέκνου του Θεού και κάθε μάρτυρας για την ενοχή των δημιουργημάτων του Θεού μαρτυ­ρά ψευδώς στον Ίδιο τον Θεό. 4Με χαρά κάνετε έκκληση στο Ανώτερο Δικαστήριο του Θεού, διότι αυτό μιλά για Εκείνον και άρα μιλά με ειλικρίνεια. 5Θα σας απαλλάξει από την κατηγορία εναντίον σας, όσο προσεκτικά κι αν έχει στηθεί από σας. 6 Για έναν ανόητο μπο­ρεί να υπάρχουν οι ενοχοποιητικές αποδείξεις, που στηρίζουν την κατηγορία, όχι όμως και για τον Θεό. 7Το Άγιο Πνεύμα δεν θα τις ακούσει, επειδή μπορεί να δώσει μαρτυρία μόνο για όσα είναι αληθινά. 8Η ετυμηγορία του θα είναι πάντα πως «δική σας είναι η Βασιλεία των Ουρανών», επειδή το Άγιο Πνεύμα σας δόθηκε ακριβώς για να σας υπενθυμίζει τι είσα­στε.
11.Όταν είπα «Έρχομαι ως φως μέσα στον κόσμο», εννοούσα ότι ήρθα για να μοιραστώ το φως μαζί σας. 2Θυμηθείτε την αναφορά μου στον σκοτεινό καθρέφτη του εγώ και θυμη­θείτε ότι είπα, «Μην κοιτάτε εκεί». 3Είναι, επίσης, αλήθεια ότι το πού θα ψάξετε να βρείτε τον εαυτό σας, εξαρτάται από σας. 4Η υπομονή που δείχνετε στον αδελφό σας είναι η υπο­μονή που δείχνετε για τον εαυτό σας. 5Δεν αξίζει υπομονή ένα παιδί του Θεού; 6Σας έχω δείξει απεριόριστη υπομονή, επειδή το θέλημα μου είναι το ίδιο με του Πατέρα μας από Τον οποίο διδάχθηκα την απεριόριστη υπομονή. 7 Η Φωνή Του ήταν μέσα μου όπως είναι και μέσα σας, μιλώντας για υπομονή προς την Υιότητα στο Όνομα του Δημιουργού της.
12. Τώρα πρέπει να μάθετε ότι μόνο η απεριόριστη υπομονή φέρνει άμεσα αποτελέσμα­τα. 2Με αυτό τον τρόπο γίνεται η ανταλλαγή του χρόνου με την αιωνιότητα. 3Η απεριόριστη υπομονή καλεί την απεριόριστη αγάπη και επιφέροντας αποτελέσματα στο τώρα, καθιστά τον χρόνο ανώφελο. 4 Επανειλημμένα έχουμε πει ότι ο χρόνος είναι ένα μέσο μάθησης που θα καταργηθεί όταν πλέον δεν θα έχει καμιά χρησιμότητα. 5Το Άγιο Πνεύμα, που μιλά για τον Θεό μέσα στον χρόνο, γνωρίζει επίσης ότι ο χρόνος δεν έχει κανένα νόημα. 6 Σας το υπενθυμίζει κάθε λεπτό που περνά, επειδή ακριβώς αυτή είναι η ειδική λειτουργία Του: να σας φέρει πίσω στην αιωνιότητα και να παραμείνει ευλογώντας τις δημιουργίες σας εκεί. 7Αυτή είναι η μόνη ευλογία που μπορείτε πραγματικά να δώσετε, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ευλογημένο. 8 Επειδή το Άγιο Πνεύμα σας δόθηκε ελεύθερα από τον Θεό, πρέπει να Το δώσετε όπως ακριβώς Το λάβατε.

Share