Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Το να αντιλαμβάνεστε αληθινά σημαίνει το να είστε ενήμεροι όλης της πραγματικότη­τας μέσω της δικής σας επίγνωσης. 2Αλλά για να γίνει αυτό δεν μπορούν να εγείρονται αυταπάτες που να καλύπτουν την όραση σας, διότι η πραγματικότητα δεν αφήνει κανένα χώρο για λάθη. 3Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε έναν αδελφό μόνον όπως τον βλέπετε στο τώρα. 4Το παρελθόν του δεν είναι πραγματικό στο παρόν, κι έτσι δεν μπορείτε να το δείτε. 5Οι δικές σας παρελθούσες αντιδράσεις προς αυτόν δεν βρίσκονται επίσης εκεί, κι αν είναι αυτές προς τις οποίες ανταποκρίνεστε, τότε δεν βλέπετε παρά μια εικόνα του που εσείς φτιάξατε και την τρέφετε ενδόμυχα αντί γι αυτόν τον ίδιο. 6Όταν θέτετε υπό αμφι­σβήτηση τις αυταπάτες, ρωτήστε τον εαυτό σας εάν είναι πραγματικά λογικό να αντιλαμ­βάνεστε το παρελθόν σαν παρόν. 7Εάν θυμάστε το παρελθόν καθώς κοιτάτε τον αδελφό σας, δεν θα μπορέσετε ν᾽ αντιληφθείτε την πραγματικότητα που ισχύει τώρα.
2.Το θεωρείτε “φυσικό” να χρησιμοποιείτε τις περασμένες σας εμπειρίες ως σημείο ανα­φοράς σύμφωνα με το οποίο να κρίνετε το παρόν. 2Εντούτοις αυτό είναι αφύσικο διότι είναι απα­τηλό. 3Όταν έχετε μάθει να βλέπετε τον καθένα χωρίς καμιά αναφορά στο παρελθόν, είτε το δικά του είτε το δικά σας, όπως εσείς το αντιληφθήκατε, θα γίνετε ικανοί να μάθετε απ᾽ ό,τι βλέπετε στο τώρα. 4Διότι το παρελθόν δεν μπορεί να ρίξει καμιά σκιά για να σκοτει­νιάσει το παρόν, εκτός κι αν φοβάστε το φως. 5Και μόνο αν το φοβάστε θα επιλέξετε να φέρετε το σκοτάδι μαζί σας και κρατώντας το στον νου σας, θα το βλέπετε σαν ένα σκο­τεινό σύννεφο που σαβανώνει τους αδελφούς σας κι αποκρύπτει την πραγματικότητα τους από την όραση σας.
3.Αυτά το σκοτάδι βρίσκεται μέσα σας. 2Ό Χριστός όπως αποκαλύφθηκε σ᾽εσάς τώρα δεν έχει παρελθόν, διότι είναι αμετάβλητος και στην αμεταβλητότητά Του έγκειται η απε­λευθέρωση σας. 3Διότι αν Αυτός είναι όπως δημιουργήθηκε, δεν υπάρχει ενοχή σε Αυτόν. 4Κανένα σύννεφο ενοχής δεν εγείρεται να Τον σκιάσει, στέκεται αποκαλυμμένος μέσα στον καθένα που συναντάτε διότι βλέπετε Αυτόν μέσα από τον Εαυτό Του. 5Το να ξαναγεννηθείτε σημαίνει ν᾽ αφήσετε το παρελθόν να φύγει και να κοιτάξετε χωρίς καταδίκη το παρόν. 6Το σύννεφο που σκιάζει τον Υιό του Θεού για σας είναι το παρελθόν κι αν το έχετε αφήσει να παρέλθει και να φύγει δεν πρέπει να το βλέπετε τώρα. 7Εάν το βλέπετε στις αυταπάτες σας, σημαίνει ότι δεν έχει φύγει από εσάς, αν και δεν βρίσκεται εκεί.
4.Ο Χρόνος μπορεί να απελευθερώσει καθώς επίσης και να φυλακίσει κι αυτό εξαρτάται από την ερμηνεία που χρησιμοποιείτε εσείς για τον χρόνο. 2Το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον δεν είναι συνεχόμενα εκτός κι αν θέσετε με τη βία πάνω τους τη συνέχεια. 3Μπορείτε να τ᾽ αντιληφθείτε ως συνεχόμενα και να τα κάνετε έτσι για τον εαυτό σας. 4Αλλά μην εξαπατάστε και νομίζετε ότι είναι έτσι. 5Διότι το να πιστεύετε ότι η πραγματικό­τητα είναι ό,τι εσείς θα θέλατε να είναι, σύμφωνα προς τη χρήση που της κάνετε, είναι πλάνη. 6Θα καταστρέφατε τη συνέχεια του χρόνου σπάζοντας τον σε παρελθόν, παρόν και μέλλον, για τους δικούς σας σκοπούς. 7Θα προβλέπατε το μέλλον με βάση τις περασμένες σας εμπειρίες και θα κάνατε σχέδια γι᾽ αυτό αναλόγως. 8Όμως κάνοντας το αυτό ευθυ­γραμμίζετε το παρελθόν και το μέλλον και δεν επιτρέπετε στο θαύμα, το οποίο θα μπο­ρούσε να παρεμβληθεί ανάμεσα τους, να σας ελευθερώσει για να ξαναγεννηθείτε.
5.Το θαύμα σας κάνει ικανούς να δείτε τον αδελφό σας χωρίς το παρελθόν του κι έτσι να τον αντιληφθείτε ως αναγεννημένο.2 Τα λάθη του είναι όλα περασμένα και με το να τον αντιλαμβάνεστε χωρίς αυτά τον απελευθερώνετε. 3Κι αφού το παρελθόν του είναι δικό σας, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτήν την απελευθέρωση. 4Μην αφήνετε κανένα σκοτεινό σύννεφο από το παρελθόν σας να σας τον κρύβει διότι η αλήθεια στηρίζεται μόνο στο παρόν και θα τη βρείτε μόνο αν την αναζητήσετε εκεί. 5Ψάξατε γι᾽ αυτήν εκεί όπου δεν υπήρχε και συνεπώς δεν τη βρήκατε. 6Μάθετε, λοιπόν, να την αναζητάτε εκεί που βρίσκε­ται κι αυτή θα ανατείλει σε μάτια που βλέπουν. 7Το παρελθόν σας φτιάχτηκε μέσα σε οργή κι αν το χρησιμοποιήσετε για να επιτεθείτε στο παρόν, δεν θα δείτε την ελευθερία που το παρόν φέρει.
6.Η κρίση και η καταδίκη βρίσκονται πίσω σας κι αν δεν τις φέρετε μαζί σας, θα δείτε ότι είστε ελεύθεροι από αυτές. 2Κοιτάξτε με αγάπη το παρόν, διότι φέρει τα μόνα πράγματα που είναι παντοτινά αληθινά. 3Όλη η θεραπεία βρίσκεται εντός του διότι η συνέχεια του είναι πραγματική. 4Εκτείνεται ταυτόχρονα προς όλες τις όψεις της Υιότητας κι έτσι τις καθιστά ικανές να φτάσουν η μία την άλλη. 5Το παρόν υπάρχει πριν την ύπαρξη του χρόνου και θα υπάρχει ακόμα κι όταν ο χρόνος δεν θα υπάρχει πια. 6Μέσα σε αυτό βρίσκονται όλα τα πράγ­ματα που είναι αιώνια και είναι ένα. 7Η συνέχεια τους είναι άχρονη και η επικοινωνία τους είναι αδιάσπαστη, διότι δεν διαχωρίζονται από το παρελθόν. 8Μονάχα το παρελθόν μπορεί να διαχωρίσει κι αυτό δεν υπάρχει πουθενά.
7.Το παρόν σας προσφέρει τους αδελφούς σας μέσα στο φως που θα σας ένωνε μαζί τους και θα σας απελευθέρωνε από το παρελθόν. 2Θα κρατούσατε λοιπόν το παρελθόν εναντίον τους; 3Διότι αν το κάνετε, επιλέγετε να παραμείνετε στο σκοτάδι που δεν υπάρ­χει κι αρνείστε να δεχθείτε το φως που σας προσφέρεται. 4Διότι το φως της τέλειας όρα­σης δίνεται ελεύθερα όπως ελεύθερα γίνεται δεκτό και μπορεί να γίνει αποδεκτό μόνο χωρίς όρια. 5Μέσα σε αυτή την ακίνητη διάσταση του χρόνου που δεν αλλάζει κι όπου δεν υπάρχει θέα του τι ήσασταν, κοιτάζετε τον Χριστό και καλείτε τους μάρτυρες Του να λάμ­ψουν πάνω σας διότι εσείς τους επιστρατεύσατε. 6Και αυτοί δεν θα αρνηθούν την αλήθεια μέσα σας, διότι ψάξατε γι᾽ αυτήν μέσα τους και τη βρήκατε εκεί.
8.Τώρα είναι η ώρα της σωτηρίας, διότι τώρα είναι η αποδέσμευση από τον χρόνο. 2Απλωθείτε προς όλους τους αδελφούς σας κι αγγίξτε τους με το άγγιγμα του Χριστού. 3Η συνέχεια σας βρίσκεται στην άχρονη ενότητα μαζί τους και είναι αδιάσπαστη διότι υπάρ­χει ολοκληρωτική συμμετοχή. 4Ο αθώος Υιός του Θεού είναι μονάχα φως. 5Δεν υπάρχει πουθενά σκοτάδι εντός του, διότι είναι πλήρης και ακέραιος. 6Καλέστε όλους τους αδελ­φούς σας να παραστούν μάρτυρες της πληρότητας του, όπως σας καλώ εγώ να ενωθείτε μαζί μου. 7Κάθε φωνή συμμετέχει από την πλευρά της στο τραγούδι της λύτρωσης, στον ύμνο της χαράς και της ευγνωμοσύνης για το φως που παρέχει ο Δημιουργός του φωτός. 8Το ιερό φως που ακτινοβολεί από τον Υιό του Θεού είναι ο μάρτυρας ότι το φως του προέρχεται από τον Πατέρα του.
9.Λάμψτε πάνω στους αδελφούς σας σε ενθύμηση του Δημιουργού σας, διότι θα Τον θυμηθείτε καθώς καλείτε τους άλλους να γίνουν επίσης μάρτυρες της δημιουργίας Του.2 Εκείνοι τους οποίους θεραπεύετε φέρουν μαρτυρία για τη θεραπεία σας, διότι μέσα στην πληρότητα τους θα δείτε τη δική σας. 3Και καθώς οι ύμνοι του επαίνου και της χαράς σας υψώνονται προς τον Δημιουργό σας, Εκείνος θα σας ανταποδώσει τις ευχαριστίες και θα σας δώσει την καθαρή Του Απάντηση στο κάλεσμα σας. 4Διότι δεν γίνεται ποτέ να Τον καλέσει ο Υιός Του και να παραμείνει χωρίς απόκριση. 5Το κάλεσμα Του προς εσάς δεν είναι παρά το δικό σας κάλεσμα προς Αυτόν. 6Κι εντός Του σας δίνεται η Απάντηση Του που είναι η ειρήνη Του.
10.Παιδί του φωτός, δεν γνωρίζεις ότι το φως βρίσκεται εντός σου. 2Εντούτοις θα το βρεις μέσω των μαρτύρων του, διότι έχοντας προσφέρει το φως σε αυτούς θα στο ανταποδώσουν. 3Ο καθένας που σκέπτεστε μέσα στο φως φέρνει το φως σας πλησιέστερα στην επίγνωση σας. 4Η αγάπη πάντα οδηγεί στην αγάπη.5 Οι ασθενείς οι οποίοι ζητούν αγάπη, είναι ευγνώμονες γι᾽ αυτήν και μέσα στη χαρά τους ακτινοβολούν με ιερές ευχαριστίες. 6Κι αυτές τις προσφέρουν σε εσάς που τους δώσατε χαρά.7 Είναι οι οδηγοί σας στη χαρά, διότι έχοντας λάβει τη χαρά από σας θα τη διαφυλάξουν. 8Τους έχετε εδραιώσει ως οδηγούς για την ειρήνη, διότι την κάνατε να εκδηλωθεί εντός τους. 9Και βλέποντας την, η ομορφιά της σας καλεί στην εστία σας.
11. Υπάρχει ένα φως που αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει.2 Όμως εσείς μπορείτε να το δώσετε, όπως δόθηκε και σ᾽εσάς. 3Και καθώς το προσφέρετε, ακτινοβολεί για να σας καλέσει από τον κόσμο και για να το ακολουθήσετε. 4Διότι αυτό το φως θα σας ελκύσει έτσι όπως τίποτε άλλο δεν μπορεί να σας έλξει τόσο έντονα στον κόσμο. 5Και θα παραμερίσετε τον κόσμο και θα βρείτε έναν άλλο. 6Αυτός ο άλλος κόσμος λάμπει από την αγάπη την οποία εσείς του δώσατε. 7Κι εδώ τα πάντα θα σας θυμίζουν τον Πατέρα σας και τον άγιο Υιό Του. 8Το φως είναι απεριόριστο κι απλώνεται σε αυτόν τον κόσμο με ήρεμη χαρά. 9Όλοι εκείνοι που φέρατε μαζί σας θα λάμπουν πάνω σας κι εσείς θα λάμπετε πάνω τους με ευγνωμοσύνη διότι αυτοί σας έφεραν εδώ. 10Το φως σας θα ενωθεί με το δικό τους σε μια δύναμη τόσο ακαταμάχητη, που θα έλξει τους άλλους έξω από το σκοτάδι καθώς τους κοι­τάζετε.
12.Το να αφυπνιστείτε εν Χριστώ σημαίνει να ακολουθείτε τους νόμους της αγάπης της ελεύθερης βούλησης σας και να βιώνετε την ήρεμη αναγνώριση της αλήθειας εντός τους. 2Η γοητεία του φωτός θα πρέπει να σας έλξει με τη θέληση σας, και η προθυμία υποδηλώ­νεται με την προσφορά. 3Εκείνοι που δέχονται την αγάπη σας γίνονται οι πρόθυμοι μάρτυ­ρες σας για την αγάπη που τους δώσατε, και είναι αυτοί που σας την προσφέρουν. 4Κατά τη διάρκεια του ύπνου είστε μόνοι και η επίγνωση σας περιορίζεται στον εαυτό σας. 5Κι αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζονται οι εφιάλτες. 6Ονειρεύεστε την απομόνωση διότι τα μάτια σας είναι κλειστά. 7Δεν βλέπετε τα αδέλφια σας και μέσα στο σκοτάδι δεν μπορείτε να κοιτάξετε το φως που τους δώσατε.
13.Όμως οι νόμοι της αγάπης δεν αναστέλλονται επειδή εσείς κοιμάστε. 2Τους έχετε ακολουθήσει κατά τη διάρκεια όλων σας των εφιαλτών και ήσασταν συνεπείς στην προ­σφορά σας, διότι δεν ήσασταν μόνοι.3 Ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου σας προστά­τευε ο Χριστός, διασφαλίζοντας σας τον πραγματικό κόσμο όταν θα αφυπνιστείτε. 4Στο όνομα σας Αυτός έδωσε για σας, και σε σας τα δώρα Του. 5Ο Υιός του Θεού είναι τόσο στοργικός όσο κι ο Πατέρας του. 6Συνεχής με τον Πατέρα του, δεν έχει ξεχωριστό παρελ­θόν από Αυτόν. 7Έτσι ποτέ δεν έπαψε να είναι μάρτυρας του Πατέρα του και του εαυτού του. 8Αν και κοιμήθηκε, η όραση του Χριστού δεν τον άφησε. 9Κι έτσι είναι που μπορεί να προσκαλέσει τους μάρτυρες που τον διδάσκουν ότι ποτέ δεν κοιμήθηκε.

Share