Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Είναι ξεκάθαρο πως ενώ το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιαίτερης αυταπάτης του εγώ δεν έχει σημασία, η διόρθωση της είναι χρήσιμη, εντός συγκεκριμένου πλαισίου. 2Οι αυταπάτες του εγώ είναι απολύτως συγκεκριμένες, αν και ο νους είναι εκ φύσεως αφηρημένος.3 Ένα τμήμα του νου εντούτοις, γίνεται συγκεκριμένο όταν διαιρείται. 4Το συγκεκριμένο τμήμα πιστεύει στο εγώ, επειδή το εγώ εξαρτάται από το συγκεκριμένο. 5Το εγώ είναι το μέρος του νου που πιστεύει ότι η ύπαρξη σας καθορίζεται από τον διαχωρισμό.
2.Το καθετί που αντιλαμβάνεται το εγώ είναι ένα διαχωρισμένο όλον, χωρίς τις σχέσεις που συνεπάγεται το είναι. 2Το εγώ είναι κατά συνέπεια εναντίον της επικοινωνίας, χρησιμοποιείται μάλλον για να εδραιώσει τον διαχωρισμό παρά για να τον καταργήσει. 3Το είδος επικοινωνίας του εγώ βασίζεται στο δικό του σύστημα σκέψης, όπως καθετί άλλο που αυτό υπαγορεύει. 4Η επικοινωνία του ρυθμίζεται από την ανάγκη του να προστατευτεί , και θα διακόψει την επικοινωνία όταν απειλείται. 5Αυτή η διακοπή είναι μια αντίδραση προς ένα συγκεκριμένο άτομο ή άτομα. 6Η εξειδίκευση της σκέψης του εγώ, λοιπόν, έχει ως αποτέλεσμα την πλαστή γενίκευση η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αφηρημένη. 7Απλά ανταποκρίνεται κατά ορισμένους συγκεκριμένους τρόπους σε όλα όσα αντιλαμβάνεται να έχουν σχέση μεταξύ τους.
3.Αντιθέτως, το πνεύμα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο προς όλα όσα γνωρίζει ότι είναι αληθινά, και δεν ανταποκρίνεται καθόλου σ’ οτιδήποτε άλλο. 2Ούτε κάνει καμία προσπάθεια ν’ αποδείξει ό, τι είναι αληθινό. 3Γνωρίζει πως αυτό που είναι αληθινό είναι ό, τι δημιούργησε ο Θεός. 4Βρίσκεται σε πλήρη κι απευθείας επικοινωνία με κάθε όψη της δημιουργίας, επειδή βρίσκεται σε πλήρη κι απευθείας επικοινωνία με τον Δημιουργό της. 5Αυτή η επικοινωνία είναι η θέληση του Θεού. 6Η δημιουργία και η επικοινωνία είναι συνώνυμες. 7Ο Θεός δημιούργησε κάθε νου κοινωνώντας του τον δικό Του Νου, έτσι καθιστώντας τον για πάντα ως ένα κανάλι για τη λήψη του Νου και της Θέλησης Του. 8Εφόσον μόνον τα όντα ιδίου είδους μπορούν να επικοινωνήσουν αληθινά, τα δημιουργήματα Του εκ φύσεως επικοινωνούν μαζί Του κι Εκείνος μαζί τους. 9Αυτή η επικοινωνία είναι τελείως αφηρημένη, αφού το χαρακτηριστικό της είναι η συμπαντική εφαρμογή και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κρίση, οποιαδήποτε εξαίρεση ή αλλαγή. 10Ο Θεός σας δημιούργησε από αυτήν και γι’ αυτήν. 11Ο νους μπορεί να διαστρεβλώσει τη λειτουργία του αλλά δεν μπορεί να προικιστεί με λειτουργίες που δεν του δόθηκαν. 12Γι᾽αυτό ο νους δεν μπορεί να χάσει ολοκληρωτικά την ικανότητα να επικοινωνεί, αν και μπορεί ν’ αρνηθεί να την χρησιμοποιήσει για χάρη του είναι.
4. Η ύπαρξη, όπως επίσης και το είναι, στηρίζονται στην επικοινωνία. 2Η ύπαρξη εντούτοις, είναι συγκεκριμένη στο πώς, τι και με ποιον αξίζει η επικοινωνία. 3Το είναι, όμως, είναι ολοκληρωτικά χωρίς αυτές τις διακρίσεις. 4Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ο νους βρίσκεται σ’ επικοινωνία με τα πάντα που είναι αληθινά. 5Σε όποιον βαθμό επιτρέπετε να περιοριστεί αυτή η κατάσταση, σ’ εκείνον τον βαθμό περιορίζετε την αίσθηση της δικής σας πραγματικότητας. 6Η δική σας πραγματικότητα γίνεται πλήρης μόνο με την αναγνώριση όλης της πραγματικότητας, στο ένδοξο περιεχόμενο της αληθινής της σχέσης μαζί σας. 7Αυτή είναι η πραγματικότητα σας. 8Μην την βεβηλώνετε ή οπισθοχωρείτε από αυτήν. 9Είναι το αληθινό σας σπίτι, ο αληθινός ναός σας κι ο αληθινός Εαυτός σας.
5. Ο Θεός, Ο Οποίος περιβάλλει όλο το είναι, δημιούργησε όντα τα οποία έχουν τα πάντα ατομικά αλλά που επιθυμούν να τα μοιραστούν για ν’ αυξήσουν την χαρά τους. 2Τίποτα το αληθινό δεν μπορεί ν’ αυξηθεί παρά με μοίρασμα. 3Γι᾽αυτό σας δημιούργησε ο Θεός. 4Η Θεϊκή Αφαίρεση χαίρεται στο μοίρασμα. 5Αυτό σημαίνει δημιουργία. 6Το «πώς», «τι», και «σε ποιόν» είναι άσχετα, επειδή η πραγματική δημιουργία δίνει τα πάντα, αφού μπορεί να δημιουργεί μόνο όμοια με τον εαυτό της. 7Θυμηθείτε ότι στην Βασιλεία  δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να έχεις και να είσαι, όπως συμβαίνει στην ύπαρξη. 8Στην κατάσταση του είναι, ο νους δίνει τα πάντα, πάντοτε.
6. Η Βίβλος επανειλημμένως αναφέρει ότι πρέπει να αινείτε τον Θεό. 2Αυτό μετά βίας σημαίνει πως θα έπρεπε να του λέτε πόσο θαυμάσιος είναι. 3Εκείνος δεν έχει εγώ με το οποίο ν’ αποδεχθεί τέτοιο εγκώμιο κι αντίληψη με την οποία να το κρίνει. 4Αλλά εάν δεν αναλαμβάνετε τον ρόλο σας στη δημιουργία, η χαρά Του δεν θα είναι ολοκληρωμένη επειδή η δική σας θα είναι ελλιπής. 5Και Αυτός το γνωρίζει. 6Το γνωρίζει μέσα στο δικό Του Είναι και μέσα από την εμπειρία του Υιού Του.7 Η αδιάκοπη εξωτερίκευση της Αγάπης Του παρεμποδίζεται όταν τα κανάλια Του είναι κλειστά, κι Αυτός είναι μόνος όταν οι νόες που δημιούργησε δεν επικοινωνούν πλήρως μαζί Του.
7.Ο Θεός έχει φυλάξει το Βασίλειο σας, για σας αλλά δεν μπορεί να μοιραστεί την χαρά Του μαζί σας μέχρι που να το γνωρίσετε με ολόκληρο τον νου σας. 2Η αποκάλυψη δεν είναι αρκετή, επειδή είναι επικοινωνία μονάχα εκ μέρους του Θεού. 3Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αποκάλυψη που του επιστρέφεται, το οποίο θα ήταν καθαρά αδύνατον αλλά Εκείνος όντως θέλει η αποκάλυψη να δοθεί σε άλλους. 4Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πραγματική αποκάλυψη. 5Το περιεχόμενο της δεν μπορεί να εκφραστεί, διότι είναι έντονα προσωπικό προς τον νου που το λαμβάνει. 6Μπορεί εντούτοις, να επιστραφεί από εκείνον τον νου, που φέρνει γνώση από την αποκάλυψη.
8.Ο Θεός αινείται όταν οποιοσδήποτε νους μαθαίνει να είναι ολοκληρωτικά χρήσιμος. 2Αυτό είναι αδύνατον χωρίς να είναι κάποιος ολοκληρωτικά άκακος, επειδή οι δύο πεποιθήσεις πρέπει να συνυπάρχουν. 3Οι αληθινά χρήσιμοι είναι άτρωτοι, επειδή δεν προστατεύουν το εγώ τους κι έτσι τίποτα δεν μπορεί να τους βλάψει. 4Η χρησιμότητα τους είναι ο ύμνος τους στον θεό κι Αυτός θα τους ανταποδώσει τον ύμνο Του επειδή είναι όμοιοι με Αυτόν και μπορούν να ευφραίνονται μαζί. 5Ο Θεός εξωτερικεύεται προς αυτούς και διαμέσου αυτών, και υπάρχει μεγάλη χαρά σε όλη την Βασιλεία. 6Κάθε νους που αλλάζει, προσθέτει σε αυτήν την χαρά με την ατομική του προθυμία να μοιραστεί σε αυτήν. 7Οι αληθινά χρήσιμοι είναι εργάτες θαυμάτων του Θεού, τους οποίους εγώ κατευθύνω μέχρι όλοι να ενωθούμε στην χαρά της Βασιλείας. 8Θα σας κατευθύνω οπουδήποτε μπορεί να είστε αληθινά χρήσιμοι και σε όποιον μπορεί ν’ ακολουθήσει την καθοδήγησή μου μέσα από σας.

Share